Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 21.600
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 21.600

Změny a novinky Money S3 verze 21.600
Seyfor, a. s.
28. 06. 2021
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se28
Změny a novinky Money S3 verze 21.600

Obsah

  Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 21.505 a verzí 21.600

  Účetnictví

  DPH

  • E-shopaři a další podnikatelé, kteří dodávají zboží a služby koncovým spotřebitelům z EU, mají od 1. července 2021 možnost přejít na OSS – režim jednoho správního místa, který zjednodušuje placení DPH zahraničním zemím. Podnikatelé, kteří za kalendářní rok prodali do zemí EU mimo Česka zboží nebo služby v hodnotě přes 10.000 euro, se mohou přihlásit k režimu OSS (One Stop Shop). Díky němu se nemusí v zahraničí registrovat k DPH, ale zahraniční daň odvedou českému finančnímu úřadu, který peníze do členských států sám přerozdělí. Podrobnosti naleznete na stránkách https://money.cz/novinky-a-tipy/dane/posilate-zbozi-spotrebitelum-v-eu-od-1-cervence-2021-se-vas-tyka-oss/.V Money S3 se na prodejních dokladech změnilo tlačítko MOSS na OSS pro výběr státu koncového zákazníka. Do seznamu Členění DPH byla doplněna nová členění: 19Ř24_OSSZ, 19Ř26_OSSZ pro zboží a 19Ř24_OSSS , 19Ř26_OSSS pro službu.

   Do doby nabytí účinnosti novely zákona o DPH je dle sdělení Finanční správy ze dne 21. 6. 2021 nutné vykazovat tato plnění na řádku 26. Jde-li o zboží, tak vyberete 19Ř26_OSSZ, a pokud jde o službu, vyberete 19Ř26_OSSS.

   Z metodiky Generálního finančního ředitelství: Vykazování vybraných plnění v One Stop Shop v daňovém přiznání k DPH – Daňový subjekt, který je registrován ve zvláštním režimu jednoho správního místa, vykazuje veškerá plnění, ze kterých v tomto režimu odvádí daň, na řádku 26 daňového přiznání k DPH, a to až do nabytí účinnosti novely zákona o DPH. Ode dne nabytí účinnosti novely zákona o DPH budou tato plnění vykazována, v souladu s připravovanou změnou vzoru daňového přiznání k DPH v příloze č. 1 k vyhlášce č. 457/2020 Sb., na řádku 24.
   První Přiznání k DPH OSS se bude podávat až za 3. čtvrtletí 2021 a funkce spojené s ním budou k dispozici v zářijové verzi.

  • V tiskové sestavě OSS – kontrola limitu pro registraci zjistíte, zda byla ve zvoleném období překročena prahová hodnota 10.000 EUR pro registraci k odvodu DPH pomocí OSS. Tisková sestava vytiskne za zvolené období všechny doklady vystavené pro koncové zákazníky v EU a provede přepočet částech z těchto dokladů na EUR. Podle závěrečného součtu pak lze jednoduše zjistit, zda byla ve zvoleném období překročena prahová hodnota 10.000 EUR pro registraci k odvodu DPH pomocí OSS. Překročení limitu 10.000 EUR se kontroluje od 1. 1. 2021.

  Režie

  Mzdy – tiskové sestavy a exporty

  • V tiskových sestavách Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), Potvrzení pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti a Potvrzení o průměrném výdělku se vypočítaný průměrný výdělek (hrubý i čistý) zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

  Nástroje

  Výměna dat

  • S novou verzí přinášíme technické vylepšení funkcionality Poštovního klienta S3. Původní způsob fungování byl nahrazen modernějším. Přinášíme i novinku ohledně nedůvěryhodných poštovních serverů. Doposud byla funkce nepoužitelná, pokud uživatel používal pro komunikaci poštovní server, který nesplňoval obecné podmínky pro důvěryhodnost. Například svůj vlastní, jehož certifikát není uznávaný certifikační autoritou. Od této verze lze v nastavení klienta toto ověřování vypnout a vlastní poštovní server používat.

   

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Aktualizujte si své Money S3

  Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

  Objevte i vy
  nová online
  školení
  Vybrat školení
  Zavřít reklamu
  Objevte si vy nová online školení