Daně / Daň z příjmů právnických osob/Daňové dopady zrušení odpisové skupiny 1a
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Daňové dopady zrušení odpisové skupiny 1a

Seyfor, a. s.
02. 03. 2008
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se2

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Od roku 2008 byla zrušena odpisová skupina 1a. Jaké dopady bude mít tato změna na tvorbu základu daně z příjmů?

Od roku 2008 byla zrušena odpisová skupina 1a, ve které byly zařazeny osobní automobily a automobily, které měly v technickém průkazu zapsánu kategorii N1. Zrušení této odpisové skupiny má dopad jednak na samotné daňové odpisování uvedených vozidel a jednak také na délku trvání leasingových smluv, pokud jsou tato vozidla pořizována na základě leasingových smluv.

I. Odpisy

Do konce roku 2007 se výše uvedené automobily daňově odepisovaly po dobu 4 let. Od roku 2008 jsou přeřazeny do 2. odpisové skupiny, takže budou odpisovány 5 let.

V praxi vyvstává otázka, jak to bude s těmito automobily, které byly pořízeny do konce roku 2007. Při absenci speciálního přechodného ustanovení pro přeřazení vozidel zařazených do majetku do konce roku 2007, je nutné vozidla přeřadit k 1. 1. 2008 do 2. odpisové skupiny. Z uvedeného je zřejmé, že není možné již zařazená vozidla doodepsat podle znění zákona o daních z příjmů platného do konce roku 2007. Jinými slovy – dojde k prodloužení doby odpisování.

Příklad

Poplatník pořídil osobní automobil s pořizovací cenou 700 000 Kč v roce 2005. Uplatňuje rovnoměrné odpisy:

Rok Odpisová sazba Roční daňový odpis Zůstatková cena
2005 14,2 99 400 600 600
2006 28,6 200 200 400 400
2007 28,6 200 200 200 200
2008 22,25 155 750 44 450
2009 22,25 44 450 0

II. Leasing

Do konce roku 2007 byla jednou z podmínek daňové uznatelnosti leasingového nájemného délka trvání leasingové smlouvy nejméně 36 měsíců. Od roku 2008 dochází ke změně v délce trvání leasingových smluv v tom smyslu, že doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně minimální dobu odpisování uvedenou v § 30 odst. 1 zákona o daních z příjmů. U předmětných automobilů se tedy minimální doba prodlužuje ze současných 36 měsíců na 60.

Na rozdíl od způsobu odpisování, kde absentují přechodná ustanovení, u pořizování majetku formou leasingu nechybí. Konkrétně se jedná o bod 12, kde je stanoveno, že u hmotného majetku, který je předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku (leasing) uzavřené do dne nabytí účinnosti nového zákona, se až do doby ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku (leasingu) se použije znění starého zákona. V praxi to tedy znamená, že pokud byla uzavřena leasingová smlouva do 31. 12. 2007 např. na 36 měsíců, tak tato doba trvání je relevantní i pro daňové účely, nedochází tedy k prodloužení doby leasingu.

Na závěr bych zmínil, že je dostačující, když byla smlouva uzavřena do 31. 12. 2007, není potřeba, aby byl do tohoto data předmět leasingu předán leasingovému nájemci k užívání, tato podmínka v přechodných ustanoveních není.

 

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50%
platí pouze
do 2.8.2024
Money S3 -50%
Zavřít reklamu
Money S3 v akci se slevou 50%
Akce platí pouze do 31.7.2023.