Daně / Daň z příjmů právnických osob/Rozsudek NSS: Pohonné hmoty jako (ne)daňově účinný výdaj?
ve mzdové účtárně
29. 11. 2023
Chci mít mzdy správně

Rozsudek NSS: Pohonné hmoty jako (ne)daňově účinný výdaj?

Rozsudek NSS: Pohonné hmoty jako (ne)daňově účinný výdaj?
Monika Doleželová
24. 10. 2023
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se2
Rozsudek NSS: Pohonné hmoty jako (ne)daňově účinný výdaj?

Obsah

  Rozsudek Nejvyššího správního soudu

  Nejvyšší správní soud potvrdil, že daňový subjekt musí prokázat daňovou účinnost výdajů na pohonné hmoty do aut využívaných při pracovních cestách a do pracovních strojů. K prokázání je nutno vést řádnou a spolehlivou evidenci spotřebovaných pohonných hmot, nebo propojit spotřebu PHM s konkrétními výdaji.

  NSS ve svém závěru přisvědčil, že nestačí prokázat, že se uskutečnily „nějaké“ pracovní cesty a daňový subjekt vynaložil „nějaké“ náklady na nákup pohonných hmot (Rozsudek NSS sp. zn. 10 Afs 97/2022 ze dne 31. 8. 2023).

  Proč se vede kniha jízd?

  Pro účely uplatnění daňových výdajů na pohonné hmoty podle § 24 odst. 2 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP), vede poplatník evidenci jízd tak, aby takto vynaložené výdaje mohl v případě kontroly prokázat (pokud správce daně na FÚ nestanoví jinak).

  Pokud poplatník využije paušální výdaj na dopravu motorovým vozidlem v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP, pak nemusí vést knihu jízd, neboť pohonné hmoty nemohou být daňově účinným výdajem (nákladem), viz ustanovení § 25 odst. 1 písm. x) ZDP.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Náležitosti knihy jízd dle Pokynu GFŘ

  Pokud budou firmy a podnikatelé evidovat knihu jízd, měla by podle Pokynu Generálního finančního ředitelství D-59 (s účinností od 1. 1. 2023) obsahovat minimálně následující údaje:

  • datum jízdy a ujeté kilometry
  • cíl jízdy a účel jízdy

  Dále by měl poplatník vést údaje o:

  • typu vozidla, registrační značce (státní poznávací značce)
  • stavu ujetých kilometrů k 1. lednu
  • stavu ujetých kilometrů k 31. prosinci kalendářního roku

  Kniha jízd v účetním programu Money S3

  Knihu jízd můžete evidovat přímo v účetním programu Money S3. Modul zjednoduší práci i tehdy, když zadáte počáteční nebo koncový stav tachometru. Systém sám dopočítá ujeté kilometry, nebo také pokud pravidelně opakujete cesty, stačí cestu v Knize jízd najít v seznamu často opakovaných jízd. Money S3 automaticky dosadí účel cesty, ale i ujeté kilometry.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  ve mzdové účtárně
  29. 11. 2023
  Chci mít mzdy správně
  Zavřít reklamu
  Online školení
  Důležité novinky ve mzdové účtárně
  29.11.2023