Mzdy a personalistika/Upozornění na časové omezení dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků!
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Upozornění na časové omezení dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků!

Upozornění na časové omezení dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků!
Monika Doleželová
03. 05. 2023
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se7
Upozornění na časové omezení dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků!

Obsah

  1. Legislativní změny v roce 2023

  Zákonem č. 20/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, byly s účinností od 24. 1. 2023 změněny podmínky dočasné ochrany u cizinců, především tedy u ukrajinských uprchlíků.

  2. Prodloužení dočasné ochrany do 30. 9. 2023

  Nově vložený § 7b do zákona č. 65/2022 Sb. se zabývá povinnostmi cizinců s dočasnou ochranou a možného prodloužením této dočasné ochrany do 30. 9. 2023.

  Uprchlíci, kterým byla dočasná ochrana udělena, si o její prodloužení musí požádat. Jde o víza s kódy  D/DO/667, D/DO/668, D/DO/669, D/DO/767, D/DO/768, D/DO/769 nebo D/VS/U. To provedou ve dvou fázích. Do 31. 3. 2023 museli ukrajinští uprchlíci tento záměr oznámit, tedy zaregistrovat se elektronicky k jejímu prodloužení. V druhé fázi se budou muset osobně dostavit k vyznačení osobního štítku.

  Zákon tedy definuje tyto povinnosti v novém § 7 b následovně:

  • nebyla-li dočasná ochrana ukončena, pobyt cizince, kterému byla v roce 2022 udělena dočasná ochrana na území České republiky, se ode dne 1. 4. 2023 nebo ode dne následujícího po uplynutí platnosti oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany, nastal-li tento okamžik dříve, do dne 30. 9. 2023 považuje za pobyt za účelem dočasné ochrany, jestliže se cizinec zaregistroval k jejímu prodloužení do 31. 3. 2023
  • dostaví-li se cizinec do 30. 9. 2023 k vyznačení vízového štítku, považuje se pobyt takového cizince na území České republiky za dočasnou ochranu až do 31. 3. 2024

  K prodloužení dočasné ochrany je cizinec povinen provést registraci prostřednictvím elektronického formuláře, který je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva vnitra. K jinému postupu se nepřihlíží!

  Registrace je dokončena zasláním potvrzení o registraci na adresu elektronické pošty, kterou cizinec uvede v registračním formuláři. Potvrzení o registraci obsahuje termín a pracoviště, kam se má cizinec dostavit pro prodloužení dočasné ochrany. Při registraci je cizinec povinen uvést místo hlášeného pobytu na území České republiky.

  Cizinci, který se do 31. 3. 2023 nezaregistruje k prodloužení dočasné ochrany podle tohoto zákona, dočasná ochrana uplynutím tohoto dne zaniká!

  Cizinci, který se po provedení registrace do 30. 9. 2023 nedostaví k vyznačení vízového štítku nebo mu vízový štítek nebyl vyznačen z důvodu nedoložení dokladu o ubytování, dočasná ochrana uplynutím tohoto dne zaniká!

  3. Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání uprchlíků

  Zaměstnavatel by si měl od takového zaměstnance (Ukrajince) vyžádat např. předložení potvrzovacího e-mailu od Ministerstva vnitra o provedené registraci, resp. předložení cestovního dokladu s vlepeným vízovým štítkem. Tím bude mít prokázáno, že k prodloužení dočasné ochrany skutečně došlo.

  Od 1. 4. 2023 přechází koordinace aktivit Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině výhradně pod Ministerstvo vnitra. Zaměstnavatel si tak může ověřit platnost online registrace k prodloužení dočasné ochrany na webových stránkách: https://prod.frs.gov.cz/overeni-potvrzeni/

  Pokud dočasná ochrana nesplněním výše uvedených úkonů zanikla

  • pak takový cizinec pozbyl oprávnění k výkonu práce na území České republiky

  Zaměstnavatel pak může, resp. musí rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr, a to

  • dohodou podle  49 zákoníku práce
  • nebo výpovědí podle  52 písm. f) zákoníku práce

  Protože cizinec pozbytím dočasné ochrany pozbyl současně předpoklad pro to, aby mohl legálně vykonávat práci na území České republiky, pak

  • do skončení pracovního poměru zaměstnanci nepřísluší žádná náhrada mzdy
  • jde o překážku v práci na straně zaměstnance, a to až do uplynutí výpovědní doby
  • zaměstnanec nemá ani nárok na zákonné odstupné

  Zajistěte si vždy aktuální novinky ze světa mezd a personalistiky

  Zadejte váš e-mail a naše tipy z oblasti mezd a personalistiky vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  4. Neplatný pracovní poměr a možné sankce

  V souladu s ustanovením § 48 odst. 3 zákoníku práce končí pracovní poměr u cizince mimo jiné uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.

  Pokud by mu zaměstnavatel nadále zaměstnanci přiděloval práci

  • dopustil by se podle  140 odst. 1 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti přestupku spočívajícího v umožnění výkonu nelegální práce
  • za nelegální zaměstnávání (obzvláště cizinců) hrozí zaměstnavateli pokuta až do výše 10 000 000 Kč

  Pozor, dočasná ochrana také zaniká:

  • podáním žádosti o udělení dočasné ochrany v jiném státě EU
  • udělení dočasné ochrany v jiném státě EU
  • podáním žádosti o udělení mezinárodní ochrany v jiném státě EU
  • udělením víza k pobytu nad 90 dnů, povolení k pobytu nebo mezinárodní ochrany na území ČR nebo v jiném státě

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
  záznam
  Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky ve mzdách