Daně / Daň z příjmů právnických osob/Poskytnutí reklamního daru v rámci podnikání z pohledu daně z příjmů a DPH
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Poskytnutí reklamního daru v rámci podnikání z pohledu daně z příjmů a DPH

Poskytnutí reklamního daru v rámci podnikání z pohledu daně z příjmů a DPH
Seyfor, a. s.
24. 01. 2019
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se7
Poskytnutí reklamního daru v rámci podnikání z pohledu daně z příjmů a DPH

V rámci svých podnikatelských aktivit často podnikatelé obdarovávají své obchodní partnery různými reklamními či jinými předměty. Daňovými souvislostmi poskytování reklamních darů se zabývá tento článek.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Poskytnutí reklamních darů patří mezi bezúplatná plnění, jeho podstatou je převod vlastnického práva bezúplatně. Tímto převodem se zabývají – je jejich předmětem – dvě daně a to daň z příjmů a daň z přidané hodnoty. První část článku je zaměřena na zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), ve druhé části je na problematiku nahlíženo optikou zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“).

I. Hledisko ZDP

1. Daňová uznatelnost u poskytovatele reklamního daru

Problematiku daňové uznatelnosti poskytnutého daru máme řešenu v ustanovení § 25 odst. 1 písm. t) ZDP. Podle první věty tohoto ustanovení je dar podřazen do kategorie „reprezentace“, která není obecně daňově uznatelným výdajem.

Další věta ZDP obsahuje právní fikci, podle které se za dar nepovažuje reklamní nebo propagační předmět:

  • který je opatřen jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby,
  • jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč,
  • a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně.

Aby se jednalo o daňově účinný výdaj, musí být všechny tři podmínky splněny současně.

Kromě samotných předmětů někdy firmy obdarovávají své obchodní partnery také tzv. dárkovými poukazy. Při poskytnutí dárkového poukazu vzniká otázka, jak je to s uplatněním takového poukazu do daňově uznatelných výdajů, když poukaz splňuje výše uvedené podmínky – je opatřen jménem poskytovatele či zboží (služby) a je v hodnotě do 500 Kč. Stanovisko finanční správy je takové, že se o daňově uznatelný výdaj nejedná. Vyjádření nalezneme v jednom z Koordinačních výborů:

„Z povahy „reklamního nebo propagačního předmětu“ ve smyslu § 25 odst. 1 písm. t) ZDP vyplývá, že se musí jednat o věc, která má určitou užitnou nebo estetickou hodnotu, a to sama o sobě (typicky se tedy jedná o tužky, kalendáře, drobné dekorativní předměty apod.). Je zřejmé, že popsaná poukázka žádnou takovouto hodnotu sama o sobě nemá, ve smyslu § 25 odst. 1 písm. 1) ZDP věta za tečkou a contrario je tedy považována za dar a jako taková nemůže být v popsané situaci daňově uznatelným nákladem.“

2. Daňový režim u příjemce reklamního daru

Doposud jsme řešili daňovou uznatelnost výdajů (nákladů) na reklamní dar z pohledu toho, kdo předmět daruje. Z logiky věci bychom si také měli položit otázku, jaké dopady bude mít přijetí reklamního daru u obdarovaného. Odpověď nalezneme v ustanovení § 4a písm. g) ZPD, podle kterého se jedná u poplatníka fyzické osoby o příjem od daně z příjmů osvobozený a to za podmínek:

  • dar souvisí s příjmy ze samostatné činnosti,
  • dar je opatřen jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru a
  • hodnota daru nepřesáhne částku 500 Kč.

Pečlivému čtenáři určitě neuniklo, že u příjemce je z pohledu osvobození irelevantní, zda přijatý dar podléhá či nepodléhá spotřební dani.

II. Hledisko ZDPH

1. Poskytovatel daru – nárok na odpočet DPH

Poskytovatel reklamního daru si musí dávat pozor na ustanovení § 72 odst. 4 ZDPH, podle kterého nemá nárok na odpočet u přijatého zdanitelného plnění použitého pro reprezentaci, a to pro reprezentaci ve smyslu § 25  ZDP.

 

Z tohoto obecného pravidla však platí určité výjimky. Pro náš článek jsou to tyto situace, u nichž uplatnit nárok na odpočet DPH lze:

a) při poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez DPH nepřesahuje 500 Kč, nebo
b) při poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti.

Na tomto místě je vhodné upozornit na určité rozdíly mezi úpravou v ZDP a ZDPH. Zatímco ZDP vyžaduje pro daňovou uznatelnost jméno poskytovatele či zboží (služby) uvedené na daru a současně dar musí být vyjmut z předmětu spotřební daně (s výjimkou tichého vína), tak ZDPH tyto podmínky nevyžaduje. ZDPH pouze stanoví, že poskytnutí musí být v rámci ekonomické činnosti a pořizovací cena bez DPH nepřesáhne 500 Kč.

Další, co stojí za povšimnutí, je skutečnost, že zatímco u reklamního dárku ZDPH operuje s pořizovací cenou nepřesahující 500 Kč bez DPH, u obchodních vzorků žádný limit není. U obchodních vzorků platí jediná podmínka a to, že vzorek je poskytnut v rámci ekonomické činnosti.

Poskytovatel daru – DPH na výstupu

Podle ustanovení § 13 odst. 9 písm. c) se poskytnutí dárku v pořizovací ceně nepřesahující 500 Kč bez DPH v rámci ekonomické činnosti a poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti nepovažuje za dodání zboží, jinými slovy nepodléhá dani z přidané hodnoty na výstupu.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních