Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Oběh účetních dokladů

Co je to oběh účetních dokladů?

Oběh účetních dokladů je proces zpracování účetních dokladů, který má několik fází. Detailní průběh obvykle stanovují vnitropodnikové směrnice.

Obecně lze říct, že oběh účetních dokladů začíná vyhotovením nebo obdržením dokladu. V další fázi účetní kontroluje, zda je doklad správný po věcné i formální stránce. Důležité jsou:

  • údaje o zboží nebo službách, které jsou předmětem dokladu – například množství a cena
  • i všechny formální náležitosti, které musí daný doklad splňovat.

Ve třetí fázi se účetní připravuje k zaúčtování. Doklady rozděluje podle různých druhů (například faktury nebo bankovní výpisy) a označuje je čísly nebo písmeny. Doklady zaeviduje do pomocných účetních knih a doplní předkontaci (neboli účty, kterých se finanční operace týká).

Ve čtvrté fázi účetní zaúčtuje doklady do účetních knih a poté je může archivovat a po uplynutí archivační lhůty skartovat.

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.