Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 16.000
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 16.000

Seyfor, a. s.
05. 10. 2015
Doba čtení8 minut čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 15.602 (v distribuci od 23. 6. 2015) a verzí 16.000 (v distribuci od 6. 10. 2015)

Podrobnosti ke všem novým funkcím naleznete v Nápovědě programu Money S3.

Elektronická fakturace ISDOC

 • Formát ISDOC je národní standard pro elektronickou fakturaci. S pomocí tohoto formátu je možné provádět přenos faktury mezi dodavatelem a odběratelem.

Export vystavené faktury

 • Tlačítkem ISDOC export v seznamu Faktur vystavených spustíte průvodce exportem. Exportovat se bude Faktura vystavená pod kurzorem nebo všechny označené faktury.
 • V seznamu Faktur vystavených můžete doklady exportovat do formátu ISDOC a ISDOCX. Pokud přidáte k exportovanému dokladu další soubory (přílohy), pak se vytvoří soubor ve formátu ISDOCX.

Import přijaté faktury

 • V seznamu Faktur přijatých pomocí tlačítka ISDOC import můžete doklady do Money S3 importovat. Po výběru importovaného souboru se otevře doklad v prohlížeči Money S3 ISDOCReader – jedná se o obsah xml dat ve formátu html stránky. Na záložce Doklad se zobrazuje náhled XML dat a na záložce XML data jsou zobrazena strukturovaná XML data. Tlačítkem Importovat do Money spustíte průvodce importem faktury přijaté.
 • V levém panelu se zobrazí stromečkový seznam příloh. Pokud kliknete na některou z příloh, pak se v pravé části okna zobrazí obsah přílohy. Tlačítkem Otevřít otevřete přílohu ve výchozím programu. Pokud by příloha byla nějakým způsobem porušena, vizualizuje se ikonou před názvem souboru a v podrobnostech k souboru se vypíše její stav.

Jednoduchý servis

 • V Nastavení agendy záložka Servis můžete nově definovat, zda budete používat jednoduchý servis (Servisní protokol) nebo pokročilý servis (Karta servisu). Pokročilý servis má stejnou funkčnost jako doposud, tedy evidence servisů a dokladů oprav.
 • V jednoduchém servisu se evidují pouze Servisní protokoly. Na Servisní protokol je možné zadat pouze jeden předmět servisu. Přímo na Servisním protokolu zadáváte položky materiálu a služeb na opravu a definujete Způsob vyřízení.
  Tvorba Vyřizujících dokladů (výměna zboží, vrácení peněz, výdej materiálu na opravu) a Navazujících dokladů (záloha, fakturace servisu, pokladní doklad) mají stejnou funkčnost jako doposud. Nově je doplněna funkce na tvorbu Pokladního dokladu ze servisu. U jednoduchého servisu se nezobrazují volby Opravy a Typy oprav.

Přiznání k dani z příjmů – Příloha k účetní závěrce

 • V Přiznání k dani z příjmů můžete nově pomocí tlačítka Opis přílohy úč. závěrky otevřít Přílohu k účetní závěrce, která se automaticky připojí k Přiznání k dani z příjmů.

Elektronické podání

 • Na kartě Nastavení tisku je u vybraných tiskových sestav nové tlačítko Elektronické podání pomocí kterého se spustí průvodce tiskovým exportem podle definice exportu tisku, která náleží konkrétní sestavě (např. pro Finanční správu ČR, ČSSZ atd.).

Nastavení formuláře pro vyúčtovací fakturu a fakturu v cizí měně

 • Nově je možné na kartě Money / Možnosti a nastavení / Tiskové formuláře nastavit formulář pro doklad v cizí měně nebo pro vyúčtovací fakturu. Pokud doklad v hlavičce obsahuje Cizí měnu, pak se při tisku automaticky nabízí formulář v cizí měně. Pokud má faktura alespoň jednu položku odpočtu zálohy, nabízí program formulář pro vyúčtovací fakturu, která podle nastavení měny může být v domácí nebo cizí měně.

MOSS (Mini One Stop Shop)

 • Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení agendy je nová záložka Sazby DPH MOSS, která obsahuje používané sazby DPH pro jednotlivé státy v EU. Platné sazby DPH podle legislativy jsou s programem dodávány automaticky,
 • Pomocí tlačítka MOSS na prodejních dokladech vyberete pro doklad v režimu MOSS stát ze seznamu. Sazby DPH pro jednotlivé státy, cizí měna a způsob výpočtu DPH se přebírá z Nastavení agendy / Sazby DPH MOSS.
  Po výběru státu se na dokladu nastaví všechny sazby DPH platné pro vybraný stát a období DPH.
 • Podmínky pro doklady MOSS:
  • Členění DPH musí být vybráno takové, které má zapnutý přepínač MOSS.
  • V adrese odběratele nesmí být vyplněno DIČ.

Přiznání k DPH MOSS

 • Na kartě Účetnictví / DPH se nachází tisková sestava Přiznání k DPH MOSS, která se týká subjektů, kteří poskytují vybrané služby konečným spotřebitelům (neplátcům DPH) do jiného členského státu EU. Tuto sestavu je možné podat pouze elektronicky.
 • Mechanismus sestavení přiznání k DPH v režimu MOSS vychází z Data uskutečnění plnění DPH, z Členění DPH (musí mít zapnutý přepínač zvláštní režim jednoho správního místa MOSS) a jednotlivých částek.
 • Na první straně průvodce máte možnost zvolit orientační tisk Přiznání k DPH MOSS tlačítkem Pokračovat nebo tlačítkem Přejít na podání přiznání k DPH MOSS přejít na funkci Podání přiznání k DPH MOSS, kde vám program nabídne i automatické generování Závazku / Pohledávky – odvodu/vratky daně v EUR a Interního dokladu pro zaúčtování kurzových rozdílů.

Konvertor formátu účtů

 • Na kartě Nástroje / Výpočty a bankovní formuláře / Kalkulačky je nová funkce Konvertor formátu účtů. Tento Konvertor formátu účtů vám umožní převést tuzemské bankovní spojení na mezinárodní formát IBAN a SWIFT nebo naopak. Údaje IBAN a SWIFT jsou povinné u zahraničních plateb nebo SEPA plateb.

Výchozí poštovní klient

 • V nastavení Uživatelské konfigurace / Ostatní / e-mail (export) je pro případ selhání odesílání e-mailů z Money S3 prostřednictvím rozhraní MAPI možné nastavit přímé odesílání pomocí aplikace Mozilla Thunderbird.

Dobropisy a kopírování v jiném roce

 • V seznamu Vystavených / Přijatých faktur byla zavedena podpora pro práci s doklady z minulých let. Seznamy jsou ve spodní části opatřeny záložkami, ve kterých je možné najít doklady z jiného roku a dále s nimi pracovat – vytvořit dobropisy, kopírovat je nebo vytvořit jízdy, popřípadě vyúčtovat zálohu.

Automatické generování vyúčtovacích faktur

 • V seznamu Faktur vystavených a Faktur přijatých je nové tlačítko Vytvořit doklad / Vyúčtovat zálohy pro automatickou tvorbu vyúčtovacích faktur. Tato funkce umožňuje ze zálohových přijatých a vystavených faktur vygenerovat vyúčtovací faktury obsahující jak položky odpočtu zálohy, tak i položky s plněním. Vyúčtovací faktury můžete generovat pro fakturu pod kurzorem nebo pro všechny označené hromadně.
 • Na kartě první vygenerované faktury můžete pomocí tlačítek ovlivnit ukládání a zobrazování vygenerovaných vyúčtovacích faktur. Tlačítkem OK se zobrazí každá jednotlivá vygenerovaná vyúčtovací faktura, kterou můžete případně upravit a uložit. Tlačítkem OK – vše, se vygenerované faktury nebudou zobrazovat a rovnou se uloží do seznamu faktur vystavených / přijatých.

Zisk na položkách

 • Na položkách dokladů se nově zobrazuje pole Zisk. Zde se zobrazuje zisk, který je vyčíslen jako rozdíl mezi prodejní a pořizovací, resp. předpokládanou pořizovací cenou pouze u skladových položek. Ceny se počítají bez DPH a zisk je zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Implicitně se zobrazuje Zisk v domácí měně, tlačítko . Poklepáním na tlačítko změníte tlačítko na % a zobrazíte Zisk v procentech, který je vyčíslen jako poměr prodejní a pořizovací ceny (resp. předpokládané pořizovací ceny) vyjádřený v procentech.

Neúčtovat doklady

 • Na kartě Přístupových práv lze každému uživateli nastavit různé varianty účtování dokladů. Vždy účtovat zajistí stejnou funkčnost jako v předchozích verzích. Pokud má uživatel nastaveno Nikdy neúčtovat, pak při jeho práci v programu Money S3 nikdy nevznikají zápisy do deníku. Při volbě Účtovat volitelně dojde k zaúčtování dokladu do deníku pouze v případě, kdy je na dokladu vyplněná předkontace. Nezaúčtované doklady jsou v seznamech dokladů odlišeny kurzívou a lze je filtrovat pomocí rychlého filtru Jen nezaúčtované, případně prostřednictvím tiskové sestavy Nezaúčtované doklady (Účetnictví / Přehledy a tiskové sestavy / Další sestavy).

Money Dnes

 • Nově je možné nastavit aktualizaci pouze manuálně, kdy program bude aktualizovat stav Money Dnes pouze po stisku tlačítka Obnovit. Kurzovní lístek se bude vždy aktualizovat automaticky při spuštění programu, při změně agendy a při změně Nastavení.

Funkce Vytvořit doklad

 • V seznamech objednávkových dokladů, servisů a oprav nově můžete generovat navazující doklady i v případě, že zdrojový doklad spadá do jiného roku.

Nové přílohy k Přiznání k dani z příjmů

 • Na kartě Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů jsou nové přílohy pro právnické osoby i pro fyzické osoby. Viz obrázky.

Nová agenda

 • V Průvodci přidáním nové agendy na třetí stranu přibyla nová pole pro zadání čísla mobilního telefonu, e-mailové adresy, webové adresy, čísla bankovního účtu ve formátu IBAN a SWIFT kód banky.

iDoklad

 • Spektrum dokladů, které lze importovat z iDokladu do Money S3, se rozšířilo o dobropis, který se po importu automaticky váže na původní dobropisovaný doklad.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení