Daňové dopady zrušení odpisové skupiny 1a

adminX | 03. 03. 2008

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Od roku 2008 byla zrušena odpisová skupina 1a. Jaké dopady bude mít tato změna na tvorbu základu daně z příjmů?

Od roku 2008 byla zrušena odpisová skupina 1a, ve které byly zařazeny osobní automobily a automobily, které měly v technickém průkazu zapsánu kategorii N1. Zrušení této odpisové skupiny má dopad jednak na samotné daňové odpisování uvedených vozidel a jednak také na délku trvání leasingových smluv, pokud jsou tato vozidla pořizována na základě leasingových smluv.

I. Odpisy

Do konce roku 2007 se výše uvedené automobily daňově odepisovaly po dobu 4 let. Od roku 2008 jsou přeřazeny do 2. odpisové skupiny, takže budou odpisovány 5 let.

V praxi vyvstává otázka, jak to bude s těmito automobily, které byly pořízeny do konce roku 2007. Při absenci speciálního přechodného ustanovení pro přeřazení vozidel zařazených do majetku do konce roku 2007, je nutné vozidla přeřadit k 1. 1. 2008 do 2. odpisové skupiny. Z uvedeného je zřejmé, že není možné již zařazená vozidla doodepsat podle znění zákona o daních z příjmů platného do konce roku 2007. Jinými slovy - dojde k prodloužení doby odpisování.

Příklad

Poplatník pořídil osobní automobil s pořizovací cenou 700 000 Kč v roce 2005. Uplatňuje rovnoměrné odpisy:

Rok Odpisová sazba Roční daňový odpis Zůstatková cena
2005 14,2 99 400 600 600
2006 28,6 200 200 400 400
2007 28,6 200 200 200 200
2008 22,25 155 750 44 450
2009 22,25 44 450 0

II. Leasing

Do konce roku 2007 byla jednou z podmínek daňové uznatelnosti leasingového nájemného délka trvání leasingové smlouvy nejméně 36 měsíců. Od roku 2008 dochází ke změně v délce trvání leasingových smluv v tom smyslu, že doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně minimální dobu odpisování uvedenou v § 30 odst. 1 zákona o daních z příjmů. U předmětných automobilů se tedy minimální doba prodlužuje ze současných 36 měsíců na 60.

Na rozdíl od způsobu odpisování, kde absentují přechodná ustanovení, u pořizování majetku formou leasingu nechybí. Konkrétně se jedná o bod 12, kde je stanoveno, že u hmotného majetku, který je předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku (leasing) uzavřené do dne nabytí účinnosti nového zákona, se až do doby ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku (leasingu) se použije znění starého zákona. V praxi to tedy znamená, že pokud byla uzavřena leasingová smlouva do 31. 12. 2007 např. na 36 měsíců, tak tato doba trvání je relevantní i pro daňové účely, nedochází tedy k prodloužení doby leasingu.

Na závěr bych zmínil, že je dostačující, když byla smlouva uzavřena do 31. 12. 2007, není potřeba, aby byl do tohoto data předmět leasingu předán leasingovému nájemci k užívání, tato podmínka v přechodných ustanoveních není.

 

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

Štítky článku

Aktuality

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

25. 10. 2019
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok)
25. 10. 2019
Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2019
25. 10. 2019
Splatnost daně za srpen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img