Účetní deník

Co je to účetní deník?

Účetní deník je jednou z hlavních účetních knih. Jeho vedení nařizuje zákon o účetnictví.

Účetní jednotky (právnické a fyzické osoby a organizační složky státu) vedou v deníku seznam všech svých účetních záznamů. Nejzákladnějším účetním záznamem je účetní doklad.

V účetním deníku se záznamy zapisují chronologicky – tedy podle data, kdy vznikl účetní záznam. Díky tomu je účetní deník velmi užitečný například při vyhledávání chyby a především při vyplňování hlavní knihy.