Pořízení nového automobilu z EU

adminX | 21. 11. 2008

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

S blížícím se koncem roku podnikatelé řeší otázku, jakým způsobem si můžou snížit základ daně z příjmů. Jednou z možností je pořízení automobilu jako dlouhodobého hmotného majetku. Vzhledem ke kurzu koruny vůči euru, se jeví jako vcelku výhodná možnost pořízení nového automobilu z jiného členského státu.

Vymezení pojmů

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH") považuje za dopravní prostředek mj. vozidlo určené k provozu na silničních pozemních komunikacích s obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud jsou určeny k přepravě osob nebo zboží.

Novým dopravním prostředkem se dle ZDPH mj. rozumí motorové vozidlo určené k provozu na silničních komunikacích, které:

1. bylo dodáno do 6 měsíců, ode dne prvního uvedení do provozu nebo
2. má najeto méně než 6000 km.

Zde stačí, aby byla splněna pouze jedna podmínka a ZDPH automobil považuje za nový dopravní prostředek.

Pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu EU do tuzemska za úplatu jakoukoliv osobou, tj. plátcem i neplátcem DPH (včetně osob, které nepodnikají) je vždy předmětem DPH v tuzemsku.

Pořizovatelem je plátce

V případě, že nový automobil pořizuje plátce, jedná se o pořízení zboží z jiného členského státu, kdy povinnost přiznat daň vzniká u pořizovatele, v tomto případě u českého plátce daně. Pokud nový automobil plátce pořizuje od osoby registrované k dani v jiném členském státě uvede tuto skutečnost do řádku 250. Pokud je prodávajícím osoba neregistrovaná tak se použije řádek 255 daňového přiznání. Pokud se jedná o osobní automobil, nárok na uplatnění odpočtu přiznané daně dle českého ZDPH plátce nemá.

Pořizovatelem je neplátce

Osoba, která není plátcem DPH je povinna podat při pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu daňové přiznání místně příslušnému správci daně, ke kterému přiloží kopii dokladu o pořízení nového dopravního prostředku a hlášení o pořízení nového dopravního prostředku, a to do 10 dnů od pořízení. Údaje o základu daně a daň uvede v řádcích 250 nebo 255 (viz předešlý odstavec). Po vyměření daně správcem zaplatí DPH do 25 dnů ode dne vyměření. Nárok na odpočet přiznané DPH samozřejmě nemá.

Registrace vozidla v ČR

V případě, že by pořizovatel nového dopravního prostředku chtěl zaregistrovat automobil k silničnímu provozu před podáním daňového přiznání (podle zákona o silničním provozu musí k žádosti o registraci předložit potvrzení o zaplacení DPH při pořízení), může podat hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a zaplatit zálohu ve výši DPH, která bude vyměřena při pořízení v daňovém přiznání. Zaplacení zálohy správce daně na žádost pořizovatele potvrdí.

 

Štítky článku

Aktuality

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

02. 03. 2020
Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
02. 03. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
11. 03. 2020
Splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img