Mzdy a personalistika / Pracovněprávní vztahy/Může zaměstnavatel zakázat kouření na pracovišti?
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Může zaměstnavatel zakázat kouření na pracovišti?

Může zaměstnavatel zakázat kouření na pracovišti?
Monika Doleželová
06. 09. 2023
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se18
Může zaměstnavatel zakázat kouření na pracovišti?

Obsah

  Jakým způsobem může zaměstnavatel stanovit zákaz kouření na pracovišti? Víte, kdy si zaměstnanec může zapálit cigaretu a kdy to naopak udělat nesmí? Lze zaměstnancům udělovat za tyto přestupky pokuty? V dnešním článku se zaměříme na základní práva a povinnosti ve vztahu ke kouření na pracovišti.

  Zaměstnavatelé mají povinnost zajistit zdravé a bezpečné pracovní prostředí pro své zaměstnance. To zahrnuje ochranu nekuřáků před pasivním kouřením. Jak je to tedy s kouřením na pracovišti v souvislosti s českou legislativou?

  Základní povinnosti zaměstnanců

  Podle zákoníku práce mají zaměstnanci povinnost pečovat o své zdraví a bezpečnost, ale také o zdraví a bezpečnost ostatních osob. Zaměstnanci také musí dodržovat předpisy BOZP. Jedním z nich je zákaz kouření na pracovišti a v jiných prostorách, kde jsou nekuřáci vystaveni účinkům kouření.

  Právní předpisy

  Zákon č. 262/2006 Sb.,
  zákoník práce
  § 103 odst. 1, písm. l) zaměstnanec je povinen zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy

  Zákony omezující kouření

  Libovolné kouření na pracovišti omezeno prioritně z důvodu ochrany zdraví nekuřáckých zaměstnanců.

  Právní předpisy

  Zákon č. 262/2006 Sb.,
  zákoník práce
  § 106 odst. 4, písm. e) Zaměstnanec je povinen na pracovišti a v pracovní době nepožívat alkohol ani jiné návykové látky, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště a nekouřit na pracovišti a jiných prostorách, kde jsou nekuřáci
  Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek § 8 Zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret
  Vyhláška č. 327/1992 Sb., Českého báňského úřadu § 15 Stanovuje požadavky na zajištění BOZP s výbušninami a zpracováním výbušnin (mimo jiné i zákaz kouřeni na těchto pracovištích)

  Tam, kde se nesmí kouřit klasické cigarety, tam se nesmí kouřit ani elektronické cigaretyVýjimkou je používání elektronických cigaret ve vnitřních prostorách stravovacích zařízeních, ve kterých to majitel povolil.

  Zavedení zákazu kouření na pracovišti

  Zákaz kouření na pracovišti musí zajistit zaměstnavatel. Zákaz by měl platit pro všechny uzavřené prostory. V některých případech mohou být povoleny výjimky, například ve venkovních kuřáckých zónách. Dříve měli zaměstnavatelé povinnost zřizovat na pracovišti „kuřárny“, což už dnes neplatí.

  Zaměstnavatel ale může pro tyto účely vyhradit venkovní kuřácké zóny. Tyto zóny by měly být dostatečně vzdálené od vstupů do firemních budov. Pracovníci pak mají možnost kouřit během neplacených přestávek na jídlo a odpočinek mimo pracoviště zaměstnavatele.

  Zajistěte si vždy aktuální novinky ze světa mezd a personalistiky

  Zadejte váš e-mail a naše tipy z oblasti mezd a personalistiky vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Pokuty za porušení zákazu kouření na pracovišti

  Zákoník práce striktně zakazuje srážet zaměstnancům z jejich čistých mezd jakékoliv pokuty. Postih za kouření na pracovišti tak nemůže mít podobu pokuty či jiného peněžitého trestu.

  Právní předpisy

  Zákon č. 262/2006 Sb.,
  zákoník práce
  § 147 odst. 3 Srážky ze mzdy zaměstnance ve prospěch zaměstnavatele za přijetí do zaměstnání, ke složení peněžních záruk nebo k úhradě smluvních pokut nejsou dovoleny

  Zaměstnavatel však může dát zaměstnanci výpověď, a to za soustavné méně závažné porušování pracovních povinností, nebo z důvodů soustavného nedodržování pracovní doby (odbíhání na tzv. kuřáckou v pracovní době).

  Ovšem pozor!

  Pokud by zaměstnanec způsobil odhozením nedopalku požár, je povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil.

  Právní předpisy

  Zákon č. 262/2006 Sb.,
  zákoník práce
  § 250 odst. 1 Zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním

  V případě pouhé nedbalosti ručí zaměstnanec za způsobenou škodu pouze do 4,5 násobku své průměrné mzdy. Pokud by došlo vědomě k porušení právních předpisů, se kterými byl zaměstnanec řádně seznámen, může zaměstnavatel požadovat škodu v plném rozsahu.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
  záznam
  Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky ve mzdách