Podnikání / EET/Ústavní soud zasáhl do zákona o EET
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Ústavní soud zasáhl do zákona o EET

Seyfor, a. s.
01. 01. 2018
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se2

V pátek 15. 12. 2017 byl zveřejněn nález pléna Ústavního soudu ČR (dále jen „Nález“), podle kterého dochází ke zrušení některých ustanovení zákona o evidenci tržeb.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Plénum Ústavního soudu se zabývalo návrhem skupiny 41 poslanců, kteří se dožadovali buď zrušení celého zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZET“) nebo některých jeho částí. Z Nálezu (Pl. ÚS 26/16) vyplývá, že zákon jako celek zůstává zachován, nicméně dochází ke zrušení některých jeho ustanovení.

S trochou nadsázky lze říci, že stejně jako samotný zákon měl nabíhat v určitých „vlnách“ (měly být čtyři), tak také jednotlivá ustanovení budou rušena ve „vlnách“ – tentokrát ve dvou.

Zrušená ustanovení k 28. 2. 2018

K 28. únoru 2018 se ruší následující ustanovení ZET:

  • § 5 odst. b) – zrušením tohoto ustanovení dochází k tomu, že platby kartou již od 1. března 2018 nepodléhají evidenci tržeb, což lze považovat za velmi rozumné,
  • § 18 odst. 2 (část ustanovení) – týká se okamžiku, kdy se má přijatá tržba evidovat, a protože se část daného ustanovení týká plateb kartou, které již evidenci podléhat nebudou, je také toto ustanovení zrušeno,
  • § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 – na účtence již nemusí být uvedeno DIČ prodejce. Jako důvod byla uvedena skutečnost, že se u fyzických osob jedná o rodné číslo, tedy o citlivé osobní údaje. Zde pouze drobná poznámka – Nálezem sice byla zrušena povinnost uvádět DIČ na dokladu podle ZET, ale tato povinnost nadále trvá u daňových dokladů ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty,
  • § 37 odst. 1 písm. b) a písm. c) – jedná se – dá se říci – o nejvýznamnější změnu, neboť se odsouvá spuštění 3. a 4. „vlny“ náběhu ZET, které měly začít 1. března resp. 1. června 2018. Jako zdůvodnění bylo uvedeno, že je nejprve nutné velmi pečlivě zvážit na jaké subjekty a v jakém rozsahu se bude evidence tržeb aplikovat a dále je v Nálezu k této problematice uvedeno: „Rčení, že při kácení lesa létají třísky, pro regulační opatření v právním státě nemá místo.“

Zrušená ustanovení k 31. 12. 2018

31. prosince 2018 dochází ke zrušení ustanovení ZET, která mají společného jmenovatele v tom, že je nutno odlišit moc zákonodárnou od moci výkonné:

  • § 10 odst. 2 – v tomto ustanovení je zmocnění pro vládu, aby formou nařízení mohla určit, které tržby budou podléhat evidenci ve zjednodušeném režimu. Podle ÚS toto zmocnění vládě nepřísluší, ale náleží pouze zákonodárcům,
  • § 12 odst. 4 – opět se jedná o to, že určení, které tržby budou z evidence vyloučeny, náleží zákonodárcům a nikoliv vládě,
  • § 37 odst. 3 – a do třetice – vláda nemůže formou nařízení určovat, které tržby jsou dočasně vyloučeny z evidence tržeb. Toto právo patří moci zákonodárné.

Zrušení nařízení vlády č. 376/2017 Sb.

V jednom z předešlých článků Infoservisu bylo okomentováno nařízení vlády č. 376/2017 Sb., které nabylo platnosti a účinnosti teprve nedávno – 14. listopadu 2017. Nařízení trvale vylučovalo z evidence tržeb osoby těžce zrakově postižené a přechodně – do roku 2019 – vánoční prodej sladkovodních ryb.

Toto nařízení je zrušeno Nálezem k 31. 12. 2018, znamená to tedy, že výše zmíněné osoby jsou podle nařízení vlády vyloučeny z evidence tržeb až do konce roku 2018.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50%
platí pouze
do 2.8.2024
Money S3 -50%
Zavřít reklamu
Money S3 v akci se slevou 50%
Akce platí pouze do 31.7.2023.