Od tvůrců úspěšného účetního programu

Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 22.800

Změny a novinky Money S3 verze 22.800

Změny a novinky Money S3 verze 22.800
Změny a novinky Money S3 verze 22.800
https://money.cz/novinky-a-tipy/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/nova_verze-110x110.png

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 22.702 a verzí 22.800

Účetnictví

Deník

  • V Účetním deníku na záznamu s počátečním stavem se na tlačítko Rozúčtovat nově zobrazí informace, že počáteční stav nelze rozúčtovat, ale lze ho upravit na kartě Navedení počátečních stavů. Uživatel s přístupovými právy na Závěrkové operace může pomocí linku ihned otevřít kartu Navedení počátečních stavů.

Pokladna a banka

  • Na tiskové formuláře 2010PDNC.FRM a UCVDD_CM.FRM pro tisk Daňového dokladu v cizí měně byly doplněny nové proměnné pro rozpis částek. Na Daňovém dokladu se tak nově tiskne rozpis částek v cizí měně i rozpis částek v domácí měně.

Sklad

Skladové doklady

  • Pro urychlení práce uživatelů se skladovými doklady a fakturami, které jsou tvořeny z dodavatelských i odběratelských objednávek obsahující položky s evidencí výrobních čísel, kdy čísla nejsou definována, bylo zrušeno informační oznámení upozorňující, že není definováno dostatečné množství výrobních čísel. Chybějící počet výrobních čísel položky se nadále zobrazuje výstražným červeným textem na položce.

Režie

Mzdy

  • Režie / Mzdy / Nastavení mezd / Legislativa mezd – do seznamu byl přidán nový záznam s platností od 1. 9. 2022, kdy u stravenkového paušálu došlo k navýšení maximální denní hodnoty příspěvku na částku 99,40 Kč.
  • Na Kartě zaměstnance záložka Srážky, exekuce je nově umožněno nastavit přesnou hodnotu nezabavitelné částky, která bude uplatněna na mzdě při výpočtu exekucí. Hodnota se zadává v procentech nebo konkrétní částkou. Dále lze nově na Kartě vyživované osoby u vyživovaného dítěte nastavit, že daná osoba nebude vstupovat do výpočtu nezabavitelné částky (pouze pro uživatele se zakoupeným modulem Mzdy a personalistika Plus).

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny