Skrýt menu
Skrýt formulář

Covid-19: Jak virus ovlivnil sociální a zdravotní pojištění

Solitea, a.s. | 02. 07. 2020

Podnikatelé i OSVČ mohou využít odkladu při podávání přehledu zdravotní pojišťovně i správě sociálního zabezpečení za rok 2019. Stát živnostníkům odpustil i minimální platby za pojištění od března do srpna. Přečtěte si to nejdůležitější o pojistném v čase koronaviru.

Obsah

  Informace jsou aktuální k 2. červenci 9:00.

  Prodloužení termínu pro podání přehledu u zdravotních pojišťoven

  V souvislosti s odkladem termínu pro podání daňového přiznání se posouvá i termín podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu. A to na 3. srpna. K tomuto datu také zaplaťte případný doplatek na pojistném za rok 2019 – pokud vaše pojišťovna lhůtu neprodloužila.

  V Česku funguje 7 zdravotních pojišťoven a tady najdete jejich vyjádření k situaci: 

  Odkládá se i přehled pro sociálku za rok 2019

  Daňové přiznání je provázané i s přehledem o příjmech a výdajích, který se odevzdává České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).

  Termín k podání přehledu pro sociálku se posunul až na 18. září 2020. Pokud povinnost odložíte, pohlídejte si jednu podmínku. Do 18. září musíte uhradit i případný doplatek za rok 2019. Za den úhrady ČSSZ považuje den připsání platby na účet.

  Minimální zálohy na zdravotní i sociální pojištění se na 6 měsíců ruší

  Jako OSVČ musíte ze zákona platit zálohy na pojištění. Pokud je máte nastavené na minimum, platíte v roce 2020:

  • 2 544 korun na sociálním pojištění
  • a 2 352 korun na zdravotním pojištění.

  MPSV připravilo návrh na odpuštění záloh na sociální pojištění – od března na půl roku. Opatření již schválil parlament, podepsal prezident a vyšlo ve sbírce zákonů. Je tedy účinné a můžete si zrušit pravidelnou platbu v bankovnictví. 

  OSVČ tak ušetří 2 544 korun měsíčně. Pokud jste už v březnu zálohu zaplatili, ČSSZ ji využije na úhradu vašich nedoplatků z dřívějška, nebo ji přiřadí k platbě za září.

  Zákonem se odpouští pouze minimální zálohy. Jestliže platíte více, můžete:

  • snížit pravidelné měsíční platby o 2 544 korun,
  • nebo neplatit nic a spolu s přehledem za rok 2020 doplatíte rozdíl.

  S ohledem na důchod se vám období březen až srpen započítá jako vyloučená doba – váš důchod to tedy nijak negativně neovlivní.

  • Odpuštěné platby mají i OSVČ s vedlejší výdělečnou činností (obvykle platí 1 018 korun měsíčně).

  Stejnou logiku má i návrh ohledně zdravotního pojištění.

  • Jako OSVČ s minimálním základem (2 352 korun) nemusíte od března do srpna platit zálohy na zdravotním pojištění.
  • Pokud jsou vaše zálohy vyšší, odečtěte si od nich každý měsíc 2 352 korun.
  • Případně neplaťte nic a vše doplatíte v roce 2021.
  • Pokud jste v březnu už zaplatili, částka se využije na platbu za září.

  Příklad: Pokud máte vypočtenou měsíční zálohu 3 000 korun, zaplatíte v období březen až srpen jenom 648 korun (3 000 - 2 352 korun). Můžete platit průběžně, nebo uhradit vše najednou do 8 dnů po termínu podání přehledu za rok 2020.

  Odpuštěním záloh jako OSVČ ušetříte za půl roku přibližně 30 tisíc korun. Peníze nemusíte státu splatit ani později. 

  Schválený návrh nijak nemění nemocenské pojištění. Pokud si ho jako OSVČ dobrovolně platíte, nepřestávejte.

  Odložit sociální pojištění mohou i zaměstnavatelé

  Parlament schválil návrh na odložení plateb sociálního pojištění za květen, červen a červenec. 

  Využití této možnosti je jednoduché – firma nemusí rozhodnutí oznamovat úřadům a peníze jednoduše neodvede v řádném termínu. Dluh vyrovná do 20. října. Za zpoždění zaplatí penále, které ale stát sníží na pětinu obvyklé sazby, tj. 0,01 % z dlužné částky za kalendářní den.

  Podmínkou zůstává, že firma odvede pojistné, které musí hradit za zaměstnance, tj. 6,5 % z vyměřovacího základu. A také sociální správě předloží přehled o výši pojistného, včetně odložené částky. 

  Firmy do 50 zaměstnanců nemusí platit sociální pojištění

  Menší zaměstnavatelé mohou na sociálním pojištění ušetřit ještě více. Parlament schválil zákon, který odpouští odvody za červen, červenec a srpen

  O odpuštěných platbách byste měli vědět:

  • Jedná se o odpuštění pojistného, které platí zaměstnavatel (24,8 % z vyměřovacího základu), netýká se pojistného za zaměstnance.
  • Nárok na odpuštění musí zaměstnavatel prokázat každý měsíc separátně.
  • Do počtu 50 zaměstnanců se zahrnují i lidé na mateřské, rodičovské dovolené nebo tzv. na překážce.
  • Počet zaměstnanců nesmí na konci každého měsíce klesnout o více než 10 % oproti 31. březnu 2020.
  • Zaměstnavatel nesmí snížit mzdy o více než 10 % (úředníky zajímá, jestli je úhrn vyměřovacích základů na konci měsíce nižší oproti březnu 2020).

  O prominutí odvodů požádáte na tiskopisu Přehled o výši pojistného, který zašlete na sociální správu. Detaily včetně příkladů najdete na webu MPSV.

  -------

  Přečtete si i další články o legislativních změnách v souvislosti s Covid-19.

  Jste klientem Money nebo iDokladu a máte otázku ohledně koronaviru a podnikání? Obraťte se na naši zákaznickou linku na čísle 549 522 503.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe
  Manuál pro EET

  Nejhledanější

  DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

  Oblíbené články

  Daňový kalendář

  10. 08. 2020
  Splatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
  20. 08. 2020
  Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  24. 08. 2020
  Splatnost daně za červen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
  Další termíny

  Slovník pojmů

  eBook plný rad z praxe

  Jak vybrat účetní systém

  ebook-img