Jak účtovat/Jak účtovat časové rozlišení nákladů a výnosů?
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Jak účtovat časové rozlišení nákladů a výnosů?

Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3
Jaroslav Veselka
22. 02. 2024
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se8
Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3

Obsah

  Účtování časového rozlišení nákladů a výnosů představuje často se vyskytující transakce, které je nutné mít v účetním systému každého podnikatelského subjektu správně nastavené. Rovněž patří mezi základní vědomostní výbavu účetních pracovníků každého podnikatelského subjektu. Jaká pravidla se pro jejich účtování dle českých účetních předpisů používají? V tomto článku si jednotlivé postupy představíme.

  Jak účtovat časové rozlišení nákladů

  Časové rozlišení nákladů a výnosů vyplývá z akruálního principu podvojného účetnictví, tj. respektování obecné účetní zásady věcné a časové souvislosti s příslušným účetním obdobím. Typickým znakem pro použití některého z účtů časového rozlišení (náklady příštích období, výnosy příštích období, příjmy příštích období, výdaje příštích období) je současná přesná znalost tří informací: 1. přesné částky, 2. přesného účetního období a 3. přesného účelu.

  Pro zabezpečení časového rozlišení nákladů se používá účet účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv (v praxi nejčastěji účet 381 – Náklady příštích období). Jedná se o účet rozvahový aktivní, který podléhá inventarizaci na konci účetního období.

  Praktický příklad účtování časového rozlišení nákladů

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Výdajový pokladní doklad Úhrada nájemného na příští účetní období Kč 15.000,– 381 211
  Vnitřní účetní doklad Rozpuštění nájemného v příštím účetním období Kč 15.000,– 518 381

  Jak účtovat časové rozlišení výnosů

  Pro zabezpečení časového rozlišení výnosů se používá účet účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv (v praxi nejčastěji účet 384 – Výnosy příštích období). Jedná se o účet rozvahový pasivní, který podléhá inventarizaci na konci účetního období.

  Praktický příklad účtování časového rozlišení výnosů 

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Příjmový pokladní doklad Příjem nájemného na příští účetní období Kč 15.000,– 211 384
  Vnitřní účetní doklad Rozpuštění nájemného v příštím účetním období Kč 15.000,– 384 602

  Účtování časového rozlišení pomocí Interního dokladu (Vnitřního účetního dokladu) a rozúčtovací položky.

  Závěr

  Pro časové rozlišení nákladů a výnosů se používají účty účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv, v praxi nejčastěji účty 381 – Náklady příštích období a 384 – Výnosy příštích období. V souladu s Vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, se časové rozlišení nemusí provádět v případě, že se jedná o nevýznamné částky a v případě pravidelně se opakujících výdajů, popřípadě příjmů. Účetní jednotka upraví postup časového rozlišování položek ve své vnitropodnikové směrnici.


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.