Daně z příjmů právnických osob

Co jsou daně z příjmů právnických osob?

Patří do skupiny přímých daní a nejčastěji je ze svých výnosů platí právnické osoby, organizační složky státu či různé fondy a občanská sdružení.

Právnické osoby mají povinnost se registrovat k dani z příjmů hned po svém vzniku. Podrobnosti o výjimkách, sazbě a výpočtu daně nebo o zdaňovacím období specifikuje zákon o daních z příjmů.