Od tvůrců úspěšného účetního programu

Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 22.701

Změny a novinky Money S3 verze 22.701

Změny a novinky Money S3 verze 22.701
Změny a novinky Money S3 verze 22.701

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 22.700 a verzí 22.701

Režie

Mzdy

  • Režie / Mzdy / Nastavení mezd / Legislativa mezd – do seznamu byl přidán nový záznam s platností od 1. 8. 2022, kdy došlo ke snížení limitu státu na zdravotní pojištění na částku 11.014 Kč.

Důvodem výše zmíněné úpravy je zákon č. 260/2022 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Na základě tohoto zákona došlo ke snížení částky limitu státu na zdravotní pojištění z 14.570 Kč na 11.014 Kč.

Účinnost tohoto zákona je od 31.8.2022, týká se tedy již srpnových mezd. Money S3 v tomto případě respektuje datum účinnosti vyplývající ze zákona, nikoli výklady veřejných institucí.

V důsledku této změny se u zaměstnanců pracujících u zaměstnavatele s více než 50 % osob se zdravotním postižením, kterým byl přiznán invalidní důchod, mění vyměřovací základ.

V programu Money S3 se tento limit týká pouze zaměstnanců pracujících v chráněné dílně.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny