Účetnictví / Účetnictví/Účet 383 – výdaje příštích období: co to je a jak je účtovat
Novinky a špeky v účetnictví
Nabídka webinářů

Účet 383 – výdaje příštích období: co to je a jak je účtovat

Účet 383 – výdaje příštích období: co to je a jak je účtovat
Seyfor, a. s.
29. 12. 2023
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se6
Účet 383 – výdaje příštích období: co to je a jak je účtovat

Obsah

  Přelom kalendářního roku pro účetní znamená konec účetního období a přináší specifika v účtování. Stává se, že přijmete fakturu, kterou zaplatíte až následující měsíc – už v jiném účetním období. Aby vám seděly náklady a výdaje, účtujete na účet 383.

  V účetnictví platí tzv. akruální princip, tedy zásada, podle které musí být účetní transakce zaznamenány, když k nim dojde, ne když účetní jednotka přijímá či vydává peníze.

  Na přelomu roku (účetního období) se ale snadno stane, že dostanete fakturu, kterou zaplatíte až v následujícím měsíci (v dalším účetním období). Stane se tak nákladem jednoho období, ale výdajem toho následujícího. Tyto nesrovnalosti řeší tzv. přechodné účty:

  • 381 – Náklady příštích období,
  • 383 – Výdaje příštích období,
  • 383 – Výnosy příštích období,
  • 385 – Příjmy příštích období.

  Účtování na přechodných účtech se věnujeme v samostatném článku. Nyní se zaměříme na účet 383.

  Co jsou výdaje příštích období

  Výdaje příštích období znamenají náklady, které vznikají v aktuálním účetním období (například v prosinci 2023), ale budou uhrazeny až v následujícím období (například v lednu 2024).

  K jejich zaúčtování slouží účet 383, na který uvedete, komu, kolik a za co zaplatíte. Nejčastěji se na účtu 383 účtuje o nájemném placeném zpětně (za uplynulý měsíc), o prémiích a odměnách, které se vyplácí po skončení roku, nebo třeba při vyúčtování energií.

  Náklady vs. výdaje příštích období

  Podobně jako výdaje příštích období mohou vznikat i náklady příštích období. To znamená, že je uhradíte v aktuálním účetním období (je to váš výdaj), ale daňový doklad za ně dostanete až v období následujícím – a až tehdy je můžete jako náklad zaúčtovat.

  Abyste na konci účetního období měli přehled o aktuálním stavu financí, využijete přechodný účet 381 pro náklady příštích období. Může jít například o platbu nájmu předem.

  Rozvahové účty výdajů příštích období

  Cílem přechodných účtů je zajištění věcné a časové správnosti výsledku hospodaření v rozvaze (rozvahových účtech). Ten se počítá jako rozdíl výnosů a nákladů za dané účetní období.

  Pokud má ale firma v daném období náklad, který by do účetnictví zanesla až v následujícím období (kdy jej zaplatí a dostane daňový doklad), výsledek hospodaření by byl zkreslený, a tím i základ daně z příjmů.

  Výdaje příštích období v rozvaze proto uvedete právě na účtu 383.

  Účetnictví musí jasně a přesně vypovídat o finančním stavu firmy.
  Účetnictví musí jasně a přesně vypovídat o finančním stavu firmy.

  Účtování výdajů příštích období

  Na účet 383 účtujeme, pokud náklady souvisí s daným účetním obdobím, ale k rozvahovému dni (ke konci období) se neuskutečnil výdaj – tedy bude zaplacen až v následujícím období.

  Musíme ale znát:

  • výši nákladu (budoucího výdaje), tedy kolik zaplatíme,
  • jeho účel, tedy za co platíme,
  • a komu zaplatíme.

  Pokud něco z toho neznáme, nešlo by o výdaj příštího období, ale o tzv. dohadnou položku. Jejich účtování se věnujeme v samostatném článku.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Výdaje příštích období – příklady

  Jak na účtování výdajů příštích období si ukážeme na jednoduchém příkladu:

  Firma Tapety s.r.o. má pronajaté prostory v obchodním domě. Obě strany spolu uzavřely smlouvu. Nájemné za využívání prostor v prosinci má firma uhradit v lednu následujícího roku.

  Protože ale ví, o jakou částku půjde (na základě smlouvy), musí nájemné jako náklad uvést ve svém účetnictví, aby věrně ukazovalo skutečnost. I když fakturu získá až v lednu, kdy ji také zaplatí.

  Proto účetní firmy Tapety s.r.o. udělá následující kroky:

  • Na základě smlouvy zaúčtuje v prosinci výdaj příštího období na účet 383.
  • Jakmile v lednu přijme a zaplatí fakturu, zaúčtuje ji jako výdaj.

  Může se stát, že k výdaji následujícího období dojde v jiné měně než v korunách. Například když budete platit nájem na zahraničním veletrhu v eurech. Zákon o účetnictví neřeší časové rozlišení v cizí měně, pouze to, že pohledávky a závazky v cizí měně je potřeba přepočítat na koruny, a to takto:

  • k datu vzniku nákladu kurzem účetní jednotky, který má uvedený ve vnitřní směrnici,
  • k rozvahovému dni aktuálním kurzem ČNB.

  Pokud vznikne kurzový rozdíl, musí se proúčtovat.

  Výdaje příštího období mají charakter závazků, takže u nich hrozí riziko kurzového rozdílu. Proto se musí provést kurzový přepočet (k rozvahovému dni) a kurzový rozdíl proúčtovat.

  Jak pomůže účetní program Money S3

  K účtování výdajů příštích období použijte účetní software. Využijte třeba náš Money S3. Zdarma ho můžete vyzkoušet po neomezeně dlouhou dobu, limitovaní jste jen počtem vystavených dokladů.


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
  záznam
  Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023
  záznam
  Účetní uzávěrka/závěrka a inventarizace účtů
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v účetnictví