Daně/Jak na pohledávky v daňové evidenci
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Jak na pohledávky v daňové evidenci

Jak na pohledávky v daňové evidenci
Seyfor, a. s.
28. 11. 2023
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se3
Jak na pohledávky v daňové evidenci

Obsah

  Evidence pohledávek je součástí daňové evidence. Čtěte, co to přesně pohledávky jsou, proč rozlišovat krátkodobé a dlouhodobé a jak pohledávky správně ocenit i odepsat.

  Co je pohledávka

  Pohledávka představuje vztah mezi věřitelem a dlužníkem – věřitel má právo po dlužníkovi požadovat plnění, které vzniká ze závazku, například kupní smlouvy. Laicky si pohledávku představte jako dluh.

  V praxi jsou pohledávky hlavně peněžité, může jít o odměnu za poskytnutí služby nebo zapůjčené finance. Setkáte se ovšem i s pohledávkami nepeněžitými, jako je třeba plnění konkrétní služby.

  Pohledávky se dělí podle splatnosti na:

  • krátkodobé (splatnost do 1 roku)
  • a dlouhodobé (nad 1 rok).

  Účetně evidujte krátkodobé a dlouhodobé pohledávky v jedné účetní skupině, pro praktické účely je ale rozlište pomocí analytických účtů – využijete to pak při sestavení rozvahy u účetní závěrky.

  V rozvaze totiž evidujete pohledávky krátkodobé a dlouhodobé v jiných oddílech – v potaz se vždy bere délka splatnosti k rozvahovému dni (den, ke kterému se sestavuje účetní závěrka). Záznam pak může vypadat takto:

  Účetní závěrka sestavena ke dni Splatnost pohledávky Vykázání v pohledávkách
  31. 12. 2022 18. 6. 2023 krátkodobých
  31. 12. 2022 19. 12. 2024 dlouhodobých

  Oceňování pohledávek

  Pohledávky se oceňují podle zákona o účetnictví těmito způsoby:

  • jmenovitou hodnotou, tedy hodnotou, kterou měly ke dni svého vzniku,
  • pořizovací cenou při nabytí za úplatu nebo vkladem,
  • cenou sjednanou pro účely dědické nebo darovací daně.

  Pokud oceňujete obchodní pohledávky v cizí měně, za okamžik uskutečnění účetního případu se běžně považuje den vystavení faktury (nebo podobného dokladu). Cenu přepočtete jednotným kurzem od České národní banky.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Postoupení pohledávek

  Postoupení pohledávky se týká změny v osobě věřitele – věřitel (postupitel) smlouvou postoupí celou pohledávku, případně její část třetí osobě (postupníkovi). Postoupení může udělat i bez dlužníka, postupník se pak stane novým věřitelem pohledávky.

  TIP: Pokud vás zajímá, jak na účtování pohledávek, přečtěte si postup pro postoupení i odpisy –  s příklady.

  S řádným vedením evidence pohledávek vám pomůže moderní software.
  S řádným vedením evidence pohledávek vám pomůže moderní software.

  Odpis pohledávek

  Běžnou praxí bohužel je, že ne každou pohledávku dostanete zaplacenou v termínu splatnosti – většina firem se setká i s pohledávkami po splatnosti. Pokud evidujete fakturu po lhůtě splatnosti, měli byste jí věnovat pozornost a případně zvážit, jestli ji neodepsat a vyřadit tedy z rozvahy.

  Jako účetní jednotka musíte mít ve svém účetním výkazu věrný a poctivý obraz o majetku a dluzích, všechny pohledávky z účetního hlediska musí být odepsané.

  TIP: Potřebujete podrobný návod, jak odepsat pohledávku, kterou vám odběratel nechce zaplatit? Čtěte návod, jak na odpis pohledávek.

  Daňová evidence a pohledávky

  Evidence pohledávek je součástí daňové evidence, ve které sledujete příjmy odděleně od evidence majetku.

  Řádné vedení evidence pohledávek je důležité kvůli vymáhání pohledávek – v evidenci vidíte lhůty k plnění a žádání nároku. Po uplynutí splatnosti byste měli pohledávku začít vymáhat co nejdříve, aby nedošlo k jejímu případnému promlčení.

  Pohledávky vedete samozřejmě i kvůli přehlednosti a pro účely daňové kontroly, zákon neurčuje, jestli to děláte v excelové tabulce nebo v software na daňovou evidenci, který vám urychlí práci.

  Evidence musí být přehledná a okamžitě byste z ní měli vyčíst, kdo a kolik vám dluží. Zde je příklad, jak záznam může vypadat:

  Označení dokladu Dlužník Pohledávka Datum odeslání Datum splatnosti Datum inkasa
  VF 001 Firma AA Prodej zboží 30 000 12.11.2022 30.11.2023
  ZF 001 Firma AB Poskytnutá záloha na materiál 15 404 13.11.2022 23.11.2023 20.11.2023
  VF 002 Firma BB Montáž podlahy 6 999 15.11.2022 31.12.2023

  Pokud zatím nepoužíváte žádný účetní program pro podnikatele, vyzkoušejte v bezplatné verzi Money S3. Zefektivníte procesy, zrychlíte administrativu a dokumenty budete mít podle aktuální legislativy.


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních