• Domů > COVID-19 > Covid-19: Jak virus ovlivnil sociální a zdravotní pojištění

Covid-19: Jak virus ovlivnil sociální a zdravotní pojištění

Solitea Česká republika, a.s. | 28. 05. 2020

Podnikatelé i OSVČ mohou využít odkladu při podávání přehledu zdravotní pojišťovně i správě sociálního zabezpečení za rok 2019. Stát živnostníkům odpustil i minimální platby za pojištění od března do srpna. Přečtěte si to nejdůležitější o pojistném v čase koronaviru.

Témata, která v článku najdete:

Informace jsou aktuální k 28. květnu v 12.00.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu

V souvislosti s odkladem termínu pro podání daňového přiznání na 1. července se posouvá i termín podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu. A to na 3. srpna. V Česku funguje 7 zdravotních pojišťoven a tady najdete jejich vyjádření k situaci:

Přehled pro správu sociálního zabezpečení

Daňové přiznání je provázané i s přehledem o příjmech a výdajích, který se odevzdává České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). I termín k podání přehledu pro sociálku se posunul o 3 měsíce – na 3. srpna 2020. Pokud povinnost odložíte, pohlídejte si jednu podmínku. Do 3. srpna musíte uhradit i případný doplatek za rok 2019. Za den úhrady ČSSZ považuje den připsaní platby na účet.

Zrušení záloh na zdravotní i sociální pojištění

Jako OSVČ musíte ze zákona platit zálohy na pojištění. Pokud je máte nastavené na minimum, platíte v roce 2020:

 • 2 544 korun na sociálním pojištění
 • a 2 352 korun na zdravotním pojištění.

MPSV připravilo návrh na odpuštění záloh na sociální pojištění – od března na půl roku. Opatření již schválil parlament a podepsal prezident. Účinným se stalo 27. března, dnem vyhlášení ve sbírce zákonů. Můžete si tedy zrušit pravidelnou platbu v bankovnictví. OSVČ tak ušetří 2 544 korun měsíčně. Pokud jste už v březnu zálohu zaplatili, ČSSZ ji využije na úhradu vašich nedoplatků z dřívějška, nebo ji přiřadí k platbě za září. Zákonem se odpouští pouze minimální zálohy. Jestliže platíte více, můžete:

 • snížit pravidelné měsíční platby o 2 544 korun,
 • nebo neplatit nic a spolu s přehledem za rok 2020 doplatíte rozdíl.

S ohledem na důchod se vám období březen až srpen započítá jako vyloučená doba – váš důchod to tedy nijak negativně neovlivní.

 • Odpuštěné platby mají i OSVČ s vedlejší výdělečnou činností (obvykle platí 1 018 korun měsíčně).

Stejnou logiku má i návrh ohledně zdravotního pojištění.

 • Jako OSVČ s minimálním základem (2 352 korun) nemusíte od března do srpna platit zálohy na zdravotním pojištění.
 • Pokud jsou vaše zálohy vyšší, odečtěte si od nich každý měsíc 2 352 korun.
 • Případně neplaťte nic a vše doplatíte v roce 2021.
 • Pokud jste v březnu už zaplatili, částka se využije na platbu za září.

Příklad: Pokud máte vypočtenou měsíční zálohu 3 000 korun, zaplatíte v období březen až srpen jenom 648 korun (3 000 - 2 352 korun). Můžete platit průběžně, nebo uhradit vše najednou do 8 dnů po termínu podání přehledu za rok 2020.

Odpuštěním záloh jako OSVČ ušetříte za půl roku přibližně 30 tisíc korun. Peníze nemusíte státu splatit ani později. Pokud vám tato úspora přesto nepomůže, máte možnost přerušit na nezbytně nutnou dobu svou živnost – získáte tím za určitých podmínek nárok na podporu v nezaměstnanosti. Schválený návrh nijak nemění nemocenské pojištění. Pokud si ho jako OSVČ dobrovolně platíte, nepřestávejte.

Odložit sociální pojištění mohou i zaměstnavatelé

Parlament schválil návrh na odložení plateb sociálního pojištění za květen, červen a červenec.

Využití této možnosti je jednoduché – firma nemusí rozhodnutí oznamovat úřadům a peníze jednoduše neodvede v řádném termínu. Dluh vyrovná do 20. října. Za zpoždění zaplatí penále, které ale stát sníží na pětinu obvyklé sazby, tj. 0,01 % z dlužné částky za kalendářní den.

Podmínkou zůstává, že firma odvede pojistné, které musí hradit za zaměstnance, tj. 6,5 % vyměřovacího základu. A také sociální správě předloží přehled o výši pojistného, včetně odložené částky.

Přečtete si i další články o legislativních změnách v souvislosti s Covid-19

Jste klientem Money a máte otázku ohledně koronaviru a podnikání? Obraťte se na naši zákaznickou linku na čísle 549 522 503.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe
Manuál pro EET

Nejhledanější

COVID-19

Oblíbené články

Daňový kalendář

01. 06. 2020
Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
01. 06. 2020
Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
01. 06. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img