Mzdy a personalistika / Odměňování/Zvyšuje minimální mzda nezaměstnanost?
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Zvyšuje minimální mzda nezaměstnanost?

Zvyšuje minimální mzda nezaměstnanost?
Seyfor, a. s.
14. 05. 2019
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se3
Zvyšuje minimální mzda nezaměstnanost?

Zaměstnanci a odbory by ji chtěli neustále zvyšovat. Podnikatelé by ji nejraději nechali tak, jak je. Nastavení minimální mzdy není lehký úkol. Její hodnota by měla motivovat obyvatele k hledání práce a zároveň brzdit podnikatele v neúnosném snižování odměn. Její role je jasná. Ale otázka, jestli její zvyšování přímo ovlivňuje nezaměstnanost, rozděluje ekonomy po celém světě na dva tábory.

Minimální mzda má dvě funkce:

  • Ochrannou – chrání zaměstnance před chudobou a umožňuje jim žít na úrovni skromné hmotné potřeby. Zároveň zajišťuje rovné podmínky mzdové konkurence a zabraňuje neúnosnému snižování mezd ze strany zaměstnavatelů jen na základě poptávky.
  • Motivační – motivuje občany k vykonávání pracovní činnosti. Měla by tedy zvýhodnit zaměstnané osoby oproti osobám se sociálním příjmem.

Tyto funkce v České republice k 1. lednu 2019 zastává mzda 13 350 Kč. Z povahy funkce minimální mzdy by tedy mělo vyplývat, že čím vyšší bude, tím víc budou obyvatelé motivovaní k práci a nezaměstnanost bude klesat.

Je tomu ale opravdu tak?

Co říká statistika

V České republice se minimální mzda od roku 1993 zvýšila více než šestinásobně. V průběhu let se někdy zvyšovala i dvakrát do roka. Ale například mezi lety 2007 a 2013 se nezvýšila ani o korunu.

Období Výše v Kč za měsíc Výše v Kč za hodinu
únor 1991 2 000 10,80
leden 1992 2 200 12,00
leden 1996 2 500 13,60
leden 1998 2 650 14,80
leden 1999 3 250 18,00
červenec 1999 3 600 20,00
leden 2000 4 000 22,30
červenec 2000 4 500 25,00
leden 2001 5 000 30,00
leden 2002 5 700 33,90
leden 2003 6 200 36,90
leden 2004 6 700 39,60
leden 2005 7 185 42,50
leden 2006 7 570 44,70
červenec 2006 7 955 48,10
leden 2007 8 000 48,10
srpen 2013 8 500 50,60
leden 2015 9 200 55,00
leden 2016 9 900 58,70
leden 2017 11 000 66,00
leden 2018 12 200 73,20
leden 2019 13 350 79,80

Vývoj úrovně minimální mzdy v ČR.

Podívejte se, na výši minimální a zaručené mzdy v roce 2022.

Mělo toto dlouhodobé zmrazení minimální mzdy pozitivní vliv na nezaměstnanost? Nevypadá to tak.


Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR.

Na grafu vidíme, že v době, kdy byla minimální mzda zmrazená a nezvyšovala se (2007 – 2013), nezaměstnanost spíše stoupala. Po jejím opětovném zvyšování pak začala klesat.

Na míru nezaměstnanosti má samozřejmě vliv spoustu dalších proměnných. V tomto případě graf silně ovlivňuje krizový rok 2009. Dalšími důležitými faktory jsou zahraniční investice, migrace, zavádění nových technologií nebo vývoj trhu. Z těchto grafů tak nemůžeme odvodit přímou úměru.

Američané tvrdí, že ano, Češi, že ne

V únoru 2014 odhadla servisní organizace amerického Kongresu CBO, (zprůměrováním výsledků mnoha studií), že zvýšení minimální mzdy v USA ze 7,25 dolarů na 10,10 dolarů (tedy navýšení o více než 25 %) za hodinu zvýší zaměstnanost v USA o 0,3 %.

Studie, kterou zveřejnil Úřad vlády v roce 2014 naopak tvrdí, že zvyšování minimální mzdy na růst nezaměstnanosti v České republice vliv nemá. Otázkou v tomto případě je, do jaké míry je relevantní studie vypracovaná na zadání vlády, která na zvýšení minimální mzdy měla svůj zájem.

Článek Marka Vokouna Minimální mzda a míry nezaměstnanosti v České republice v letech 1998 až 2013 totiž dospěl zase k opačnému názoru. Minimální mzda podle něj ovlivňuje situaci dlouhodobě nezaměstnaných. Jedním z vysvětlení může být to, že zavedení technologií je pro zaměstnavatele levnější než náklady na pracovníka s minimální mzdou.

Z výzkumu také vyplývá, že zásadní vliv na nezaměstnanost má růst minimální mzdy u skupin, které jsou v ohrožení vyloučení z trhu práce. Vždy, když se zvýší minimální mzda v poměru k decilové mzdě (průměrná mzda nejhůře placených 10 % obyvatel), dochází ke zvýšení nezaměstnanosti. Hodnota práce nejhůře placených zaměstnanců je v takovém případě pro zaměstnavatele zkrátka příliš nízká.

Je vidět, že vliv minimální mzdy na úroveň nezaměstnanosti je problém, který trápí ekonomy po celém světě, ale nezdá se, že by na něj existovala jasná odpověď.

V nízkopříjmových skupinách rostoucí minimální mzda může vést ke zvýšení nezaměstnanosti, protože se zaměstnavatelům nevyplatí tyto lidi platit a investují raději do strojů. Vliv je nicméně velmi zanedbatelný.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
záznam
Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky ve mzdách