Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 13.101
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Změny a novinky Money S3 verze 13.101

Seyfor, a. s.
16. 01. 2013
Doba čtení10 minut čtení
Líbilo se2

Zveřejnili jsme novou verzi Money S3 13.101, která obsahuje finální verzi legislativy pro rok 2013, a která je nezbytná pro vystavení mezd za leden. Hlavní změny jsou totiž tzv. solidární daň a druhý pilíř důchodové reformy, obsahuje ale i další legislativní úpravy a také řadu vylepšení, které vám ušetří práci.
Tento dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 13.021 (v distribuci od prosince 2012) a verzí 13.101 (v distribuci od 15. ledna 2013).

[div class=“info“]

Verze Money S3 verze 13.101 je zveřejněna v rámci služby Podpora a Aktualizace 2013. Pokud službu nemáte nastavenou, můžete ji zakoupit na zákaznickém portále.

[/div]

[toc depth=“1″]

[button class=“download inline“ href=“/podpora/podpora-a-aktualizace/“]Stáhnout Money S3 verze 13.101[/button]

Více informací


Money

Money Dnes

 • V Money Dnes lze zobrazovat grafy vytvářené účetními nebo skladovými analýzami.

Datová schránka

 • V souvislosti se změnou organizační struktury daňové správy byly od 1. 1. 2013 přiděleny nově vzniklým územním pracovištím Krajských finančních úřadů i nové ID kódy datových schránek. Při odesílání jakýchkoliv podání na finanční úřad prostřednictvím datových schránek je proto potřeba používat tyto nové ID. Seznam finančních úřadů i s aktualizovanými ID kódy datových schránek je možné najít na adrese http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Seznam_FU-UzP_20130101-aktualni.xls.

Možnosti a nastavení

 • Jsou k dispozici Připravené seznamy pro rok 2013. Mezi hlavní změny patří nové sazby DPH ve výši 15 % a 21 %, nové limity pro maximální vyměřovací základ sociálního pojištění, zrušení limitu pro maximální vyměřovací základ zdravotního pojištění, průměrná mzda, sazby pro důchodové spoření, tzv. solidární daň, upravená rozvaha pro podnikatelské subjekty, aktualizované výkazy a účtová osnova pro příspěvkové organizace, sazby pro výpočet cestovních náhrad a seznam daňových povinností pro rok 2013.
 • Pokud je v nastavení Uživatelské konfigurace zatržený přepínač Nezobrazovat smazané záznamy, neobjeví se smazané  záznamy  ani  v  mapě vazeb dokladů vyvolané pomocí tlačítka Vazby.
 • V Uživatelské konfiguraci je možné nově nastavit barvu kurzoru v seznamech.
 • Číselné řady i Typy dokladů pro seznamy Servis a Opravy se nyní přenáší do nově založeného roku v případě, kdy si uživatel v novém roce nezaloží nové.

Účetnictví

DPH

 • V průvodci Přiznáním k DPH byl na straně 3/7 zrušen přepínač Plnění uskutečněná do zemí EU.
 • Tlačítko Kontrola dokladů DPH nabízí novou tiskovou sestavu Kontrola období zaúčtování a přiznání, která dokáže vytisknout seznam dokladů ovlivňujících přiznání k DPH a spadajících do zvoleného období svým datem zaúčtování, ale nikoliv datem plnění DPH, případně datem uplatnění DPH.
 • Do tiskových formulářů Přiznání  k  DPH – seznam  dokladů  platných  pro přiznání  k  DPH,  Záznamní povinnost – kompletní seznam, Záznamní povinnost – rozdílový seznam byla doplněna proměnná pro tisk DIČ dodavatele/odběratele.

Závěrky

 • Do podkladů pro Přiznání k dani z příjmů fyzických osob přibyly dvě nové záložkyPříloha č. 1 – základ daně a Příloha č. 1 – další údaje, které odpovídají Příloze č. 1 k přiznání k dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací období 2012.
 • Jsou zaktualizovány podklady pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012.
 • Jsou zaktualizovány podklady pro přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2012.

Přehledy a tiskové sestavy

 • Volbou Účetní výkazy / Příloha k účetní závěrce lze nově sestavit přílohu k účetní závěrce – ve stromečkové struktuře je možné jednoduše vybrat, které části přílohy se mají použít. Export přílohy do excelu umožňuje její další editaci i tisk.
 • V rozvaze a výsledovce pro podnikatelské subjekty je možné v průvodci tiskem vyplnit právní formu podnikání, předmět podnikání a poznámku.
 • Peněžní deník je nově možné tisknout ve formě Zjednodušený tvar peněžního deníku. Při této volbě se deník vytiskne na šířku jednoho listu. „Zjednodušení“ je dosaženo tím, že příjmy a výdaje neovlivňující daň z příjmu jsou agregovány do jednoho sloupce, stejně tak výdaje ovlivňující daň z příjmu na zdravotní a sociální pojištění a daň ze mzdy. Při tomto způsobu tisku se dá editovat daný formulář. Pro případ přesného zjištění druhu pohybu v agregovaných sloupcích je na formuláři k dispozici proměnná Zkratka pohybu.
 • Nová tisková sestava Bilance nabízí závěrečný přehled peněžního deníku, který lze tisknout samostatně, a to volbou v menu Účetnictví / Peněžní deník / Tisk / Bilance, příp. Účetnictví / Přehledy a tiskové sestavy / Bilance.

Obchod

Prodej / Nákup

 • Poplatky, které se při vložení do faktur automaticky přidávají spolu se zásobou, respektují povahu zásoby, které náleží.
 • V tiskových formulářích vystavených  faktur, vzor 2010, se tiskne město uvedené v obchodní adrese dodavatele.

Adresář

 • Do seznamu firem byl nově doplněn i šedý semafor CREDITCHECK, který označuje zaniklý subjekt.

Sklad

Tiskové sestavy

 • Šablona používaná pro export sestavy Intrastat do excelu má správně nastavené desetinné oddělovače pro výpočet hmotnosti a měrných jednotek.

Servis (Provoz)

Servis

 • V seznamech ServisOprava je upraveno automatické přebírání adres mezi doklady. V případě, kdy je předmětem opravy neskladová položka, k přebírání adres mezi doklady nikdy nedochází. Pokud je ale předmětem opravy zásoba, kmenová karta nebo majetek, pak se jedná o jednoznačně identifikovatelnou položku a chování programu je jiné – byla-li taková položka v minulosti již opravována, pak se při vygenerování dokladu použije poslední adresa, která byla ve spojení s touto zásobou v dokladu použita.

Režie

Mzdy

 • Na základě platné legislativy pro rok 2013 byla zapracována tzv. Solidární daň ve výši 7 %. Jde o zvláštní daň z příjmu osob, které za rok překročí 48násobek průměrné měsíční mzdy (čtyřnásobek měsíční mzdy). Výše solidární daně je uvedená na Kartě časově rozlišitelných parametrů mezd v záložce Daň z příjmu a její uplatnění se vypočítá automaticky v případě, kdy zaměstnanec splňuje podmínky překročení příjmu.
 • Na základě platné legislativy zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, byl zapracován tzv. druhý pilíř důchodové reformy, který umožňuje zaměstnancům další alternativní druh spoření na důchod. Pokud se zaměstnanec stane účastníkem důchodového spoření, je potřeba na Kartě zaměstnance v záložce Mzdy / Platby, zaúčtování zatrhnout v sekci Pojištění přepínač Zaměstnanec je účastníkem pojistného na důchodové spoření. Následně se při zpracování Mzdy v záložce Vyúčtování zaměstnanec zpřístupní pod odvodem pojistného nové pole Důchodové spoření. Hodnoty pro výpočet důchodového spoření jsou uvedené na Kartě časově rozlišitelných parametrů mezd v záložce Důchodové spoření. Při zaúčtování mezd se pro pojistné na důchodové spoření vytvoří samostatný závazkový doklad.
 • Do nastavení tisku v seznamu Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Daň z příjmů fyzických osob byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5460 / 1  MFin 5460/1  (vzor č. 17), určený pro zdaňovací období 2012.
 • Do nastavení tisku v seznamu Zaměstnanci / Tisk / Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění byl podle platné legislativy doplněn nový formulář ČSSZ – 89 621 6 III/2012. K drobné změně došlo na straně 2, bod i.
 • Do nastavení tisku v seznamu Zaměstnanci / Tisk / Sociální pojištění / Oznámení o nástupu do zaměstnání byl podle platné legislativy doplněn nový formulář ČSSZ 89 503 1 – III/2012.

Mzdy – tiskové sestavy

 • Na základě zákona o pojistném na důchodové spoření byla pod volbu Další sestavy umístěna nová tisková sestava Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření, která je určená pro FU. Tato sestava se podává měsíčně, a to jen v elektronické podobě. Tištěná podoba slouží pouze k interním potřebám uživatele.
 • Do nastavení tisku pro Daňové sestavy / Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5459 MFin 5459 (vzor č. 18) určený pro zdaňovací období 2012.
 • Do nastavení tisku pro Daňové sestavy / Vyúčtování srážkové daně z příjmu byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5466 MFin 5466 (vzor č. 15), určený pro zdaňovací období 2012.
 • Do nastavení tisku pro Daňové sestavy / Přehled o počtu zaměstnanců byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5490 / 1 MFin 5490 / 1 (vzor č. 12), určený pro zdaňovací období 2012.
 • Do nastavení tisku pro Sociální pojištění / Přehled o výši pojistného byl podle platné legislativy doplněn nový formulář ČSSZ 89 542 9 (I/2013) s podporou účasti na pojištění s důchodovým spořením.

Jízdy a cestovní náhrady

 • Pro vyúčtování cestovních příkazů v cizí měně se používá denní kurz ČNB ke dni odjezdu, resp. ke dni zaplacení zálohy.

Nástroje

Výměna dat

 • Je podporován XML import zásob figurujících na skladu typu Ceník.

Ostatní

 • Do programu byl v menu Panel Money / Odkazy / MoneyLink / Rejstříky a registry (jedná se o záložku v levé dolní části hlavního okna) zaveden nový odkaz Plátci daně z přidané hodnoty včetně registru nespolehlivých plátců.
 • Do průvodců tiskových sestav podávaných na finanční úřady bylo zapracováno nové členění finančních úřadů a jim podléhajících územních pracovišť. Odpovídajícím způsobem  byly  upraveny  i  tiskové formuláře a  transformační šablony pro export  na elektronickou podatelnu.
 • Od 1. 3. 2013 dojde ke zrušení nativního propojení na následující e-shopy: Inshop (verze 1), InShop 2000, Vltava 2000, MůjObchod a Store OnLine. Obchodování na internetu je v Money S3 i nadále podporováno přes modul E-shop konektor, který funguje jako univerzální prostředník. Modul na internetový obchod přijímá a zasílá všechna potřebná data v univerzálním formátu XML. Podmínkou pro úspěšnou komunikaci je pak podpora tohoto formátu dat na straně e-shopu, zajištěná jeho výrobcem. K tomuto účelu slouží vývojářská dokumentace pro e-shop konektor, kterou obdržíte při jeho zakoupení. Kromě toho mohou vývojáři e-shopu využít možnost konzultací přímo s Solitea, a.s.

Zrušené nativní propojení se týká těchto e-shopů : Inshop (verze 1), InShop 2000, Vltava 2000, MůjObchod a Store OnLine.

 • Při změně velikosti  karty bylo upraveno chování karet Navedení počátečních stavů deníku a Cestovní příkaz.
 • Klávesové zkratky je možné používat i v případě, kdy se schová celý pás karet.
 • Při zakládání agendy nedochází k duplicitě adresy v adresáři.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50%
platí pouze
do 2.8.2024
Money S3 -50%
Zavřít reklamu
Money S3 v akci se slevou 50%
Akce platí pouze do 31.7.2023.