Daně/Jak na závazky v daňové evidenci krok za krokem
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Jak na závazky v daňové evidenci krok za krokem

Jak na závazky v daňové evidenci krok za krokem
Seyfor, a. s.
27. 11. 2023
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se3
Jak na závazky v daňové evidenci krok za krokem

Obsah

  Závazky označují částky, které dlužíte v rámci svého podnikání. Podnikatelé využívající daňovou evidenci v ní musí závazky evidovat povinně. Přečtěte si, jak na to.

  Co je závazek

  Z hlediska obchodních vztahů je závazek povinnost dlužníka uhradit stanovenou částku v předem určené smluvní lhůtě.

  Konkrétně závazky označují částky, které dlužíte v rámci svého podnikání. Mezi závazky tak patří faktury od dodavatelů, které jste ještě neproplatili, ale například i pravidelné platby za nájem nebo energie, které jste v daném měsíci zatím neuhradili.

  Opakem závazků jsou pohledávky – ty označují částky, které jiní dluží vám.

  Závazky se dělí na:

  • krátkodobé se splatností do jednoho roku od doby vzniku
  • a dlouhodobé se splatností nad jeden rok.

  Závazky můžete mít jako podnikatel vůči různým věřitelům, například:

  • závazky z obchodních vztahů (např. přijaté faktura za nákup materiálu nebo služby),
  • závazky vůči bance (např. přijaté půjčky),
  • závazky vůči státu
  • nebo závazky vůči zaměstnancům (např. mzdy).

  Závazky nejčastěji zanikají ve chvíli, kdy částku věřiteli uhradíte. Mohou ale zaniknout i započtením s pohledávkou stejného druhu nebo promlčením.

  V tomto článku se věnujeme pouze vedení závazků v daňové evidenci. V samostatném článku se dozvíte, jak na závazky v účetnictví.

  Kdo musí evidovat závazky a proč

  Závazky musí evidovat všichni podnikatelé, kteří vedou účetnictví. Závazky jsou totiž významnou součástí pasiv podniku.

  U firem a OSVČ, které účetnictví nevedou, pak záleží na tom, zda:

  • využívají daňovou evidenci,
  • uplatňují výdaje paušálem
  • nebo jsou přihlášení k paušální dani.

  Podnikatelé přihlášení k paušální dani a uplatňující výdaje paušálem své závazky ze zákona evidovat nemusí. Podnikatelé s daňovou evidencí však musí – zákon o dani z příjmů totiž vyžaduje vést jako součást daňové evidence také knihu pohledávek a závazků.

  Evidence závazků slouží podnikatelům k tomu, aby měli přehled, komu dluží kolik peněz. Závazky zapisujete na základě faktur, výpisu z účtu nebo pokladních dokladů. Takže jakmile doklad obdržíte, závazek co nejdříve zaevidujte. Pravidelné měsíční platby můžete zaevidovat dopředu.

  TIP: Evidenci závazků doporučujeme v alespoň minimální formě i těm, kteří ji ze zákona vést nemusí. Vyhnete se tomu, že některým dodavatelům zapomenete zaplatit včas.

  Přemýšlíte o podnikání?

  Zadejte váš e-mail a získejte účetní a daňové tipy pro začátek vašeho podnikání. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Jak na závazky v daňové evidenci

  Zákon neurčuje, jaký nástroj na vedení daňové evidence (a tedy i závazků) používat. Začínající podnikatelé nejčastěji volí Excel, fakturační aplikaci nebo si rovnou pořídí účetní program pro podnikatele.

  Evidence závazků v Excelu + vzor

  Vytvořte si tabulku se třemi samostatnými listy. V prvním evidujete příjmy a výdaje, ve druhém majetek a ve třetím pohledávky a závazky.

  U závazků nejčastěji podnikatelé evidují:

  • jména nebo názvy dodavatelů,
  • jednotlivé pohledávky a závazky označené čísly dokladů,
  • data vzniku závazku,
  • částky,
  • data splatnosti.
  • případně i způsoby úhrady.

  V tabulce pak záznamy o závazcích vypadat například následovně:

  Odběratel/Dodavatel Číslo dokladu Datum nákupu Datum prodeje Datum splatnosti Částka Datum úhrady
  Dodavatel 1 FP 010922 1. 9. 2023 15. 9. 2023 1 500 Kč
  Odběratel 2 FV 080922 8. 9. 2023 22. 9. 2023 5 000 Kč

  Závazky obvykle podnikatelé evidují ve stejné tabulce jako pohledávky. Proto je zde ve vzoru také sloupec Datum prodeje, ve kterém evidujete, kdy jste zákazníkům prodali zboží nebo poskytli službu, u které čekáte na proplacení faktury.

  Částku závazků uvádíte buď:

  • nominální (jmenovitou) hodnotou při vzniku,
  • pořizovací cenou při převzetí (pokud jsou součástí pořizovací ceny i náklady související s pořízením).

  Pokud závazky evidujete v cizí měně, nezapomeňte je na konci zdaňovacího období převést na koruny podle jednotného kurzu vyhlášeného v lednu Ministerstvem financí nebo podle aktuálního kurzu České národní banky (platného k 31. 12.).

  Evidence závazků v účetním programu

  V účetním programu funguje evidence zakázek stejně jako v Excelu, jen s ní máte méně práce. Při tvorbě nového závazku například systém většinu údajů vyplní za vás podle dokladu, na který závazek odkazuje.

  Tvorba závazků v účetním programu Money S3.
  Tvorba závazků v účetním programu Money S3.

  Výhodou také je, že nevytváříte žádné vlastní tabulky, protože software na daňovou evidenciobsahuje vše potřebné. Pokud zákonodárci v pravidlech pro daňovou evidenci cokoliv změní, vývojáři účetní program včas upraví. Díky tomu nemusíte hlídat každou drobnou změnu a neustále pracujete s aktuálními přehledy a formuláři.

  Začínajícím firmám se nejvíc vyplatí verze Money S3 Start. Prvních 500 záznamů do účetního či peněžního deníku v ní máte zdarma. V Money S3 najdete kromě daňové evidence i spoustu dalších funkcí jako třeba tvorbu mezd nebo sklady.


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních