Od tvůrců úspěšného účetního programu

Podnikání / EET/Ústavní soud zasáhl do zákona o EET

Ústavní soud zasáhl do zákona o EET

Ústavní soud zasáhl do zákona o EET

V pátek 15. 12. 2017 byl zveřejněn nález pléna Ústavního soudu ČR (dále jen „Nález“), podle kterého dochází ke zrušení některých ustanovení zákona o evidenci tržeb.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Plénum Ústavního soudu se zabývalo návrhem skupiny 41 poslanců, kteří se dožadovali buď zrušení celého zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZET“) nebo některých jeho částí. Z Nálezu (Pl. ÚS 26/16) vyplývá, že zákon jako celek zůstává zachován, nicméně dochází ke zrušení některých jeho ustanovení.

S trochou nadsázky lze říci, že stejně jako samotný zákon měl nabíhat v určitých „vlnách“ (měly být čtyři), tak také jednotlivá ustanovení budou rušena ve „vlnách“ – tentokrát ve dvou.

Zrušená ustanovení k 28. 2. 2018

K 28. únoru 2018 se ruší následující ustanovení ZET:

  • § 5 odst. b) – zrušením tohoto ustanovení dochází k tomu, že platby kartou již od 1. března 2018 nepodléhají evidenci tržeb, což lze považovat za velmi rozumné,
  • § 18 odst. 2 (část ustanovení) – týká se okamžiku, kdy se má přijatá tržba evidovat, a protože se část daného ustanovení týká plateb kartou, které již evidenci podléhat nebudou, je také toto ustanovení zrušeno,
  • § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 – na účtence již nemusí být uvedeno DIČ prodejce. Jako důvod byla uvedena skutečnost, že se u fyzických osob jedná o rodné číslo, tedy o citlivé osobní údaje. Zde pouze drobná poznámka – Nálezem sice byla zrušena povinnost uvádět DIČ na dokladu podle ZET, ale tato povinnost nadále trvá u daňových dokladů ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty,
  • § 37 odst. 1 písm. b) a písm. c) – jedná se – dá se říci – o nejvýznamnější změnu, neboť se odsouvá spuštění 3. a 4. „vlny“ náběhu ZET, které měly začít 1. března resp. 1. června 2018. Jako zdůvodnění bylo uvedeno, že je nejprve nutné velmi pečlivě zvážit na jaké subjekty a v jakém rozsahu se bude evidence tržeb aplikovat a dále je v Nálezu k této problematice uvedeno: „Rčení, že při kácení lesa létají třísky, pro regulační opatření v právním státě nemá místo.“

Zrušená ustanovení k 31. 12. 2018

31. prosince 2018 dochází ke zrušení ustanovení ZET, která mají společného jmenovatele v tom, že je nutno odlišit moc zákonodárnou od moci výkonné:

  • § 10 odst. 2 – v tomto ustanovení je zmocnění pro vládu, aby formou nařízení mohla určit, které tržby budou podléhat evidenci ve zjednodušeném režimu. Podle ÚS toto zmocnění vládě nepřísluší, ale náleží pouze zákonodárcům,
  • § 12 odst. 4 – opět se jedná o to, že určení, které tržby budou z evidence vyloučeny, náleží zákonodárcům a nikoliv vládě,
  • § 37 odst. 3 – a do třetice – vláda nemůže formou nařízení určovat, které tržby jsou dočasně vyloučeny z evidence tržeb. Toto právo patří moci zákonodárné.

Zrušení nařízení vlády č. 376/2017 Sb.

V jednom z předešlých článků Infoservisu bylo okomentováno nařízení vlády č. 376/2017 Sb., které nabylo platnosti a účinnosti teprve nedávno – 14. listopadu 2017. Nařízení trvale vylučovalo z evidence tržeb osoby těžce zrakově postižené a přechodně – do roku 2019 – vánoční prodej sladkovodních ryb.

Toto nařízení je zrušeno Nálezem k 31. 12. 2018, znamená to tedy, že výše zmíněné osoby jsou podle nařízení vlády vyloučeny z evidence tržeb až do konce roku 2018.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank