Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 16.200
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny a novinky Money S3 verze 16.200

Solitea, a.s.
25. 02. 2016
Doba čtení1 minuta čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 16.103 (v distribuci od 16. 2. 2016) a verzí 16.200 (v distribuci od 26. 2. 2016)

Money

Možnosti a nastavení

  • FIO banka změnila certifikát, který je nezbytný pro správné fungování odesílání příkazů k úhradě prostřednictvím homebankingu „FIO – banka přímý kanál“. Nový certifikát je součástí verze 16.200.

Správa dat

  • Odkaz Otevřít umístění datových souborů na kartě Money / Správa dat je povolen pouze uživateli, který má Přístupová práva na funkci Agenda / Datové soubory.

Účetnictví

DPH

  • Byl rozšířen výběrový seznam pole Kód podepisující osoby na průvodcích Přiznáním k DPH, Souhrnným hlášením a Kontrolním hlášením DPH tak, aby se v něm zobrazoval celý text s jednotlivými hodnotami.
  • Průvodce Přiznáním k DPH si ukládá hodnotu pole Kód podepisující osoby.
  • Záznam v Seznamu podání ve stavu „zpracovává se“ nebo „přijato“ je možné vrátit do stavu „nepodáno“ i když nemá vyplněno ID podání.

Přehledy a tiskové sestavy

  • Podle platné legislativy byla aktualizována Rozvaha a Příloha č.5 pro příspěvkové organizace pro období 2016.

Obchod

Adresář

  • Hromadnou aktualizaci příznaku plátce DPH vůči registru DPH lze v Adresáři nově volitelně provádět buď jen pro označené, nebo pro všechny adresy v Adresáři. Do protokolu se navíc nově vypisuje, u kterých adres došlo ke změně.

Režie

Mzdy

  • Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků (pro účely DPFO) – byla zapracována nová tisková sestava s formulářem 25 5558 MFin 5558 – vzor č.1. Tisková sestava se podává jako povinná příloha k DPFO v případě, kdy poplatník podává daňové přiznání a uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění (toto platí za předpokladu, že druhý z poplatníků je zaměstnanec). Tiskopis nemusí být přiložen, pokud oba poplatníci podávají daňová přiznání. Plátce uvede, na které děti druhý z poplatníků uplatňoval/neuplatňoval daňové zvýhodnění a v jaké výši.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Aktuální webináře
Úvod do účetnictví a daní pro podnikatele
26. 06. 2023
Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
14. 09. 2023
Novinky v DPH 2023
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních