Daně / Daň z příjmů právnických osob/Stravování zaměstnanců z pohledu daní
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Stravování zaměstnanců z pohledu daní

Stravování zaměstnanců z pohledu daní
Lucie Kořínková
06. 09. 2022
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se4
Stravování zaměstnanců z pohledu daní

Obsah

  Povinností každého zaměstnavatele je umožnit zaměstnancům na všech směnách stravování. Tato povinnost je nejčastěji naplněna přestávkou na oběd, nicméně mnoho zaměstnavatelů provozuje vlastní jídelny či kantýny či zprostředkovávají stravování skrze jiné zprostředkovatele. Mezi ně může patřit samozřejmě zařízení jiné společnosti případně může zaměstnavatel poskytnou zaměstnanci stravenky či nový stravenkový paušál. V následujícím článku se podíváme jak je to s daňovou uznatelností nákladů, které se týkají právě stravování zaměstnanců a dále na to, jak je to s nárokem na odpočet DPH u těchto nákladů.

  Stravování zaměstnanců je nejčastěji upraveno v kolektivní smlouvě či ve vnitřním předpise zaměstnavatele. Kolektivní smlouva či vnitřní předpis mohou obsahovat další podmínky pro vznik práva na toto stravování např. výše příspěvku, forma příspěvku či organizace, která stravování zajišťuje či financování zaměstnavatelem.

  Zaměstnavatelé svým zaměstnancům přispívají na stravování nejčastěji následujícími formami:

  1. Stravenky
  2. Stravenkový paušál
  3. Příspěvek na stravování ve vlastní jídelně či jiného zprostředkovatele

  Stravenky

  Nominální výše hodnoty stravenky poskytnuté zaměstnanci není nijak upravena ani omezena zákonem. Její výše je čistě v kompetenci zaměstnavatele. Stejně tak není zákonem stanoveno jakou výši by měl přispívat zaměstnavatel a jakou zaměstnanec. V praxi se setkáváme s případy, kdy zaměstnavatel hradí celou nominální hodnotu stravenky. Poskytování stravenek je z pohledu zákona o dani z příjmů považováno za poskytnutí nepeněžního plnění.

  Daňová uznatelnost na straně zaměstnavatele

  Za daňově uznatelné náklady se považují náklady poskytnuté jako nepeněžní plnění a to až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu podle zákoníku práce, maximálně však do výše 70 % horní hranice stravného, které je poskytováno zaměstnancům při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

  Zdanění na straně zaměstnance

  Na straně zaměstnance se hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatele považuje za osvobozený příjem ze závislé činnosti, a to bez ohledu na daňovou uznatelnost nákladů na straně zaměstnavatele.

  Stravenkový paušál

  Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnou tzv. stravenkový paušál, který představuje peněžní příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců. Stejně tak jako není omezena nominální hodnota stravenky, tak není omezen peněžní příspěvek na stravování zaměstnanců poskytnutý zaměstnavatelem.

  Daňová uznatelnost na straně zaměstnavatele

  Za daňově uznatelný náklad se považuje celá výše poskytnutého peněžního příspěvku zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování.

  Zdanění na straně zaměstnance

  Na straně zaměstnance se jedná o osvobozený příjem za předpokladu, že se jedná o peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, který lze poskytnou při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Do uvedeného limitu je příjem osvobozen a nepodléhá ani zdravotnímu a sociálnímu pojištění.

  Více o použití stravenek a stravenkového paušálu se dozvíte v článku zde.

  Zjistěte, jaký je rozdíl při využití stravenek a stravenkového paušálu v praxi.

  Stravování ve vlastním stravovacím zařízení

  Za vlastní stravovací zařízení zaměstnavatele lze považovat např. závodní kuchyň s jídelnou či kantýna, provozovaná zaměstnavatelem (služby jsou zabezpečovány zaměstnanci zaměstnavatele).

  Daňová uznatelnost na straně zaměstnavatele

  V případě závodního stravování zajišťovaném ve vlastním zařízení lze jako daňově účinné náklady považovat náklady na provoz tohoto zařízení např. spotřeba energie, opravy a udržování, kuchyňské vybavení, daňové odpisy kuchyňského vybavení a mzdy pracovníků. Naopak za daňově uznatelné náklady nelze považovat hodnotu potravin. Hodnota potravin je většinou hrazena zaměstnanci případně s finanční pomocí zaměstnavatele a to z fondu kulturních a sociálních potřeb či ze zisku po zdanění. Pokud si zaměstnanci zčásti přispívají na stravování, pak se z pohledu zaměstnavatele bude jednat o výnosy podléhající dani z příjmu a v takovém případě lze část nákladů souvisejících se spotřebou potravin považovat za daňově uznatelnou avšak pouze do výše příjmů z prodeje.

  Zdanění na straně zaměstnance

  Na straně zaměstnance se hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů považuje za osvobozený příjem ze závislé činnosti.

  Zajistěte si vždy aktuální novinky ze světa mezd a personalistiky

  Zadejte váš e-mail a naše tipy z oblasti mezd a personalistiky vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Stravné při pracovní cestě

  Na stravné má zaměstnanec na služební cestě nárok opět dle podle zákoníku práce, a to už v okamžiku, kdy služební cesta přesáhne 5 hodin. Výše cestovních náhrad je stanovena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí, která bývá každý rok zveřejněna.

  Daňová uznatelnost na straně zaměstnavatele

  Stravné při pracovní cestě patří mezi tzv. povinné cestovní náhrady, které jsou daňově uznatelné v souladu s § 24 odst. 2 písm. k) ZDP.

  Dále se posouzením daňové uznatelnost nákladů zaměstnavatele na zajištění stravování zaměstnanců při výkonu práce při pracovní cestě a při cestě mimo pravidelné pracoviště např. u vícedenních prezentačních akcí, zabýval i příspěvek Koordinačního výboru komory daňových poradců č. 593/18.05.22.

  Výsledkem výše zmíněného příspěvku bylo, že na straně zaměstnavatele jsou daňově uznatelné náklady na zajištění stravování zaměstnanců na pracovní cestě nebo cestě mimo pravidelné pracoviště podávané formou snídaně, oběda nebo večeře, pokud poplatník prokáže oprávnění výše uplatněného daňového nákladu a za předpokladu, že jsou vyloučeny náklady, u kterých je zřejmé, že mají charakter odměňování zaměstnance zaměstnavatelem.

  Zdanění na straně zaměstnance

  Náhrady cestovních výdajů, které jsou poskytované v souvislosti s výkonem činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti včetně hodnoty bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách nejsou předmět daně z příjmů dle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP.

  Více o cestovních náhradách poskytované zaměstnanci při pracovní cestě naleznete v článku zde.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních