Mzdy a personalistika / Pracovněprávní vztahy/Upozornění na novou registrační povinnost zaměstnavatelů při zaměstnávání Ukrajinců
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Upozornění na novou registrační povinnost zaměstnavatelů při zaměstnávání Ukrajinců

Upozornění na novou registrační povinnost zaměstnavatelů při zaměstnávání Ukrajinců
Monika Doleželová
04. 09. 2023
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se5
Upozornění na novou registrační povinnost zaměstnavatelů při zaměstnávání Ukrajinců

Obsah

  Připomínáme, že od 1. 4. 2023 mají zaměstnavatelé novou oznamovací, případně i registrační povinnost vůči České správě sociálního zabezpečení. Pokud by zaměstnavatelé tuto povinnost nesplnili, hrozí jim sankce až do výše 100 000 Kč.

  Nová oznamovací povinnost při zaměstnávání Ukrajinců

  Dne 1. 4. 2023 byly do § 136  zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti doplněny nové odstavce 3 a 4, které stanovují další nové povinnosti při zaměstnávání cizinců (ukrajinských uprchlíků) s dočasnou ochranou.

  Zaměstnavatel je povinen nahlásit do evidence zaměstnanců u ČSSZ nástup zaměstnance s dočasnou ochranou v pracovním poměru nebo činného na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění, nebo zaměstnance s dočasnou ochranou činného na základě dohody o provedení práce.

  Tuto povinnost musí splnit do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu zaměstnance s dočasnou ochranou do zaměstnání (způsobem podle § 94 zákona o nemocenském pojištění). Obdobně bude postupovat zaměstnavatel při skončení pracovního poměru.

  Za nedodržení této povinnosti může být uložena dle zákona o zaměstnanosti pokuta až do výše 100 000 Kč.

  Registrační povinnost zaměstnavatele

  Zaměstnavatel, který nebyl doposud povinen přihlásit se do registru zaměstnavatelů a který zaměstnává či bude zaměstnávat pouze zaměstnance s dočasnou ochranou, je také povinen registrovat sám sebe jako zaměstnavatele do registru zaměstnavatelů vedeného ČSSZ. Tuto povinnost musí splnit do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu tohoto zaměstnance s dočasnou ochranou do zaměstnání.

  Zaměstnavatel, který zaměstnává pouze zaměstnance s dočasnou ochranou je dále povinen se odhlásit z registru zaměstnavatelů ve lhůtě do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy přestal být zaměstnavatelem těchto zaměstnanců s dočasnou ochranou.

  Zajistěte si vždy aktuální novinky ze světa mezd a personalistiky

  Zadejte váš e-mail a naše tipy z oblasti mezd a personalistiky vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Příklad: přihláška a odhláška zaměstnance a zaměstnavatele

  Petr Novák, osoba samostatně výdělečné činná, uzavřel dne 1. 8. 2023 dohodu o provedení práce s ukrajinským občanem pod dočasnou ochranou v ČR. Dohoda je uzavřena na celý měsíc srpen 2023 a sjednaná odměna činí 8 000 Kč. Žádné jiné zaměstnance pan Novák nemá.

  Zaměstnavatel je nově povinen nahlásit do evidence zaměstnanců u ČSSZ také uzavření dohody o pracovní činnosti se zaměstnancem s dočasnou ochranou s odměnou nižší než 10 000 Kč.

  Pan Novák tedy v srpnu a v září 2023 učiní 4 následující kroky. Všechny popsané úkony musí provést do 8 dnů od rozhodného dne.

  1. Pan Novák k datu 1. 8. 2023 registruje sám sebe jako zaměstnavatele.

  Registraci provede u místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno (dále jen OSSZ). Místní příslušnost se řídí obecně sídlem zaměstnavatele.

  Využije tiskopis „Přihláška do registru zaměstnavatelů“. Přihlášku lze odeslat pouze elektronicky ve formátu XML nebo PDF. ČSSZ následně přidělí panu Novákovi, jako novému zaměstnavateli, variabilní symbol, pod kterým bude nadále plnit své povinnosti

  2. Pan Novák přihlásí od 1. 8. 2023 nového zaměstnance (Ukrajince).

  Využije tiskopis „Oznámení o nástupu do zaměstnání“. Tento tiskopis lze odeslat pouze elektronicky ve formátu XML (nikoliv PDF).

  3. Pan Novák odhlásí k 31. 8. 2023 zaměstnance (Ukrajince).

  Využije tiskopis „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“. Tento tiskopis lze odeslat opět pouze elektronicky ve formátu XML (nikoliv PDF). Do 20. 9. 2023 zašle na OSSZ „Přehled o výši pojistného“ za měsíc srpen 2023: s povinností 0 Kč.

  4. Pan Novák k datu 31. 8. 2023 odhlásí sám sebe jako zaměstnavatele.

  Využije tiskopis „Odhláška z registru zaměstnavatelů“. Odhlášku lze odeslat pouze elektronicky ve formátu XML nebo PDF. Po odhlášení zaměstnavatele provede OSSZ u toho zaměstnavatele kontrolu plnění všech jeho povinností.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
  záznam
  Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky ve mzdách