Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele
 • Domů > COVID-19 > Covid-19: Dotace, úvěry, ošetřovné a jiná ekonomická pomoc pro živnostníky a podnikatele

Covid-19: Dotace, úvěry, ošetřovné a jiná ekonomická pomoc pro živnostníky a podnikatele

Solitea Česká republika, a.s. | 03. 04. 2020

Opatření proti šíření koronaviru mají tvrdý dopad na podnikání. Většina obchodů má zavřeno, firmy omezují výrobu a živnostníci poskytují své služby jen omezeně. Vláda proto přijímá opatření, která mají podnikatelům kompenzovat propad příjmů. Přečtěte si, jak fungují programy COVID nebo Antivirus a jaké máte další možnosti, když se vám hromadí faktury k zaplacení a na účtu je prázdno.

Témata, která v článku najdete:

Informace jsou aktuální k 3. dubnu, 12:00.

Záruční banka vyhodnocuje žádosti o úvěry v programu COVID I

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) posuzuje první várku žádostí o bezúročné úvěry od 500 tisíc do 15 milionů korun.

Zájem o COVID I byl tak velký, že banka příjem žádostí v pátek 20. března pozastavila. První úspěšní žadatelé už peníze z úvěru čerpají.

O půjčku žádali:

 • živnostníci,
 • mikropodniky,
 • malé a střední firmy (do 249 zaměstnanců).

Spolu s žádostí museli prokázat, že se do problémů dostali kvůli opatřením proti koronaviru – např. e-mailem od obchodního partnera, který snížil objednávku nebo odstoupil od smlouvy, seznamem naplánovaných (a zrušených) zájezdů, vyčíslením průměrných denních tržeb apod.

Peníze lze využít na provozní výdaje jako mzdy, nájemné, energie nebo na pořízení zásob či drobného majetku (např. počítače nebo SW) – v úředním jazyce se tomu říká způsobilé výdaje. COVID vám naopak nepomůže s investicemi nebo náhradou ušlého zisku.

 • Půjčku musíte státu vrátit do 2 let, pravidla programu umožňují odklad splátek až o 12 měsíců – můžete si tedy půjčit a začít splácet až za rok.
 • Archivujte veškeré účetní doklady (stvrzenky, objednávky, smlouvy, faktury, e-maily atd.).

ČMZRB spustí COVID II

Souběžně s vyhodnocováním žádostí připravili úředníci i navazující program COVID II. Ten od 2. dubna podpoří přibližně 10 tisíc podnikatelů a živnostníků, především těch, kteří nepotřebují částku nad 500 tisíc korun.

COVID II se prozatím nevztahuje na pražské firmy. O změnách bude ČMZRB jednat s MPO a pražským magistrátem.

Podpora bude formou tzv. záruk. Stát se tím zaručí za komerční úvěry podnikatelům, banky získají jistotu a nepřestanou firmám nebo živnostníkům půjčovat. ČMZRB chce bankám poskytnout záruky za 5 mld. korun a očekává, že se k příjemcům pomoci dostane až 30 miliard korun.

 • Poskytovaná záruka pokryje až 80 % komerčního úvěru,
 • příjemce může získat příspěvek až 1 milion korun na úhradu úroků,
 • zaručovaný komerční úvěr budou možné využít výhradně na provozní náklady (mzdy, nájem, dodavatelsko–odběratelské faktury, materiál, zásoby aj.),
 • minimální výše úvěru bude 10 tisíc korun, maximální 15 milionů.

Pokud jste nestihli podat žádost do programu COVID I, ale máte už připravené podklady, využijete je při spuštění navazujícího programu.

Podle ministra Karla Havlíčka nebudou banky prověřovat, jestli je žadatel postižený důsledky pandemie koronaviru. Hlavním kritériem bude schopnost úvěr splatit – půjčky budou splatné s ročním nebo dvouletým odkladem.

Zapojení do programu COVID II už oznámily:

Podle oznámení na Twitteru se o zapojení zajímají i v Raiffeisenbank.

Podle oznámení na Twitteru se o zapojení zajímají i v Raiffeisenbank.

Pokud máte zájem o státní záruku na úvěr, postupujte takto:

 1. Nejprve podáte žádost o úvěr u své banky, kde oznámíte záměr využít záruky ČMZRB z programu COVID II.
 2. Poté na webu ČMZRB v sekci Podnikatelé > Záruky > COVID II vyplníte formulář s žádostí o záruku a několik příloh, kterými se identifikujete.
 3. Další postup bude záviset na vaší bance. Vyřízení žádosti o záruku od ČMZRB však poběží souběžně s úvěrovým procesem vaší banky.

ČMZRB zřídila k infolinku, kde zjistíte detaily o programech COVID I a COVID II. Volat můžete v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 na 246 017 397.

Program Antivirus pomůže firmám a zaměstnancům

Celkově chce vláda ekonomiku podpořit částkou 1 bilion korun. Peníze se rozdělí mezi přímou pomoc a záruky.

Prezident již podepsal zákon o státním rozpočtu. Plánovaný schodek se zvýší z 40 na 200 miliard. Vyšší zadlužení umožní státu udržet hospodářství v chodu.

Důležitým nástrojem bude program Antivirus, který připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí a administrovat ho bude úřad práce.

Program, který je tuzemskou obdobou německého kurzarbeitu, se rozbíhá 6. dubna.

Vztahuje se na zaměstnavatele ve mzdové sféře, kteří nepoužívají k úhradě mezd peníze z veřejných rozpočtů, mají alespoň 1 zaměstnance, a kvůli vládním opatřením proti koronaviru nefungují vůbec nebo jen omezeně.

Zaměstnavatelé v problémech získají příspěvek na mzdy zaměstnanců a nebudou tak nuceni propouštět. Prozatím Antivirus pomůže ve dvou liniích.

1. Firmám, kterých se dotklo nařízení karantény nebo omezily provoz kvůli nařízení vlády

Stát takovým firmám přispěje na 80 % vyplacených náhrad mezd včetně odvodů – příspěvek je však zastropovaný na 39 000 korunách superhrubé mzdy (29 000 korun hrubého).

Pokud jsou zaměstnanci v karanténě, dostanou 60 % z redukovaného denního výměru (nemocenská). U provozů uzavřených z nařízení vlády mají zaměstnanci nárok na 100 % mzdy.

2. Firmám, které čelí souvisejícím hospodářským potížím

Stát podnikům uhradí 60 % vyplacených náhrad včetně odvodů. Maximálně do výše 29 000 korun (přibližně 21 600 korun hrubého).

Kolik dostane zaměstnanec závisí na typu omezení:

 • pokud je 30 % a více zaměstnanců v karanténě nebo se doma stará o děti, pobírají zaměstnanci 100 % průměrného výdělku,
 • pokud firma nemá vstupní materiál a suroviny nezbytné k činnosti, dostanou zaměstnanci 80 %,
 • pokud došlo k poklesu poptávky, pobírá zaměstnanec 60 %.

Kurzarbeit počítá s tím, že mzdy nejprve zaměstnancům uhradí firma, teprve poté jí je proplatí úřad práce. Při problémech s cashflow by se firma měla obrátit na svou banku.

MPSV stanovilo i další podmínky:

 • zaměstnavatelé musí dodržovat zákoník práce,
 • zaměstnanci nesmí být ve výpovědní lhůtě, ani jim nesmí firma dát výpověď,
 • zaměstnanci musí být v pracovním poměru a účastnit se nemocenského a důchodového pojištění,
 • firma musí vyplatit mzdy a odvést odvody.

Přesný postup podávání žádosti zveřejnilo MPSV na svém webu – poté článek aktualizujeme. Celý proces proběhne online a bezkontaktně.

 1. Zaměstnavatel podá žádost přes web úřadu práce. Přidá i doklad o zřízení účtu, kam mu přijdou peníze.
 2. Úředníci žádost projdou, podepíší a odešlou elektronicky zpět žadateli.
 3. Firma vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a zaplatí státu povinné odvody.
 4. Přes web úřadu práce předloží vyúčtování se seznamem zaměstnanců (a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnce).
 5. Úřad práce údaje ověří na sociální správě a pošle peníze na účet firmy.

V jednání je i rozšíření kurzarbeitu o firmy, které zaměstnancům stále platí 100% mzdy, ale potýkají se s propadem výnosu nebo produkce. Detaily projedná vláda v týdnu od 6. dubna.

Budou dávky i pro živnostníky?

Živnostníkům stát ulevil zrušením plateb sociálního a zdravotního pojištění od března na půl roku.

Přečtěte si článek o pojistném.

Vláda schválila i přímou finanční podporu pro malé podnikatele. Návrh však ještě musí projít parlamentem – pravděpodobně začne platit od poloviny dubna.

Co stojí v návrhu:

 • OSVČ (živnostníci, umělci, znalci, lékaři, poradci, samostatní zemědělci) získají jednorázovou částku 25 000 korun.
 • Podnikají jako OSVČ na hlavní činnost.
 • U vedlejší činnosti dosáhnou na podporu jen v situaci, kdy mají nárok na invalidní důchod, starobní důchod, rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství.
 • V období leden–březen 2020 jim meziročně klesly příjmy alespoň o 10 % (u lidí, kteří začali podnikat až po lednu 2019 se k porovnání využijí první 3 měsíce činnosti).
 • V roce 2019 OSVČ dosáhli hrubých příjmů alespoň 180 000 korun (pokud nepodnikali celý rok, tak alespoň 15 000 korun měsíčně).

Celé znění návrhu zákona najdete na webu ministerstva financí.

V případě schválení můžete o příspěvek žádat formulářem s čestným prohlášením na webu Finanční správy.

O vývoji situace se dočtete v tomto článku.

Banky umožňují odklady splátek

Pro udržení chodu ekonomiky bude zásadní role bank a finančních institucí. Stát počítá s podporou komerčních úvěrů formou záruk, které usnadní především vyšší půjčky.

Pokud potřebujete menší částku, podívejte se už teď na web své banky. Většina z nich nabízí sjednání půjčky on-line nebo zřízení kontokorentu. Některé banky navíc umožňují odklad splátek hypotečních, spotřebitelských i jiných úvěrů – obvykle na období 3 měsíců, detaily najdete na internetových stránkách bank.

Bance doložte, že tíživou situaci způsobil koronavirus (pokles příjmů, doklad o nemoci nebo nařízení karantény, zrušené dodávky, ošetřování dítěte atd.). Dejte si však pozor, aby banka vaše jednání nevyhodnotila jako pokus o úvěrový podvod.

Vláda navrhuje zastavení splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem. Pokud návrh projde parlamentem bude moratorium závazné pro všechny banky i nebankovní společnosti. Přerušení splácení nepovede k zápisu do registru dlužníků.

Výrazné změny v ošetřovném

Od středy 11. března jsou po celém Česku uzavřené školy. Vláda připravila návrh zákona, který umožní vyplácet tzv. ošetřovné většímu počtu rodičů.

 • Věková hranice pro opečovávané dítě se zvýší zvyšuje z 10 na 13 let ,
 • stát bude peníze vyplácet po celou dobu uzavření škol,
 • nárok získají i lidé, kteří po uzavření stacionářů pečují doma o postižené,
 • během péče o dítě se mohou rodiče vícekrát vystřídat (ale nikoli v jednom kalendářním dnu, „rozpis služeb” bude nutné evidovat na tiskopisu – zatím nejsou známé detaily),
 • opatření bude platit i zpětně, rodiče, kteří jsou již doma, nemusí o ošetřovné požádat znovu.

Pokud se rodiče doma starají o dítě do 13 let, mají nárok na ošetřovné ve výši 60 % mzdy. Tato možnost prozatím platí pouze pro zaměstnance. V praxi stačí, aby:

 • škola vyplnila tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření zařízení,
 • odeslala ho rodičům e-mailem,
 • ti doplní příslušné údaje, podepíší,
 • naskenují nebo vyfotí
 • a zašlou zaměstnavateli, který zařídí administrativu s Okresní správou sociálního zabezpečení (OSSZ).
 

Pokud berete 20 tisíc hrubého měsíčně, za 30 dnů ošetřovného dostanete od úřadu práce přibližně 13 800 korun.

Vláda schválila finanční příspěvek na ošetřovné i pro OSVČ ve výši 424 korun za den – za měsíc péče o dítě do 13 let tak dostanete necelých 14 000 korun.

 • Ošetřovné vám stát zaplatí pouze jedno. Nehraje roli, o kolik dětí doma pečujete.
 • Ošetřovné nelze kombinovat s nemocenskou.

O ošetřovné za březen si OSVČ mohou požádat od 1. dubna od 9 hodin (nejpozději do 30. dubna 23.59).

 • Vyplníte jednoduchý formulář na webu ministerstva (www.mpo.cz/osetrovneOSVC).
 • Žádost včetně příloh (čestné prohlášení, dokument potvrzující uzavření školy, školky nebo zařízení sociální péče) odešlete na MPO datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou.
 • S vyplněním žádosti vám případně pomohou živnostenské úřady.

V čestném prohlášení doložíte, že:

 • jste a budete po celou dobu čerpání ošetřovného OSVČ na hlavní činnost,
 • jste registrovaný jako poplatník daně na finančním úřadě,
 • jste malým nebo středním podnikatelem,
 • nemáte nedoplatky vůči finančnímu úřadu, ČSSZ nebo zdravotní pojišťovně.

Předpokladem je, že ošetřovné již nečerpá jiný člen rodiny.

Pokud jste během nouzového stavu krátkodobě přerušili živnost a po pár dnech ji opět obnovili, máte nárok na ošetřovné pouze za dny, kdy byla živnost aktivní.

Ošetřovné zatím usnadňuje situaci pouze zaměstnancům. Vláda však jedná o změnách.

Ošetřovné zatím usnadňuje situaci pouze zaměstnancům. Vláda však jedná o změnách.

Sbírejte dokumenty kvůli náhradě škody

Kvůli vyhlášení stavu nouze můžete uplatnit nárok na škody, které vám jako právnické či fyzické osobě vzniknou. Podle zákona o krizovém řízení (zákon č. 240/2000 Sb.) se jedná o problémy, do kterých se dostanete přímým důsledkem krizových opatření vlády.

Zákon je však definován poměrně obecně a o nároku na škodu budou patrně rozhodovat soudy – pokud se na ně nějaký občan obrátí. Hned, jak se dozvíme o upřesnění postupu, aktualizujeme článek. Příklady negativních důsledků krizových opatření:

 • likvidujete neprodejné zboží, kterému hrozí zkáza,
 • hradíte smluvní pokuty,
 • vyplácíte odstupné propuštěným zaměstnancům,

Pečlivě evidujte a uchovávejte veškeré doklady.

Omezující opatření související s koronavirem nově platí až do 1. dubna. Vláda je prodloužila na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Tento postup podle některých právníků vylučuje náhradu škod pro podnikatele. Situace se vyvíjí. Hned jak se dozvíme podrobnosti, do článku je doplníme.

Jak je to s dalšími dávkami

OSVČ mají v porovnání se zaměstnanci složitější cestu k nemocenské. Po 15 dnech od vypuknutí nemoci (nebo karantény, která brání v podnikání) na ni mají nárok pouze ti, kteří si dobrovolně platí pojištění – musí mít zároveň zaplacené alespoň 3 měsíce před nástupem na nemocenskou. Výše nemocenské pro OSVČ je odvozená z denního vyměřovacího základu:

 • od 15. dne dostanete 60 %,
 • od 31. dne 66 %
 • a od 61. dne 72 %.

Při pobírání nemocenské nesmíte podnikat. Další možností je podpora v nezaměstnanosti, kterou vyplácí úřad práce. Abyste na ní však jako OSVČ měli nárok, musíte nejprve přerušit živnost, zaevidovat se na úřadu práce a ještě musíte splnit jednu podmínku – za poslední 2 roky jste alespoň 12 měsíců platili sociální pojištění.

Existují i tzv. nepojistné sociální dávky, které pomáhají v krizových situacích a nejsou podmíněny pojištěním. Vyplácí je úřad práce a dělí se do 2 kategorií:

 • dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc),
 • dávky sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení).
 

Na webu Úřadu práce ČR najdete aplikaci Sociální poradce, která vás dávkami provede detailně.

I u nepojistných dávek je vám živnostenský list spíše na obtíž. Nárok na dávku totiž úředníci vyhodnocují na základě příjmů či majetku celé domácnosti. U OSVČ pracují s předpokladem, že jste dříve vydělávali alespoň 17 000 korun, což ve většině případů na přidělení dávky nestačí.

V opravdu krizové situaci máte jako OSVČ největší šanci u dávky mimořádné okamžité pomoci – např. vám kvůli výpadku příjmů hrozí vážná újma na zdraví nebo vám sociální a majetkové poměry neumožňují vyrovnat se s mimořádnou událostí, podrobnosti najdete na webu Úřadu práce.

Situace se vyvíjí a je pravděpodobné, že se objeví další možnosti, jak svízelnou realitu řešit. Bedlivě to pro vás sledujeme a o všem podstatném vám podáme zprávu.

Přečtěte si i další články o změnách v souvislosti s Covid-19.

Jste klientem Money a máte otázku ohledně koronaviru a podnikání? Obraťte se na naši zákaznickou linku na čísle 549 522 503.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Štítky článku

COVID-19

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

09. 04. 2020
Splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. 04. 2020
Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
20. 04. 2020
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.