Daně / Spotřební daně/Jak na výpočet spotřební daně u vybraných výrobků?
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Jak na výpočet spotřební daně u vybraných výrobků?

Jak na výpočet spotřební daně u vybraných výrobků?
Stanislav Suchan
10. 12. 2021
Doba čtení8 minut čtení
Líbilo se2
Jak na výpočet spotřební daně u vybraných výrobků?

Obsah

  Předmětem tohoto článku bude na ukázkových příkladech demonstrovat výpočet spotřební daně u vybraných výrobků, tj. minerální oleje, líh, víno a meziprodukty a pivo. Článek se nebude zabývat výpočtem spotřební daně u tabákových výrobků.

  Jak na stanovení základu daně u spotřební daně

  V prvé řadě je třeba stanovit základ daně, který se u vybraných výrobků liší. Pro správné určení základu daně je také třeba vědět převodní jednotky litrů na hektolitry apod. Platí, že 1 hektolitr (dále jen „hl“) je 100 litrů (dále jen „l“). Také platí, že 1 tuna (dále jen „t“) je 1 000 kilogramů (dále jen „kg“).

  TIP: Přečtěte si podrobný článek o spotřební dani – co to je, jaké jsou povinnosti a jak ji platit?

  Minerální oleje – nafta a benzín

  U daně z minerálních olejů se základ daně stanoví v 1000 l při teplotě 15 °C. U daně z lihu se základ daně stanoví v hektolitrech etanolu při teplotě 20 ° C.

  Pivo a alkohol

  U daně z piva je to podstatně jednodušší, tam se základ daně stanoví jako množství piva vyjádřené v hektolitrech. U vína a meziproduktů je situace stejná, opět se bude jednat o množství vína a meziproduktů vyjádřené v hektolitrech.

  Cigarety a tabákové výrobky

  Daň z tabákových výrobků se od ostatních vybraných výrobků poměrně liší. Tabákové výrobky se dělí na:

  • cigarety,
  • doutníky,
  • tabák ke kouření,
  • cigarillos.

  Nejdříve si vysvětlíme princip stanovení základu daně u cigaret, který se dělí na dvě části. První, procentní část daně se určí dle ceny pro konečného spotřebitele. Druhá, pevná část je množství vyjádřené v kusech. Základ daně u doutníků a cigarillos je množství vyjádřené v kusech, kdežto u tabáku ke kouření se jedná o množství vyjádřené v kilogramech.

  Základ daně u vybraných výrobků

  V následující tabulce můžeme vidět shrnutí stanovení základu daně u vybraných výrobků a k tomu relevantní ustanovení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále jen „ZSD“).

  Vybraný výrobek Základ daně Ustanovení zákona
  Daň z minerálních olejů ZD v 1 000 l při teplotě 15 °C § 47 odst. 1 ZSD
  Daň z lihu ZD v hektolitrech etanolu při teplotě 20 °C § 69 ZSD
  Daň z piva ZD je množství piva vyjádřené v hektolitrech § 84 ZSD
  Daň z vína a meziproduktů ZD je množství vína a meziproduktů v hektolitrech § 95 ZSD
  Daň z tabákových výrobků ZD pro procentní část daně u cigaret je cena pro konečného spotřebitele podle § 103 ZSD § 102 odst. 1 ZSD
  ZD pro pevnou část daně u cigaret je množství vyjádřené v kusech § 102 odst. 2 ZSD
  ZD u doutníků a cigarillos je množství vyjádřené v kusech a u tabáku ke kouření množství vyjádřené v kilogramech § 102 odst. 3 ZSD

  Minerální oleje dle zákonu o spotřební dani

  V následující tabulce vidíme, co všechno patří k minerálním olejům, jaké jsou jejich kódy nomenklatury a jakou sazbou daně se minerální oleje daní.

  Kód nomenklatury Minerální olej Sazba daně
  2710 Motorové benzíny, ostatní benzíny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) ZSD s obsahem olova do 0,013 g/l včetně (bezolovnatý benzín) 12 840 Kč / 1 000 l
  Motorové benzíny, ostatní benzíny a letecké pohonné hmoty benzínového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) ZSD s obsahem olova nad 0,013 g/l 13 710 Kč / 1 000 l
  Střední oleje a těžké plynové oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) ZSD (směsná nafta s metylestery mastných kyselin do 7 %) 9 950 Kč / 1 000 l
  Směsná nafta (30 % metylesteru řepkového oleje – „MEŘO“) podle § 45 odst. 2 písm. c) ZSD § 48 odst. 5 ZSD[1]
  Těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c) ZSD 472 Kč / t
  Odpadní oleje podle § 45 odst. 1 písm. d) ZSD 660 Kč / 1 000 l
  2711 Zkapalněné ropné plyny určené pro pohon motorů podle § 45 odst. 1 písm. e) ZSD 3 933 Kč /t
  Zkapalněné ropné plyny určené pro výrobu tepla podle § 45 odst. 1 písm. f) ZSD 0 Kč / t
  Zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. g) ZSD 1 290 Kč / t

  Praktický příklad výpočtu spotřební daně u minerálních olejů

  Ve zdaňovacím období říjen 2021 daňový subjekt X vyrobil 420 800 litrů motorového benzínu bez přídavku biopaliva (bezolovnatý benzín), 340 000 litrů motorové nafty a 210 000 litrů leteckého petroleje (JET A1). Ve stejném zdaňovacím období uvedl daňový subjekt X do volného daňového oběhu 350 000 litrů motorového benzínu, 280 000 litrů motorové nafty, z toho 140 000 litrů osvobozené motorové nafty pro lodní dopravu.

  Řešení praktického příkladu

  Je vhodné připomenout, že ve spotřebních daních vzniká daňová povinnost a povinnost přiznat a zaplatit daň. Této tématice jsme se věnovali v předešlých článcích. Jen ve zkratce si to zopakujeme. Daňová povinnost vzniká výrobou, povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká uvedením vybraných výrobků do volného daňového oběhu.

  Daňová povinnost 

  Druh výrobků Množství ZD

  (v tisících litrů)

  Sazba daně Výpočet Daňová povinnost
  BA 420 800 420,80 12 840 420,80*12 840 5 403 072
  MN 340 000 340,00 9 950 340,00*9 950 3 383 000
  JET A1 210 000 210,00 9 950 210,00*9 950 2 089 500

  Daňová povinnost za měsíc říjen činí celkem: 10 875 572 Kč.

  Výše povinnosti daň přiznat a zaplatit

  Druh výrobků Množství ZD Sazba daně Výpočet Daňová povinnost
  BA 350 000 350,00 12 840 350,00*12 840 4 494 000
  MN 140 000* 140,00 9 950 140,00*9 950 1 393 000

  *osvobozená motorová nafta pro lodní dopravu ve výši 140 000 l se odečte od celkového množství 280 000 l

  Celková výše povinnosti daň přiznat a zaplatit za měsíc říjen činí celkem: 5 887 000 Kč.

  Líh dle zákonu o spotřební dani a jejich sazba daně

  V následující tabulce vidíme, co všechno patří k lihu, jaké jsou kódy nomenklatury a jakou sazbou daně se líh daní.

  Kód nomenklatury Vybraný výrobek Sazba daně
  2207 líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207 32 250 Kč/hl etanolu
  2208 líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou destilátů z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu 32 250 Kč/hl etanolu
  líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu 16 200 Kč/hl etanolu
  ostatní líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury 32 250 Kč/hl etanolu

  Praktický příklad výpočtu spotřební daně u lihu

  V říjnu lihovar vyrobil 50 hl lihu o lihovitosti 40 %. Do velkoobchodů dodal 30 hl lihovin o lihovitosti 40 %. Velkoobchody a maloobchody se nacházejí na území České republiky.

  Řešení praktického příkladu

  Daňová povinnost

  Druh výrobků Množství ZD Sazba daně Výpočet Daňová povinnost
  Líh 40 % 50 50*0,4 32 250 20*32 250 645 000

  Daňová povinnost celkem za měsíc říjen činí: 645 000 Kč.

  Výše povinnosti daň přiznat a zaplatit

  Druh výrobků Množství ZD Sazba daně Výpočet Daňová povinnost
  Líh 40 % 30 30*0,4 32 250 12*32 250 387 000

  Celková výše povinnosti daň přiznat a zaplatit za měsíc říjen 2021 činí 387 000 Kč.

  Vína a meziprodukty dle zákonu o spotřební dani a jejich sazba daně

  V následující tabulce vidíme, co všechno patří k vínům a meziproduktům a jakou sazbou daně se líh daní.

  Vybraný výrobek Sazba daně
  Šumivá vína 2 340 Kč/hl
  Tichá vína 0 Kč/hl
  Meziprodukty 2 340 Kč/hl

  Praktický příklad výpočtu spotřební daně u vína a meziproduktů

  Restaurace pořizuje alkoholické nápoje od tuzemských, českých dodavatelů. Společnost pořídila následující položky. Spočtěte spotřební daň.

  Druh produktu Objem láhve Množství % alkoholu Cukernatost
  Perlivé víno 0,7 120 8 3 g/l
  Sekt růžový 0,7 50 12 5 g/l
  Bílé tiché víno 0,7 120 11 4 g/l

  Řešení praktického příkladu

  Druh produktu Množství l ZD Sazba daně Spotřební daň
  Perlivé víno 120*0,7 84/100 2 340 0,84*2 340 = 1 965,6
  Sekt růžový 50*0,7 35/100 2 340 0,35*2 340 = 819
  Bílé tiché víno 120*,07 84/100 0 0,84*0 = 0
  Celková výše spotřební daně obsažená v cenách produktů 2 784,60 Kč, zaok. 2 785 Kč

  Praktický příklad výpočtu spotřební daně u piva

  V následující tabulce vidíme, jaké sazby jsou u piva, jaké jsou kódy nomenklatury a jakou sazbou daně se pivo daní.

  Kód nomenklatury Sazba daně v Kč/hl za každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny Ustanovení
  Základní sazba Snížené sazby pro malé nezávislé pivovary § 85 ZSD
  Velikostní skupina podle výroby v hl ročně
  do 10 000 včetně nad 10 000 do 50 000 včetně nad 50 000 do 100 000 včetně nad 100 000 do 150 000 včetně nad 150 000 do 200 000 včetně
  2203, 2206 32,00 16,00 19,20 22,40 25,60 28,80

  Praktický příklad výpočtu spotřební daně u piva

  Daňový subjekt vyrobil v říjnu 110 hl piva s 9,2 % extraktu původní mladiny. Pivovar prodal konečným zákazníkům celkem 80 hl piva. Pivovar splňuje podmínky malého nezávislého pivovaru dle ustanovení § ZSD, kde jeho roční spotřeba piva činí 65 000 hl.

  Řešení praktického příkladu

  Výrobou vzniká daňová povinnost. Výpočet: 110*9*22,40 = 22 176 Kč. Spotřební daň u piva se spočítá jako součin množství piva vyjádřené v hektolitrech, extraktu původní mladiny zaokrouhlené na celé Kč dolů a sazbou daně, která činí 22,40 Kč na hektolitr piva, jelikož se jedná o malý nezávislý pivovar s roční spotřebou piva do 100 000 hl.

  Povinnost přiznat a zaplatit daň vznikne uvedením piva do volného daňového oběhu (prodejem). Výpočet: 80*9*22,40 = 16 128 Kč.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Spotřební daň – na co nezapomenout

  Spotřební daně jsou velmi specifické, ať už z pohledu pojmů, které daňový řád nezná nebo zná, ale liší se, nebo z pohledu konstrukcí základu daně a jeho výpočtu. Je třeba si dát pozor, kdy vzniká daňová povinnost a kdy povinnost daň přiznat a zaplatit. Také je dobré si ohlídat převodní jednotky. Na závěr je třeba dbát na stanovení základu daně a vybrat správnou sazbu daně dle kódu nomenklatury.

  [1] Směsná nafta se zdaňuje stejnou sazbou jako minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 ZSD, kterým se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližuje.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních