Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Jak postupovat v případě vyšší ceny na faktuře přijaté

adminX | 13. 11. 2008

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

V praxi někdy dochází k situaci, že faktura přijatá zní na vyšší cenu, než bylo původně dohodnuto. Jak by měla účetní jednotka postupovat v této situaci?

Práva a povinnosti si jednotlivé subjekty sjednávají smlouvou. Smlouva je dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, na jehož základě dochází ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, typicky závazků. Smlouvy, které se často vyskytují, upravuje právní řád ve zvláštních a ustálených formách, které speciálně pojmenovává (např. kupní smlouva, nájemní smlouva). Tyto smlouvy jsou označovány jako smluvní typy. Vedle nich se vyskytují i atypické smlouvy, které nejsou výslovně v občanském či obchodním zákoníku upravené. Pokud není výslovně uvedeno, že daná smlouva vyžaduje písemnou formu, může být uzavřena ústně.

Pokud odběratel obdrží fakturu (daňový doklad), který zní na vyšší částku, než bylo sjednáno ve smlouvě, má následující možnosti.

1. Vyšší fakturace je oprávněná

Pro vyšší fakturaci je zpravidla nějaký důvod. Pokud je dostatečně objasněn, zpravidla nezbývá, než vyšší cenu akceptovat.

2. Vyšší fakturace není oprávněná

Může však dojít i k tomu, že odběratel s cenou nesouhlasí. Pak by neměl o přijatém dokladu účtovat, ale vrátit jej dodavateli a požadovat vystavení nového dokladu. Rovněž by neměl uplatňovat nárok na odpočet DPH. Naopak by měl do doby vyjasnění výše závazku účtovat o dohadné položce, která vyjadřuje závazek z dodaného, ale nevyfakturovaného plnění. Výše by měla odpovídat předchozí dohodě stran. Zároveň je vhodné vytvořit účetní rezervu na případnou vyšší úhradu, např. pro případ prohraného soudního sporu.

V praxi dochází k přesně opačnému postupu. Odběratel doklad zaúčtuje a uplatní nárok na odpočet DPH. Následně jedná o vystavení dobropisu, což nemusí být úspěšné. Výsledkem je, že účetní jednotka má vyšší náklady a vyšší uplatněný odpočet DPH, než by správně měla mít. V případě následného vyhraného soudního sporu budou náklady sníženy v účetním období, kdy bude vydáno pravomocné rozhodnutí soudu. Podle pokynu D-300 jde o novou skutečnost rozhodnou pro stanovení daňového základu, která má dopady na daňový základ období, ve kterém se rozhodnutí soudu stalo pravomocným. Účetní zápisy snižující náklady jsou v tomto aktuálním zdaňovacím období převzaty z účetnictví do daní bez úprav.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že závazky vyplývající ze smlouvy jako dvoustranného právního úkonu (tzn. obě strany je akceptují), mají přednost před „závazky“ vyplývající z přijaté faktury (daňového dokladu), neboť vystavení faktury nelze v žádném případě považovat za dvoustranný právní úkon, z čehož vyplývá, že ani o žádný závazek se v právním významu nejedná.

Štítky článku

Aktuality

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

09. 04. 2020
Splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. 04. 2020
Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
20. 04. 2020
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.