Účetnictví / Účetnictví/Co je dlouhodobý nehmotný majetek a jak ho vymezit v účetnictví
Novinky a špeky v účetnictví
Nabídka webinářů

Co je dlouhodobý nehmotný majetek a jak ho vymezit v účetnictví

Co je dlouhodobý nehmotný majetek a jak ho vymezit v účetnictví
Seyfor, a. s.
02. 05. 2023
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se26
Co je dlouhodobý nehmotný majetek a jak ho vymezit v účetnictví

Obsah

  Software, licenční práva nebo i dobré vztahy se zákazníky – toto vše spadá do dlouhodobého nehmotného majetku. Podíváme se na příklady a také probereme drobný nehmotný majetek a odpisy.

  Co je dlouhodobý nehmotný majetek

  Abyste majetek mohli zařadit do této kategorie, musí splnit 3 podmínky:

  • je dlouhodobý – doba použitelnosti majetku je delší než 1 rok,
  • je nehmotný – nemá fyzickou podobu,
  • jeho hodnota převyšuje limit – každá firma si v interní směrnici stanoví limit hodnoty (typicky pořizovací cena); pokud je hodnota vyšší než limit, majetek se účtuje do účtové skupiny 01 (dlouhodobý nehmotný majetek).

  Firmy si dříve tento limit často stanovovaly na 60 000 Kč – takto v minulosti definoval dlouhodobý nehmotný majetek zákon o daních z příjmů. Od 1. ledna 2021 však tento zákon nehmotný majetek neupravuje.

  Mezi dlouhodobý nehmotný majetek patří:

  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

  Tyto výsledky můžete získat vlastní činností, nebo si je koupit od jiných společností. Do kategorie se řadí například výroba prototypů. Účtujete je na účet 012 (nehmotné výsledky vývoje).

  Software

  Dál mezi nehmotný majetek patří programy a aplikace. Účtujete je na účet 013 (software).

  Ocenitelná práva

  Mezi ocenitelná práva spadají například průmyslové vzory, ochranné známky atd. Účtujete je na účet 014 (ostatní ocenitelná práva).

  Goodwill

  Termín goodwill označuje nehmotné, ale hodnotné statky – jako skvělé vztahy se zákazníky, dobrou pověst v oboru či zkušený tým zaměstnanců. Goodwill může nabývat kladných i záporných hodnot.

  Goodwill své vlastní firmy neúčtujete, protože stanovení jeho hodnoty je komplikované. Účtujete tzv. sekundární goodwill společnosti, kterou vaše firma kupuje. Goodwill jako jediný z dlouhodobého nehmotného majetku nemusí splňovat hodnotu uvedenou v interní směrnici.  Účtujete je na účet 015 (goodwil).

  Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

  Například emisní povolenky nebo preferenční limity. Účtujete je na účet 019 (ostatní dlouhodobý nehmotný majetek).

  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený nehmotný majetek

  Pokud si necháváte například vyvíjet software na míru a platíte developerům zálohu, můžete ji zařadit do dlouhodobého nehmotného majetku.

  Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

  Technickým zhodnocením je takový zásah, který změní účel majetku nebo jeho technické parametry.

  Software patří mezi typický nehmotný majetek.

  Účtování dlouhodobého nehmotného majetku

  Při pořízení tohoto majetku používáte účet 041 (nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek).

  Jakmile je majetek připravený k používání, na stranu Dal účtu 587 (Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku) zachytíte jeho zařazení do provozu. Také učiníte zápis na stranu Má dáti na účet 041.

  Drobný nehmotný majetek

  Do této kategorie spadá nehmotný majetek, který má dobu použitelnosti delší než rok, ale jeho pořizovací cena, respektive hodnota, je nižší než hodnota stanovená vnitřní směrnicí pro dlouhodobý nehmotný majetek.

  Příkladem drobného nehmotného majetku je software, za který firma zaplatila 10 000 Kč (pokud směrnice stanovuje limit hodnoty např. na 60 000 Kč).

  Drobný nehmotný majetek v účetním programu účtuje do nákladů.

  Jak evidovat nehmotný majetek

  Pokud vedete daňovou evidenci nebo účetnictví, máte povinnost evidence majetku podniku. Nejjednodušší je použít program na evidenci majetku – ten si poradí se všemi typy majetku, včetně dlouhodobého hmotného majetku. Kromě odpisových skupin nebo způsobu odpisování v něm evidujete například i údaje o záruce.

  TIP: Přečtěte si, jak na oceňování majetku.

  Nehmotný majetek: odpisy

  Pokud vedete účetnictví, nehmotný majetek odpisujete pomocí účetních odpisů.

  Daňové odpisy se od 1. ledna 2021 nehmotného majetku netýkají. Jestliže nevedete účetnictví, pořízení nehmotného majetku se považuje za jednorázový výdaj.

  Na odpisy majetku jsme se detailně zaměřili v samostatném článku.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
  záznam
  Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023
  záznam
  Účetní uzávěrka/závěrka a inventarizace účtů
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v účetnictví