Účetnictví / Účetnictví/Jak účtovat o úvěrech a zápůjčkách?
Novinky a špeky v účetnictví
Nabídka webinářů

Jak účtovat o úvěrech a zápůjčkách?

Jak účtovat o úvěrech a zápůjčkách?
Lenka Bartušková
08. 09. 2023
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se2
Jak účtovat o úvěrech a zápůjčkách?

Obsah

  Jaký je rozdíl mezi úvěrem a zápůjčkou? Na jakých účtech o úvěrech a zápůjčkách správně účtovat?

  Rozdíl mezi úvěrem a zápůjčkou

  Zápůjčka je upravena v §§ 2390- 2394 Občanského zákoníku. Zápůjčka může být peněžitá nebo nepeněžitá. Osoba, která zápůjčku poskytuje, se nazývá zapůjčitel, protistrana vydlužitel. U peněžité zápůjčky je možné sjednat úroky.

  Úvěr je upraven v §§ 2395 – 2400 Občanského zákoníku. Úvěr je peněžitý a úročený. Osoba, která úvěr poskytuje, se nazývá úvěrující, protistrana úvěrovaný.

  Přijaté zápůjčky a úvěry

  Pro správné vykázání přijatých zápůjček a úvěrů v rozvaze je nutné k rozvahovému dni vyhodnotit zbývající dobu splatnosti. Částky splatné od rozvahového dne do 1 roku se vykazují jako krátkodobé, částky splatné od rozvahového dne za dobu delší než 1 rok jako dlouhodobé.

  Částky se vykazují na různých řádcích rozvahy v závislosti na tom, komu dlužíme:

  Přijaté krátkodobé úvěry a zápůjčky

  • řádek C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím (úvěrovými institucemi se mají na mysli banky nebo spořitelní a úvěrní družstva)
  • řádek C.II.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
  • řádek C.II.7. Závazky – podstatný vliv
  • řádek C.II.8.1. Závazky ke společníkům
  • řádek C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci

  Přijaté dlouhodobé úvěry a zápůjčky

  • řádek C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím (úvěrovými institucemi se mají na mysli banky nebo spořitelní a úvěrní družstva)
  • řádek C.I.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
  • řádek C.I.7. Závazky – podstatný vliv
  • řádek C.I.9.1. Závazky ke společníkům
  • řádek C.I.9.3. Jiné závazky

  Vzhledem k tomu, že členění v rozvaze je hodně podrobné, je nezbytné si v rámci účtových skupin dobře nastavit konkrétní účty tak, aby se nám částky načítaly do správných řádků rozvahy. Účtovat budeme v následujících skupinách:

  Přijaté krátkodobé úvěry a zápůjčky

  • 23 – Krátkodobé úvěry
  • 24 – Krátkodobé finanční výpomoci
  • 36 – Závazky ke společníkům a účetním jednotkám ve skupině
  • 37 – Ostatní

  Přijaté dlouhodobé úvěry a zápůjčky

  • 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím
  • 47 – Ostatní

  Pokud k rozvahovému dni přečerpáme běžný účet, musíme tuto částku vykázat jako krátkodobý úvěr. Tato povinnost vyplývá z § 12 a vyhlášky 500/2002 Sb.

  Poskytnuté zápůjčky a úvěry

  Pro správné vykázání poskytnutých zápůjček a úvěrů v rozvaze je opět nutné k rozvahovému dni vyhodnotit zbývající dobu splatnosti. Částky splatné od rozvahového dne do 1 roku se vykazují jako krátkodobé, částky splatné od rozvahového dne za dobu delší než 1 rok jako dlouhodobé.

  Částky se vykazují na různých řádcích rozvahy v závislosti na tom, kdo nám dluží:

  Poskytnuté krátkodobé úvěry a zápůjčky

  • řádek C.II.2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
  • řádek C.II.2.3. Pohledávky –podstatný vliv
  • řádek C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky
  • řádek C.II.2.4.6. Jiné pohledávky

  Poskytnuté dlouhodobé úvěry a zápůjčky

  • řádek B.III.2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba
  • řádek B.III.4. Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv
  • řádek B.III.6. Zápůjčky a úvěry – ostatní

  Vzhledem k tomu, že členění v rozvaze je opět hodně podrobné, je nezbytné si v rámci účtových skupin dobře nastavit konkrétní účty tak, aby se nám částky načítaly do správných řádků rozvahy. Účtovat budeme v následujících skupinách:

  Poskytnuté krátkodobé úvěry a zápůjčky

  • 35 – Pohledávky za společníky a ve skupině
  • 37 – Ostatní

  Poskytnuté dlouhodobé úvěry a zápůjčky

  • 06 – Dlouhodobý finanční majetek

  Opravné položky u poskytnutých úvěrů a zápůjček

  Máme-li pochybnost o tom, zda nám dlužník úvěr či zápůjčku splatí, vytvoříme opravnu položku. Opravné položky vyjadřují dočasné snížení hodnoty aktiva. Nutnost tvorby a výše opravné položky se vyhodnocuje při inventarizaci.

  Tvorba opravných položek

  • MD účet ve skupině 55 nebo 57 (v případě opravné položky k dl. finančnímu majetku)
  • D účet ve skupině 39 nebo 09 (v případě opravné položky k dl. finančnímu majetku)

  Zúčtování opravných položek

  • MD účet ve skupině 39 nebo 09 (v případě opravné položky k dl. finančnímu majetku)
  • D účet ve skupině 55 nebo 57 (v případě opravné položky k dl. finančnímu majetku)

  Odpis poskytnutých úvěrů a zápůjček

  Dojde-li účetní jednotka k závěru, že dlužník nikdy nezaplatí (jedná se o trvalé snížení hodnoty aktiva), pak přistupuje k odpisu.

  Účtování odpisu

  • MD účet ve skupině 54
  • D účet, na kterém byl úvěr nebo zápůjčka zaúčtován

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Úroky z úvěrů a zápůjček

  Úroky z přijatých úvěrů a zápůjček můžeme účtovat níže uvedenými způsoby.

  • Jako finanční náklad v účtové skupině 56.
  • Jako součást pořizovací ceny dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku, který byl z úvěru nebo zápůjčky financován. Tento způsob účtování není povinný, záleží na rozhodnutí účetní jednotky. Pokud se však účetní jednotka takto rozhodne, je potřeba pamatovat na to, že do pořizovací ceny vstupují pouze úroky, které naběhly do doby, než byl majetek uveden do stavu způsobilého k užívání.

  Úroky z poskytnutých úvěrů nebo zápůjček budeme účtovat do finančních výnosů v účtové skupině 66.

  Ať už budeme účtovat nákladové nebo výnosové úroky, vždy je nutné dbát na to, aby byly dobře časově rozlišeny, tzn. zaúčtovány do období, se kterým souvisí.

  Příklad – časové rozlišení úroků

  AB s.r.o. poskytla 1.4.2022 XY s.r.o. zápůjčku 100 000 Kč s tím, že bude splacena 31.3.2023 včetně 12% úroku. XY s.r.o. skutečně 31.3.2023 splatila 112 000 Kč.

  Úroky je nutné časově rozlišit. Částka 9 000 Kč musí být proúčtována v nákladech XY s.r.o. (výnosech AB s.r.o) v roce 2022, částka 3 000 Kč bude proúčtována v nákladech XY s.r.o. (výnosech AB s.r.o) v roce 2023.

  Závěr

  Úvěry a zápůjčky jsou v rozvaze členěny nejen v závislosti na zbývající době splatnosti, ale zejména podle charakteru protistrany. Z tohoto důvodu je nutné systém účtů pro úvěry a zápůjčky nastavit tak, aby na jednotlivé řádky rozvahy správně navazovaly. Při inventarizaci musím vyhodnotit solventnost dlužníků, a v případě potřeby proúčtovat opravné položky nebo odpis. Pozornost je nutné věnovat také správnému časovému rozlišení úroků.


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
  záznam
  Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023
  záznam
  Účetní uzávěrka/závěrka a inventarizace účtů
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v účetnictví