Jak účtovat/Jak účtovat rozdělení výsledku hospodaření?
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Jak účtovat rozdělení výsledku hospodaření?

Jak účtovat rozdělení výsledku hospodaření?
Jaroslav Veselka
19. 03. 2024
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se8
Jak účtovat rozdělení výsledku hospodaření?

Obsah

  Účtování rozdělení výsledku hospodaření představuje pravidelně se opakující transakce, které je nutné mít v účetním systému každého podnikatelského subjektu správně nastavené a které vycházejí z pravidel obchodněprávních, účetních a daňových předpisů. Jaká pravidla se pro jejich účtování dle českých účetních předpisů používají? V tomto článku si jednotlivé kroky představíme.

  Jak na účtování rozdělení (čistého) účetního zisku

  K prvnímu dni účetního období se čistý účetní výsledek hospodaření bezprostředně předcházejícího účetního období zachytí na účtu účtové skupiny 43 – Výsledek hospodaření (v praxi nejčastěji na účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení).

  Pokud má čistý účetní výsledek hospodaření bezprostředně předcházejícího účetního období formu čistého účetního zisku, zachytí se počáteční stav ve prospěch účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Následné rozdělení čistého účetního zisku se účtuje na vrub (MD) účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení a ve prospěch (D) příslušného účtu, dle důvodu rozdělení čistého účetního zisku.

  Praktický příklad účtování rozdělení účetního zisku

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Vnitřní účetní doklad Počáteční stav čistého účetního zisku Kč 90.000,– 701 431
  Vnitřní účetní doklad Zvýšení základního kapitálu Kč 10.000,– 431 419
  Vnitřní účetní doklad Zvýšení zákonného rezervního fondu Kč 10.000,– 431 421
  Vnitřní účetní doklad Zvýšení ostatních fondů Kč 10.000,– 431 427
  Vnitřní účetní doklad Přiznané podíly na zisku společníkům Kč 10.000,– 431 364
  Vnitřní účetní doklad Převed nerozděleného zisku do nerozděleného zisku minulých let Kč 50.000,– 431 428
  Vyzkoušejte si zdarma účetní program Money S3
  S ním můžete snadno vést účetnictví, daňovou evidenci, vystavovat faktury a evidovat sklad pro kamenný i online prodej.
  Money S3

  Jak na účtování úhrady (čisté) účetní ztráty

  Pokud má čistý účetní výsledek hospodaření bezprostředně předcházejícího účetního období formu čisté účetní ztráty, zachytí se počáteční stav na vrub účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Následná úhrada čisté účetní ztráty se účtuje ve prospěch (D) účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení a na vrub (MD) příslušného účtu, dle důvodu úhrady čisté účetní ztráty.

  Praktický příklad účtování úhrady účetní ztráty

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Vnitřní účetní doklad Počáteční stav čisté účetní ztráty Kč 90.000,– 431 701
  Vnitřní účetní doklad Snížení základního kapitálu Kč 10.000,– 419 431
  Vnitřní účetní doklad Snížení zákonného rezervního fondu Kč 10.000,– 421 431
  Vnitřní účetní doklad Snížení ostatních fondů Kč 10.000,– 427 431
  Vnitřní účetní doklad Předpis pohledávky vůči společníkům na úhradu ztráty Kč 10.000,– 354 431
  Vnitřní účetní doklad Převod nerozdělené ztráty do nerozdělené ztráty minulých let Kč 50.000,– 429 431

  Účtování rozdělení výsledku hospodaření pomocí Interního dokladu (Vnitřního účetního dokladu) a rozúčtovacích položek.

  Účtování rozdělení výsledku hospodaření pomocí Interního dokladu (Vnitřního účetního dokladu) a rozúčtovacích položek.
  Účtování rozdělení výsledku hospodaření pomocí Interního dokladu (Vnitřního účetního dokladu) a rozúčtovacích položek.

  Závěr

  Čistý účetní výsledek hospodaření bezprostředně předcházejícího účetního období se zachytí zpravidla na účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. V případě čistého účetního zisku se počáteční stav zachytí ve prospěch tohoto účtu, v případě čisté účetní ztráty na vrub tohoto účtu. Na základě rozhodnutí valné hromady dochází k rozdělení tohoto zisku nebo úhradě této ztráty.

  Rozdělení zisku se účtuje na vrub účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, úhrada ztráty ve prospěch účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Případný nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let nebo neuhrazené ztráty minulých let.


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.