Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 10.010 a 10.011
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 10.010 a 10.011

Změny a novinky Money S3 10.010 a 10.011
Seyfor, a. s.
03. 09. 2009
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se2
Změny a novinky Money S3 10.010 a 10.011

Změny a novinky Money S3 verze 10.011

Tento dokument popisuje všechny novinky a rozdíly mezi verzí 10.011 (v distribuci od února 2005) a verzí 10.010 (v distribuci od ledna 2005)

Mzdy

V tiskové sestavě „Potvrzení o zdanitelných příjmech“ (Mzdy/Zaměstnanci/Tisk) se korektně zohledňují srážky ze základu daně za vyživované děti a tím již nedochází k rozdílům ročního zúčtování mezi tiskovou sestavou „Výpočet daně z příjmů fyzických osob ze závislé Činnosti“ a „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti“.

Změny a novinky Money S3 verze 10.010

Tento dokument popisuje všechny novinky a rozdíly mezi verzí 10.010 (v distribuci od ledna 2005) a verzí 10.002 (v distribuci od prosince 2004)

 

Obecné

 • Byl změněn způsob zaokrouhlování částky DPH na dokladech. Nastavení „nezaokrouhlovat“ bylo převedeno na „nastavení na setiny“ se stejnou funkčností.
 • V souvislosti s novelou zákona o DPH jsou v programu nové způsoby rozpouštění zaokrouhlování Do snížené sazby DPH a Do základní sazby DPH.

Účetnictví

 • Pro podání Přiznání k DPH je k dispozici formulář 25 5459 MFin 5459 – vzor č.13 (dříve to byl vzor č.12 ).
 • V Přiznání k DPH je automaticky nabízen formulář UCDPHEU.FRM, místo původního formuláře UCDPHNW1.FRM.

Sklady

 • Pro INTRASTAT se změnily číselníky Povaha transakce a Druh dopravy: Povaha transakce – seznam je doplněn o dvě nové položky: 4 Zušlechtění zboží – ne k opravě a 5 Zušlechtění zboží – ne oprava (jen v CZ verzi). Druh dopravy – jsou přidány dvě nové položky: 0 – Ostatní a 1 – Námořní.
 • Do tiskových formulářů vystavených a přijatých faktur, skladových dokladů a objednávek přijatých byla doplněna proměnná Čárový kód výrobního čísla.

Mzdy

 • Ve Mzdách se změnilo zadávání slevy na dani při odpočtu za děti. Jde o legislativní změnu, kdy oproti dřívějšímu odpočtu základu daně se částky na děti zaměstnanci odpočítávají přímo z částky daně z příjmu.
 • V menu Zaměstnanci/Tisk je možné vygenerovat Evidenční list důchodového pojištění. Evidenční list je možno tisknout do předtištěného formuláře pro potřeby ČSSZ (formulář ELDP_0.FRM).
 • Pro zaměstnance a pro vlastní evidenci je možné použít při tisku formulář ELDP.FRM. Nově lze také vyexportovat evidenční list do formátu XML, který je vyžadován pro elektronické podání prostřednictvím Portálu veřejné správy na internetu.
 • Pro podání tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob 25 5466 MFin 5466 je nově k dispozici vzor č. 8. Pro podání tiskopisu Výpočet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 25 5460/1 MFin 5460/1 je nově k dispozici vzor č. 9.
 • Do Časově rozlišitelných parametrů mezd bylo doplněno nové období s platností od 1. 1. 2005, kde se změnila výše minimální mzdy na 7185 Kč a příspěvek v mateřství na 3635 Kč.
 • Seznam Státních svátků byl aktualizován pro rok 2005.

Majetek

 • Do majetku (Nástroje/ Nastavení/Účetní rok/ záložka Majetek) je přidána nová odpisová skupina 1a – odepisuje se 4 roky, roční odpisová sazba – rovnoměrný odpis pro 1 rok je 14,2, pro další roky 28,6, zvýšená vstupní cena 25, zrychlený odpis pro 1 rok je 4, další roky 5, zvýšená zůstatková cena 4.
 • V kartě pro Výpočet daňových odpisů je možné změnit odpisovou sazbu a tím upravit výpočet daňových odpisů pro navýšení odpisů o 10, 20 a 25 %.

Kniha jízd

 • V souladu s legislativou se změnily hodnoty náhrad za používání soukromých vozidel pro firemní účely.

Ostatní

 • Ve všech seznamech Money S3 můžete nově použít funkci Export do Excelu, kterou vyvoláte pravým tlačítkem myši kdekoliv v seznamu nebo stiskem ikony v menu u nejpoužívanějších seznamů. Funkce vyexportuje momentální stav seznamu do xls souboru, kde lze exportovaná data upravit filtry nebo nastavením sloupců před samotným exportem, a tím docílit požadovaný vzhled výsledné tabulky v Excelu.
 • Panel Money lze nově skrývat či zobrazovat klávesovou zkratkou Alt+F1 nebo volbou Nástroje/Skrýt/Zobrazit panel Money.
 • Máte-li na Pracovní ploše otevřeno více záložek než je monitor schopen zobrazit, objeví se vedle krajní záložky posuvné šipky.
 • Záložky Panelu Money (Navigátor, Zástupci, Nástěnka a Odkazy) lze pomocí vytečkované lišty zmenšit a přemístit na lištu s ikonami. Následně se zvětší plocha zobrazeného Panelu Money.
 • V menu Nápověda je nová volba Ověření aktuální verze, kde zjistíte, zda je již dostupná novější verze programu. Můžete zde zadat i automatickou kontrolu Připomenout později (připomenutí 1 až 3 měsíce).
 • V seznamech se již korektně zobrazují posuvníky pro změnu velikosti Pracovní plochy.
 • V Editoru formulářů nové verze 2.11 je možné na nově vytvořeném formuláři nastavit počet tisku detailů na straně.
 • Při změně hardwaru a následném obnovení aktivace licence se již přiděluje od registračního serveru CSW správný aktivační kód.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení