Podvojné účetnictví

Zde naleznete popis postupů k fakturaci a účtování v podvojném účetnictví. Jedná se o obtížnější případy, jako jsou vzájemné zápočty, dobropisy, úhrady faktur platební kartou, zálohové faktury, a práce s cizími měnami. Dále příklady na přijetí faktury a objednávky, vyřízení objednávky a vystavení faktury, provedení příkazu k úhradě a zaúčtování bankovního výpisu.

Tyto příklady vycházejí z demonstrační agendy SPORT a.s. (demo podvojné účetnictví, sklady A), kterou jste si mohli nainstalovat spolu s programem při standardní instalaci programu.

 

Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení, odpisy, vyřazení a dotace) v podvojném účetnictví

13. 11. 2012 

Příklad vás podrobně provede pořizování a odpisy dlouhodobého hmotného majetku v podvojném účetnictví. Zabývá se i vyřazením majetku a prací s majetkem pořízeným prostřednictvím dotace.

9

Účetní operace ve mzdách

13. 11. 2012 

V návodu naleznete čísla všech účtů, určených pro správu mzdové agendy.

9

Tisky při odchodu zaměstnance v podvojném účetnictví

13. 11. 2012 

Co vše je nutné vytisknout při odchodu zaměstnance a jak to provedete v případě, že vedete podvojné účetnictví?

2

Ukončení kalendářního roku ve mzdové agendě podvojného účetnictví

13. 11. 2012 

Příklad vám ukáže, jak ukončit mzdové agendy podvojného účetnictví.

3

Zaúčtování mezd v podvojném účetnictví

13. 11. 2012 

Příklad vám ukáže, jak snadno a rychle zaúčtovat mzdy v podvojném účetnictví.

3

Měsíční tisky ve mzdové agendě podvojného účetnictví

13. 11. 2012 

Co vše je nutné vytisknout ve mzdové agendě a jak to udělat v případě, že vedete podvojné účetnictví?

3

Zpracování mzdy v podvojném účetnictví

13. 11. 2012 

Příklad vám detailně popíše způsob zpracování mzdy v případě podvojného účetnictví.

2

Zavedení nového zaměstnance v podvojném účetnictví

13. 11. 2012 

Příklad vám ukáže, jak zavést nového zaměstnance v podvojném účetnictví.

8

Účetní operace ve skladové agendě podvojného účetnictví

05. 11. 2012 

Čísla účtů má dáti a dal z podvojného účetnictví, které se vztahují ke skladové problematice.

0

Čísla účtů účetních operací v podvojném účetnictví

23. 10. 2012 

Tento návod vám přináší přehled čísel účtů (MD a D) pro různé účetní operace v podvojném účetnictví.

24