Blog Money / Slovník pojmů / Oběh účetních dokladů

Oběh účetních dokladů je proces zpracování účetních dokladů, který má několik fází. Detailní průběh obvykle stanovují vnitropodnikové směrnice.

Obecně lze říct, že oběh účetních dokladů začíná vyhotovením nebo obdržením dokladu. V další fázi účetní kontroluje, zda je doklad správný po věcné i formální stránce. Důležité jsou:

  • údaje o zboží nebo službách, které jsou předmětem dokladu – například množství a cena
  • i všechny formální náležitosti, které musí daný doklad splňovat.

Ve třetí fázi se účetní připravuje k zaúčtování. Doklady rozděluje podle různých druhů (například faktury nebo bankovní výpisy) a označuje je čísly nebo písmeny. Doklady zaeviduje do pomocných účetních knih a doplní předkontaci (neboli účty, kterých se finanční operace týká).

Ve čtvrté fázi účetní zaúčtuje doklady do účetních knih a poté je může archivovat a po uplynutí archivační lhůty skartovat.

Související články:

Zpět na slovník pojmů
Další pojem: Oběžný majetek
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny