Daně / Daň z příjmů právnických osob/Lze daňově uplatnit dezinfekci jako reklamní předmět?
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Lze daňově uplatnit dezinfekci jako reklamní předmět?

Lze daňově uplatnit dezinfekci jako reklamní předmět?
Zdeněk Zralý
12. 01. 2021
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se2
Lze daňově uplatnit dezinfekci jako reklamní předmět?

Obsah

  Bezplatné poskytování reklamních a propagačních předmětů je běžnou obchodní praxí. V letošním roce ovlivněném covidovou pandemií se do hledáčku obchodníků a marketérů dostávají také předměty vážící se ke covidu. Jedním z reklamních předmětů může být také dezinfekce. Jaké jsou tedy daňové konsekvence jejího bezplatného poskytnutí obchodnímu partnerovi, řeší tento článek.

  Pokud máme najít odpověď na v nadpisu položenou otázku, musíme si nejdříve ujasnit, jakými právními předpisy je řešená problematika upravovaná. Prvním předpisem je zákon o daních z příjmů (dále také jen „ZDP“) a druhým je zákon o dani z přidané hodnoty (dále také jen „ZDPH“). 

  Zákon o daních z příjmů 

  Zda se u daňového subjektu jedná o daňově účinný či naopak neúčinný náklad máme v ZDP stanoveno v § 24 a § 25. Pro daňovou uznatelnost nákladů na reklamní předměty v obecné rovině je stěžejním ustanovením  § 25 odst. 1 písm. t) ZPD. Úpravu zde uvedenou lze s trochou ironie shrnout následovně: jedná se o výjimku z obecného pravidla a tato výjimka je následována výjimkou další, tentokrát výjimkou z výjimky… 

  ZDP generálně stanoví, že výdaje (náklady) na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary, nejsou daňově relevantními výdaji. Na první pohled se tedy jeví, že reklamní předměty poskytnuté bezúplatně spadají pod pojem „dar“ a tím nejsou výdaje na ně daňově uznatelné. 

  ZDP však dále uvádí, že za dary se nepovažují reklamní a propagační  předměty, které: 

  a) jsou opatřeny jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele těchto předmětů nebo názvem propagovaného zboží nebo služby,
  b) hodnota jednotlivého předmětu bez DPH nesmí překročit částku 500 Kč a
  c) předmět nesmí být předmětem spotřební daně s výjimkou tichého vína. 

  Krátká poznámka k problematice spotřební daně resp. jak je to se spotřební daní u dezinfekce. Domnívám se, že v této souvislosti je zásadní to, že předmětem spotřební daně je líh a nikoliv výrobek z něj vyrobený – v tomto případě dezinfekce. 

  Lze tedy shrnout, že pokud reklamní předmět – dezinfekce – kumulativně splňuje výše uvedená tři kritéria, není pro účely ZDP považován za dar a tudíž výdaje na jeho pořízení jsou daňově uznatelné.     

  Zákon o dani z přidané hodnoty 

  Hned úvodem je nutné zdůraznit, že nelze směšovat právní úpravu ZDP s úpravou v ZDPH. Praxe ukazuje, že ne vždy daňové subjekty rozdílný pohled obou daní na reklamní a propagační předměty plně vnímají. 

  Z pohledu ZDPH se na řešenou problematiku podíváme nejprve optikou DPH na výstupu, zda nevzniká povinnost odvést DPH z poskytnutí reklamního předmětu, a následně na vstupu, jak je to s nárokem na odpočet. Důvodem proč se nejprve zabýváme výstupem, je to, že ustanovení, která řeší nárok na odpočet, se odvolávají na ustanovení ZDPH, která řeší DPH na výstupu. 

  DPH na výstupu

  Zásadním ustanovením pro určení zda se pro účely ZDPH jedná o dodání zboží, které je předmětem DPH, je § 13 odst. 7 písm. c). Toto ustanovení rozlišuje dva pojmy: dárek a obchodní vzorek. Aby poskytnutí reklamního a propagačního předmětu nebylo předmětem DPH, je důležité rozlišit, zda se jedná o dárek či obchodní vzorek, protože pro každý typ platí jiná pravidla: 

  a) Dárek 

  Aby poskytnutí dárku nebylo považováno za dodání zboží a tím pádem nepodléhalo odvodu DPH na výstupu, musí být splněny tyto podmínky: 

  • musí být poskytnut v rámci ekonomické činnosti a
  • jeho pořizovací cena bez DPH nepřesahuje 500 Kč

  Všimněme si, že žádná další podmínka není vyžadována (logo, problematika spotřební daně). 

  b) Obchodní vzorek 

  U poskytnutí obchodního vzorku bez úplaty je vyžadována pouze jediná podmínka – musí být poskytnut v rámci ekonomické činnosti plátce.  

  Nárok na odpočet 

  Režim nároku na odpočet je uveden v § 72 odst. 4 ZDP, podle kterého nemá plátce nárok na odpočet u přijatého zdanitelného plnění použitého pro reprezentaci (ve smyslu zákona o daních z příjmů!), ale s výjimkou plnění, která na výstupu nejsou považována za dodání zboží. 

  Můžeme uzavřít, že pokud se jedná o dárky a obchodní vzorky (viz bod II.1), má plátce nárok na odpočet. 

  Doplňte si mezery v daních a účetnictví

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Závěr 

  Pokud tedy daňový subjekt v rámci své ekonomické činnosti bezúplatně poskytne obchodnímu partnerovi dezinfekci a splní přitom podmínky stanovené zákonem o daních z příjmů i DPH, může si tento reklamní předmět uplatnit jako daňově uznatelný výdaj a současně má nárok na odpočet DPH. 

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.