Daně / Daň z příjmů právnických osob/Tržby přijaté prostřednictvím dopravců z pohledu EET
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Tržby přijaté prostřednictvím dopravců z pohledu EET

Seyfor, a. s.
22. 02. 2017
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se2

Tento týden byla na webových stránkách provozovaných Finanční správou ČR zveřejněna metodika k tržbám přijatým prostřednictvím dopravců z pohledu zákona o evidenci tržeb.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Hned v úvodu je dobré zdůraznit, že metodické pokyny uvedené na stránkách provozovaných Finanční správou ČR nejsou v žádném případě pramenem práva a tudíž nejsou právně závazné. Jinými slovy nelze jimi subjektům přiznávat práva a ani ukládat povinnosti.

S vědomím této skutečnosti se pojďme podívat na to, jaký názor mají pracovníci Finanční správy ČR z pohledu zákona o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“) na situaci, kdy je zboží expedováno k zákazníkovi prostřednictvím dopravců, kteří inkasují za toto zboží platbu, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu dle ZoET.

„Páteřní“ myšlenkou metodického pokynu (dále jen „Pokyn“) je důsledné posouzení právního vztahu mezi poplatníkem (= dodavatelem zboží) a dopravcem. V pokynu jsou zmíněny následující tři alternativy:

 • přímé zastoupení,
 • nepřímé zastoupení a
 • prostředník.

V Pokynu je uvedeno, že metodika neřeší situaci, kdy v přijaté platbě je odměna dopravce.

I. Přímé zastoupení

O přímé zastoupení se jedná v případě, kdy dopravce jedná jménem a na účet poplatníka (dle Pokynu mandátní či obdobná smlouva).

Přímé zastoupení má tyto důsledky:

 • tržba musí být evidována nejpozději k okamžiku, kdy dopravce od zákazníka tržbu přijímá,
 • naopak samotné předání platby dopravcem poplatníkovi již evidenci nepodléhá,
 • poplatníka musí zařídit evidenci buď sám nebo prostřednictvím dopravce,
 • v datové zprávě bude uvedeno DIČ poplatníka (nikoliv dopravce),
 • položka „DIČ pověřujícího poplatníka“ nesmí být vyplněna,
 • v položce „Označení provozovny“ bude číslo provozovny poplatníka,
 • datová zpráva bude podepsána certifikátem poplatníka.

Účtenka může být samozřejmě vystavena již před samotnou platbou a může být přiložena k expedovanému zboží či zaslána elektronicky (se souhlasem zákazníka). Pokud by zboží nebylo přijato, evidovaná tržba by se stornovala.

Pokud by byl k evidování pověřen dopravce, uvede v datové zprávě:

 • do kolonky „DIČ poplatníka“ své DIČ (dopravce),
 • do kolonky „DIČ pověřujícího poplatníka“ DIČ pověřujícího poplatníka,
 • do kolonky „Označení provozovny“ číslo své provozovny (dopravce),
 • bude podepsáno certifikátem dopravce.

II. Nepřímé zastoupení

U nepřímého zastoupení dopravce vystupuje svým jménem na účet poplatníka (např. komisionářská či obdobná smlouva).

Důsledky nepřímého zastoupení:

 • evidence tržby nejpozději ke dni přijetí platby dopravcem od zákazníka,
 • podle § 8 ZoET je povinnost evidovat na straně dopravce,
 • v kolonce „DIČ poplatníka“ se uvádí DIČ dopravce,
 • kolonka „DIČ pověřujícího poplatníka“ se nevyplňuje,
 • v kolonce „Označení provozovny“ bude číslo provozovny dopravce,
 • bude podepsáno certifikátem dopravce.

III. Tzv. prostředník

Podle Pokynu se jedná o situaci, kdy dopravce není ani v pozici přímého ale ani nepřímého zastoupení, dopravce není v pozici zástupce.

Důsledky tzv. „Modelu prostředník“:

 • nejzazší termín pro evidovanou tržbu je okamžik, kdy je platba předána dopravcem poplatníkovi,
 • pokud dopravce zašle platbu formou bankovního převodu – tržba nepodléhá evidenci!,
 • v datové zprávě budou pouze iniciály poplatníka a to včetně podpisu.

Podle Pokynu může být prostředníkem:

 1. provozovatel poštovních služeb (seznam je na stránkách Českého telekomunikačního úřadu),
 2. osoba, která je k poplatníkovi v obdobném stavu jako u poskytování poštovní služby. Obzvláště v tomto bodě může vznikat dost nejasností, jak to vlastně bylo myšleno.

Také u této varianty může poplatník pověřit dopravce evidováním tržby s těmito důsledky:

 • v kolonce „DIČ poplatníka“ uvádí své DIČ dopravce,
 • v kolonce „DIČ pověřujícího poplatníka“ uvede DIČ poplatníka,
 • v kolonce „Označení provozovny“ uvede číslo provozovny dopravce,
 • podepisuje svým certifikátem dopravce.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních