Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Refinancování úvěrů na bytové potřeby
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Refinancování úvěrů na bytové potřeby

Seyfor, a. s.
27. 08. 2009
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se2

18. srpna 2009 vydalo Ministerstvo financí nový pokyn D – 324, který řeší problematiku refinancování hypotéčních úvěrů či úvěrů ze stavebního spoření určených na financování bytových potřeb z pohledu daně z příjmů.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), umožňuje daňovým poplatníkům (fyzickým osobám) snížit základ daně z příjmů o úroky z hypotéčních úvěrů či úvěrů ze stavebního spoření, pokud jsou těmito úvěry financovány tzv. bytové potřeby.

Bytovými potřebami se pro účely ZDP rozumí:

a) výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu podle zvláštního právního předpisu nebo změna stavby,

b) koupě pozemku, pokud na něm bude postavena stavba uvedená v písmenu a) s využitím úvěru na financování bytových potřeb, za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby podle písmene a) do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy a koupě pozemku v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu c),

c) koupě bytového domu, rodinného domu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu, nebo bytu podle zvláštního právního předpisu,

d) splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu,

e) údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu a bytů v nájmu nebo v užívání,

f) vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu, rodinného domu nebo bytového domu,

g) úhrada za převod členských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní společnosti uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu,

h) splacení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g).

V praxi vznikaly pochybnosti při aplikaci bytové potřeby uvedené pod písmenem h). Konkrétně – zda lze jako nezdanitelnou část uplatnit úroky z nového úvěru, kterým je splácen původní úvěr na bytové potřeby. Ministerstvo financí se k této problematice vyjádřilo ve svém nově vydaném Pokynu D – 324 následovně:

„Smyslem a cílem právní úpravy daní z příjmů je zvýhodnit takové fyzické osoby, které uspokojují svou potřebu bydlení způsoby uvedenými v § 15 odst. 3 písm. a) až g) zákona o daních z příjmů, přičemž způsob úvěrového financování by neměl být podstatný. S ohledem na smysl a cíl právní úpravy daňových úlev na bytové potřeby lze za bytovou potřebu považovat i splácení úvěrů na splacení následných hypotéčních úvěrů či úvěrů ze stavebního spoření, kterými byly refinancovány předchozí úvěry na finacování bytových potřeb podle § 15 odst. 3 písm. a) až h) zákona o daních z příjmů.“

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50%
platí pouze
do 2.8.2024
Money S3 -50%
Zavřít reklamu
Money S3 v akci se slevou 50%
Akce platí pouze do 31.7.2023.