Jak účtovat/Jak účtovat operace na bankovních účtech?
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Jak účtovat operace na bankovních účtech?

Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3
Jaroslav Veselka
06. 12. 2023
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se11
Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3

Obsah

  Účtování bezhotovostních operací na bankovních účtech patří mezi nejčastější transakce, které se mohou realizovat v českých korunách nebo v cizí měně. Které nejběžnější operace se na bankovních účtech účtují a jaké účetní doklady se používají? V tomto článku si jednotlivé varianty představíme.

  Jak na účtování na bankovním účtu 

  Pro účtování pohybu peněžních prostředků na bankovním účtu s výpovědní lhůtou kratší nebo rovnou 12 měsícům se dle směrné účtové osnovy používá některý z účtů účtové třídy 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční dluhy, konkrétně účtové skupiny 22 – Peněžní prostředky na bankovních účtech. Nejčastěji, v duchu závazné účtové osnovy z 90. let 20. století, se používá účet 221 – Bankovní účty.

  Pro účtování pohybu peněžních prostředků na bankovním účtu s výpovědní lhůtou delší než 12 měsíců se dle směrné účtové osnovy používá některý z účtů účtové třídy 0 – Dlouhodobý majetek, konkrétně účtové skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek. Nejčastěji, v duchu závazné účtové osnovy z 90. let 20. století, se používá účet 069 – Jiný dlouhodobý finanční majetek s vhodnou analytickou evidencí.

  Nutno zdůraznit, že pro každý zřízený bankovní účet je nutné vést samostatný analytický účet.

  Protože se jedná o aktivum účetní jednotky, účtujeme přírůstky na vrub (MD) příslušného účtu, zatímco úbytky ve prospěch (D). Účetním dokladem o pohybu peněžních prostředků na bankovním účtu je výpis z bankovního účtu.

  Praktický příklad účtování na bankovním účtu

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Výpis z bankovního účtu

  Přijatá úhrada faktury od odběratele 

  Kč 10.000,–

  221.AE

  311

  Výpis z bankovního účtu

  Úhrada faktury dodavateli 

  Kč   3.000,–

  321

  221.AE

  Ukázka účtování výdajového bankovního dokladu v hodnotě Kč 200,-- účtované na bankovní poplatky 568 / 221
  Ukázka účtování výdajového bankovního dokladu v hodnotě Kč 200,– účtované na bankovní poplatky 568 / 221

  Jak na účtování na devizovém bankovním účtu

  Jestliže účetní jednotka používá v rámci svého podnikání i cizí měnu, kterou provádí úhrady nebo přijímá platby na bankovním účtu zřízeném v cizí měně, účtuje o tzv. devizovém bankovním účtu. O každé měně a každém zřízeném devizovém bankovním účtu se účtuje na samostatném analytickém účtu 221 – Bankovní účet (069 – Jiný dlouhodobý finanční majetek). Dle českých účetních předpisů se účtuje v české měně, proto je nutné používat při účtování metodiku kurzování cizích měn na českou měnu.

  Existují dvě varianty kurzování. První představuje využití aktuálního kurzu České národní banky, který je třeba přiřadit konkrétnímu dni uskutečnění účetního případu. Druhou variantou je využití pevného kurzu, který je stanoven pro určitý časový interval – nejdéle však po dobu jednoho účetního období. Tento pevný kurz je stanoven dle aktuálního kurzu České národní banky k prvnímu dni „pevného“ období.

  K rozvahovému dni, tj. k poslednímu dni účetního období, je nutné účtovat o případných kurzových rozdílech. Ty vyplynou na straně jedné z rozdílného konečného účetního korunového stavu peněžních prostředků dle účetnictví, v němž bylo v průběhu účetního období využíváno aktuálního kurzu České národní banky či pevného kurzu a na straně druhé překurzované hodnoty stavu devizového bankovního účtu s cizí měnou k rozvahovému dni kurzem České národní banky k tomuto dni. O těchto kurzových rozdílech se účtuje výsledkovým způsobem s využitím účtů účtové skupiny 56 – Finanční náklady (zpravidla účet 563 – Kurzové náklady) a 66 – Finanční výnosy (663 – Kurzové výnosy).

  Praktický příklad účtování na devizovém bankovním účtu

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Vnitřní účetní doklad

  Kurzová ztráta k 31.12.XXXX

  Kč 14.000,–

  563

  221.AE

  Vnitřní účetní doklad

  Kurzový výnos k 31.12.XXXX

  Kč   6.000,–

  221.AE

  663

  Jak na účtování omylových plateb 

  Pro účtování omylových plateb, ať přijatých nebo uhrazených se používají účty účtové skupin 37 – Jiné pohledávky a závazky. V případě omylové přijaté platby na bankovní účet, kterou je nutné vrátit bance, se použije účet 379 – Jiné závazky. V případě omylové provedené platby z bankovního účtu, se použije účet 378 – Jiné pohledávky.

  Praktický příklad účtování omylových plateb

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Výpis z bankovního účtu

  Omylová přijatá platba na bankovní účet 

  Kč 10.000,–

  221.AE

  379

  Výpis z bankovního účtu

  Omylová provedená platba z bankovního účtu

  Kč   3.000,–

  378

  221.AE

  Video – Jak účtovat operace na bankovních účtech?

  Závěr

  O pohybech peněžních prostředků na bankovním účtu s výpovědní lhůtou kratší nebo rovnou 12 měsícům se účtuje na účtové skupině 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční dluhy, nejčastěji na syntetickém účtu 221 – Bankovní účet, který je dále analyticky členěn dle jednotlivých zřízených bankovních účtů a měn. Obdobně o pohybech peněžních prostředků na bankovním účtu s výpovědní lhůtou delší než 12 měsíců se účtuje na účtové skupině 06 – Dlouhodobý finanční majetek, nejčastěji na syntetickém účtu 069 – Jiný dlouhodobý finanční majetek.

  Vpřípadě pohybů peněžních prostředků v cizí měně je nutné respektovat metodiku kurzování dle českých účetních předpisů, tj. využívat aktuálního kurzu České národní banky nebo tzv. pevného kurzu. V případě omylových plateb na / z bankovního účtu se používají účty účtové skupiny 37 – Jiné pohledávky a závazky.


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.