Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele
 • Domů > COVID-19 > Covid-19: OSVČ, zaměstnanec, zaměstnavatel a postup v různých životních situacích

Covid-19: OSVČ, zaměstnanec, zaměstnavatel a postup v různých životních situacích

Solitea Česká republika, a.s. | 24. 03. 2020

Karanténa, ošetřovné nebo dočasně uzavřené firmy. Vládní opatření v boji proti koronaviru ochromila českou ekonomiku a postavila řadu z nás do situací, se kterými nemáme zkušenosti. Podívali jsme se na různé životní situace z pohledu živnostníka a zaměstnance. Přečtěte si, jak postupovat.

Témata, která v článku najdete: 

Informace jsou aktuální k 23. březnu.
Životní situace postupně doplňujeme.

Povinnosti, které vyplývají z nouzového stavu

Česko je v nouzovém stavu. Vláda ho vyhlásila 12. března a potrvá minimálně 30 dnů. Jeho prodloužení mohou před polovinou dubna schválit poslanci. A pravděpodobně to i udělají. 

Práva i povinnosti občanů upřesnila usnesení, jejichž chronologický seznam najdete například na webu Zákony pro lidi. Tady je přehled důsledků, které z nich vyplývají. 

Co mohu: 

 • cestovat do zaměstnání nebo za účely svého podnikání,
 • cestovat za svými blízkými, pokud je to nezbytné,
 • cestovat, pokud jsem dobrovolník nebo vypomáhám sousedům,
 • nakupovat potraviny, léky, hygienické potřeby a podobné zboží v kamenných obchodech
 • vyřizovat neodkladné úřední záležitosti,
 • vykonávat povolání související s chodem státu,
 • trávit čas v parcích a přírodě. 

Co musím: 

 • omezit pohyb na veřejných místech na dobu nezbytně nutnou,
 • pobývat doma (samozřejmě s výjimkou výše uvedených bodů),
 • omezit kontakt s jinými lidmi,
 • pohybovat se mimo své bydliště s rouškou nebo podobnou ochranou. 

Většina z nás se kvůli vládním omezením dostala do situací, které jsme doposud nikdy neřešili. Společně si projdeme některé z nich z pohledu živnostníka a zaměstnance – pokud vás zajímá postup i v dalších situací, dejte nám vědět, zpracujeme ho pro vás.

OSVČ: Jak přerušíte živnost

Pokud nemůžete podnikat, jste nemocní, v karanténě nebo se zásadně snížila poptávka po vašem zboží či službách, můžete pozastavit svou živnost. 

Vláda v pondělí 23. března schválila odpuštění minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění na 6 měsíců. Projde-li návrh parlamentem, ušetříte letos jako OSVČ téměř 30 tisíc korun.

Pokud přesto chcete živnost přerušit, obraťte se na příslušné pracoviště Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Udělejte to elektronicky – na webu ČSSZ najdete interaktivní formulář nebo PDF dokument ke stažení, vyplňte ho a odešlete e-mailem (úředníci nyní akceptují i zprávy bez elektronického podpisu). 

Přečtěte si článek o komunikaci s úřady v čase koronaviru. 

Požádejte OSSZ zároveň i o potvrzení o době pojištění a posledním vyměřovacím základu. Využijete je při komunikaci s úřadem práce. 

Detailní informace o přerušení živnosti najdete přímo na stránkách ČSSZ.

OSVČ: Jak se přihlásíte na úřad práce

Navazujícím krokem po přerušení živnosti bude pro většinu OSVČ přihláška na úřad práce. I tu zařídíte elektronicky – formuláře i detailní postup najdete na webu ministerstva práce a sociálních věcí. 

Ve zkratce vás čeká: 

 • podání žádosti o zprostředkování zaměstnání,
 • podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti

Úřad práce vám pomůže s hledáním práce, zprostředkuje rekvalifikaci, bude za vás platit pojistné a pokud splníte podmínky, přidělí vám podporu v nezaměstnanosti. 

Nárok na podporu vám vzniká, pokud jste v posledních dvou letech před zaevidováním na úřadu práce platili alespoň 12 měsíců sociální pojištění. Případně podmínku splníte tzv. náhradní dobou zaměstnání, kam se nejčastěji řadí tyto situace: 

 • péče o dítě do 4 let,
 • studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole,
 • péče o osobu závislou na pomoci jiného člověka,
 • výkon dlouhodobé dobrovolnické nebo veřejné služby,
 • pobírání invalidního důchodu ve 3. stupni invalidity. 

Podpora v nezaměstnanosti se liší podle věku příjemce

 • Lidé do 50 let ji dostávají maximálně 5 měsíců,
 • nezaměstnaní od 50 do 55 let až 8 měsíců
 • a lidé starší 55 let mají nárok na 11 měsíců.  

Výše příspěvku závisí na posledním vyměřovacím základu pro sociální pojištění – částku najdete v přehledu příjmů a výdajů. 

 • První 2 měsíce máte nárok na 65 % přepočteného vyměřovacího základu.
 • Následující 2 měsíce příspěvek klesne na 50 % základu.
 • Každý další měsíc získáte pouze 45 % základu.
 • Maximálně vám úřad práce v roce 2020 zaplatí 19 389 korun měsíčně. 

Přerušením živnosti se ukončuje i vaše účast na dobrovolném nemocenském pojištění.

OSVČ: Jak na ošetřovné, když jste doma s dítětem

Od středy 11. března jsou po celém Česku uzavřené školy. Sněmovna v úterý projedná návrh zákona, který umožní proplacení tzv. ošetřovného většímu počtu rodičů.  

Na ošetřovné živnostníci standardně nemají nárok – ani ti, kteří si dobrovolně platí nemocenské pojištění. Vládním návrhem (po schválení parlamentem) se však situace mění. Pokud jste OSVČ a staráte se doma o dítě od 6 do 13 let, získáte nárok na příspěvek 424 korun za den. 

Stát by měl příspěvek vyplácet po celou dobu uzavření škol

O příspěvek požádáte na živnostenském úřadě. Přesný postup se dozvíme v následujících dnech. Vláda slibuje co nejjednodušší administrativu. Zřejmě se nebude příliš lišit od situace zaměstnanců, kde to funguje tímto způsobem. 

 • Škola vyplní tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření zařízení.
 • Odešle ho rodičům e-mailem.
 • Ti doplní příslušné údaje a podepíší.
 • Dokument naskenují nebo vyfotí.
 • Zašlou ho zaměstnavateli, který zařídí administrativu s Okresní správou sociálního zabezpečení (OSSZ). 

U ošetřovného pro OSVČ byla zveřejněna zatím jen tato podmínka: aby vám živnostenský úřad příspěvek proplatil, nesmí ošetřovné už pobírat váš partner nebo partnerka, kteří jsou v klasickém zaměstnaneckém poměru.

OSVČ: Jak zvládnete karanténu

Pokud jste se před pár dny vrátili ze zahraničí nebo vám to nařídil lékař či hygienik, musíte zůstat v izolaci.  

 • Za lékařem nechoďte osobně. Zavolejte mu, vystaví vám eNeschopenku a bude informovat ČSSZ.  

Některé živnosti umožňují práci z domu, u jiných vám kvůli karanténě reálně hrozí výpadek příjmů.

Pokud to vaše práce umožňuje, pracujte z domu. Nejen při nařízené karanténě.

Pokud to vaše práce umožňuje, pracujte z domu. Nejen při nařízené karanténě.

Přečtěte si článek o aplikacích, které usnadní práci z domu

Výhodu mají ti živnostníci, kteří si dobrovolně platí nemocenské pojištění – a to alespoň 3 měsíce před nařízením karantény (nestačí začít s placením ve chvíli, kdy se dostanete do problémů). Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v takovém případě platí nemocenskou od 15. dne nemoci nebo karantény

Nemocenskou není možné vyplácet ve dnech, kdy pracujete. Nelze ji tedy kombinovat s tzv. home officem.

OSVČ: Jak platíte pojistné

Parlament v úterý 24. března projedná změny v platbách pojistného. Pro živnostníky, kteří jsou OSVČ na hlavní činnost, je zásadní návrh na zrušení minimálních plateb sociálního a zdravotního pojištění na půl roku. Letos jsou zálohy v této měsíční výši: 

 • sociální 2 544 korun,
 • zdravotní 2 352 korun.  

V praxi to znamená, že od března do srpna ušetříte přibližně 30 tisíc korun. Pokud jste v březnu už platili, částka se přiřadí k záloze za září. 

Přemýšlíte, jak se toto období zohlední, až půjdete do důchodu? Jedná se o tzv. vyloučenou dobu, půlroční neplacení pojištění nebude mít na výši vašeho důchodu vliv. 

Lidé, kteří platí vyšší než minimální pojistné, si mohou po schválení návrhu od svých pravidelných záloh odečíst 2 544 korun, respektive 2 352 korun. Případné přeplatky nebo nedoplatky vyřešíte v ročním vyúčtování. 

Přečtěte si samostatný článek o pojistném v době koronaviru.

OSVČ: Jak platíte daně

Stát prodloužil termín podání přiznání k dani z příjmu za rok 2019. Odklad na 1. července je automatický, nemusíte o něj žádat. Analogicky se posunul i termín zaplacení daně. 

Dejte si však pozor. Jestliže přiznání nepodáte a daň nezaplatíte ani do 1. července, úroky z prodlení se vám budou počítat už od 1. dubna. 

Pokud jste přiznání už podali a daň zaplatili, případný přeplatek dostanete v řádném termínu, nejdříve 30. dubna. 

Sněmovna 24. března projedná další opatření, které pomůže s cashflow živnostníků. Ministerstvo financí navrhuje prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických i právnických osob – záloha se tedy platit nebude, ale v příštím roce částku doplatíte. 

O změnách v daních jsme sepsali samostatný článek. Přečtěte si ho.

OSVČ: Jak získáte dotaci nebo příspěvek od státu

Pokud potřebujete pomoc s cashflow, můžete se obrátit na banky. Aby stát rozptýlil obavy komerčních bank z rizikových úvěrů, připravuje spolu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) program COVID II

Podpora bude formou tzv. záruk. ČMZRB bankám poskytne záruky a soukromé finanční instituce by měly českým podnikatelům půjčit až 30 miliard korun. 

 • Poskytovaná záruka pokryje až 80 % komerčního úvěru.
 • Příjemce může získat příspěvek až 1 milion korun na úhradu úroků.
 • Zaručovaný komerční úvěr bude možné využít výhradně na provozní náklady (mzdy, nájem, dodavatelsko–odběratelské faktury, materiál, zásoby aj.).
 • Minimální výše úvěru bude 10 tisíc korun, maximální 15 milionů. 

Konkrétní parametry programu COVID II zveřejní ČMZRB v nejbližších dnech.  

Přečtěte si samostatný článek o dotacích a úvěrech pro podnikatele

Banky půjčí českým podnikatelům s pomocí ČMZRB až 30 miliard korun.

Banky půjčí českým podnikatelům s pomocí ČMZRB až 30 miliard korun.

Jestli si na úvěr netroufáte, využijte jedné z nepojistných dávek, které ve výjimečných situacích nabízí úřad práce. Jedná se o mimořádnou okamžitou pomoc (MOP). 

Uznání nároku na MOP závisí na příjmech, majetku a sociální situaci celé domácnosti. Šanci na přiznání dávky mají především živnostníci, kteří se doma starají o děti. Ministerstvo práce a sociálních věcí však uvažuje nad koncepčními změnami, aby MOP mohlo využít co nejvíc lidí – o situaci vás budeme informovat. 

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc najdete na webu MPSV.

Zaměstnanec: Jak získáte ošetřovné

Pokud kvůli uzavřeným školám zůstáváte doma s dítětem do 13 let, máte nárok na ošetřovné (OČR = ošetřování člena rodiny). 

 • O dítě se v režimu OČR může starat rodič nebo třeba babička, pokud s dítětem žije v jedné domácnosti.
 • Během OČR se mohou ošetřující jednou vystřídat. 

Výše příspěvku se počítá jako 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu. Laicky řečeno závisí celková suma na tom, kolik normálně vyděláváte. Přesně si dávku spočítejte na kalkulačce MPSV. 

V úterý 24. března projedná parlament vládní návrh, který umožní proplácení ošetřovného po celé období, kdy zůstanou školy uzavřené

Pro získání nároku na ošetřovné postupujte takto: 

 • Ozvěte se škole.
 • Škola vyplní tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření zařízení.
 • Odešle vám ho e-mailem.
 • Doplníte příslušné údaje, podepíšete, naskenujete nebo vyfotíte tiskopis.
 • Zašlete ho zaměstnavateli, který zařídí administrativu s Okresní správou sociálního zabezpečení (OSSZ). 

Rodiče, kteří už ošetřovné dostávají, nemusí po schválení prodlouženého vyplácení dávky žádat znovu.

Zaměstnanec: Jak zvládnete karanténu

Jestliže jste nemocní, nepracujte a odpočívejte.  

Pokud jste v karanténě preventivně z rozhodnutí lékaře nebo hygienika, záleží, jestli vaše povolání umožňuje práci z domu. Pokud ano, můžete se domluvit se zaměstnavatelem na tzv. home office – za práci pak dostanete mzdu v obvyklé výši a nemáte nárok na nemocenskou nebo na jinou náhradu mzdy. 

 • Při nařízené karanténě vám zaměstnavatel nemůže práci z domu přikázat

Přečtěte si článek s tipy na programy a aplikace, které vám home office usnadní. 

Po nařízení karantény lékařem nebo hygienikem informujte zaměstnavatele. Nestačí tzv. eNeschopenka, kterou vám vystaví lékař. Je potřeba do práce zavolat nebo poslat e-mail o nařízení karantény. 

Během karantény bez home office pro vás platí stejná pravidla jako na nemocenské.  

 • Zaměstnavatel vám prvních 14 dnů vyplácí 60 % z redukované průměrné hodinové mzdy.
 • Pokud budete v izolaci déle, dostanete od 15. dne peníze přímo od státu

Na kalkulačce MPSV si můžete spočítat, kolik dostanete.

Zaměstnanec: Kolik dostanu, když pro mě firma nemá práci

Pokud pracujete ve firmě, na kterou tvrdě dopadla omezení způsobená koronavirem, může vás zaměstnavatel nechat doma. Aby nedošlo k propouštění, připravuje vláda balíček opatření, která firmám situaci ulehčí. 

Návrhy v úterý 24. března projednají poslanci. Dojde-li ke schválení, rozšíří se počet firem, kterým bude stát přispívat na mzdy. Pro vás jako zaměstnance z toho vyplyne, že: 

 • dostanete 100 % mzdy, pokud byl provoz uzavřen z nařízení vlády,
 • dostanete 100 % mzdy, pokud vaše firma nefunguje kvůli tomu, že 30 % zaměstnanců pečuje o děti nebo je v karanténě,
 • dostanete 80 % mzdy, pokud má firma zavřeno kvůli nedostatku surovin a jiných vstupů nezbytných k provozu,
 • dostanete 60 % mzdy, pokud vás zaměstnavatel nechal doma kvůli nízké poptávce po službách nebo výrobcích.

Pro uživatele Money S3 jsme připravili k nastavení běžných náhrad přehledný návod.

Zaměstnanec: Jak se přihlásíte na úřad práce

Jestliže přijdete o práci, není to tragédie. Standardně vám běží výpovědní doba, kterou využijte k hledání nového zaměstnání, nebo se obraťte na úřad práce. 

Na ÚP se registrujte nejpozději do 3 pracovních dnů od uplynutí výpovědní doby. Kvůli koronaviru fungují úřady ve zvláštním režimu, proto s úředníky komunikujte e-mailem nebo telefonicky

Přečtěte si článek o fungování úřadů v nouzovém stavu. 

Stáhněte si z webu Úřadu práce ČR: 

 • žádost o zprostředkování zaměstnání,
 • žádost o podporu v nezaměstnanosti,
 • příslušné přílohy.  

Dokumenty vyplňte, vytiskněte, podepište, vyfoťte a spolu s ostatními doklady je pošlete buď datovou zprávou nebo e-mailem místně příslušnému kontaktnímu pracovišti úřadu práce – rozhoduje adresa trvalého pobytu. 

S vyplněním žádostí vám pomohou i operátoři v call centru úřadu práce: 844 844 803. 

Díky evidencí na úřadě práce za vás stát bude platit zdravotní a sociální pojištění, pomůže vám s hledáním práce, rekvalifikací a bude vám vyplácet podporu v nezaměstnanosti.

 • Lidé do 50 let dostávají podporu maximálně 5 měsíců,
 • nezaměstnaní od 50 do 55 let až 8 měsíců
 • a lidé starší 55 let mají nárok na 11 měsíců.  

Výše příspěvku závisí na vašem průměrném měsíčním čistém výdělku v posledních 2 letech. 

 • První 2 měsíce máte nárok na 65 % průměrného čistého výdělku.
 • Následující 2 měsíce příspěvek klesne na 50 % základu.
 • Každý další měsíc získáte pouze 45 % průměru.

Další životní situace průběžně doplňujeme. Zavolejte nám na zákaznickou linku a dejte nám vědět, co jiného vás zajímá.

Přečtete si i další články o změnách v souvislosti s Covid-19

Jste klientem Money a máte otázku ohledně koronaviru a podnikání? Obraťte se na naši zákaznickou linku na čísle 549 522 503.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe
Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

09. 04. 2020
Splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. 04. 2020
Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
20. 04. 2020
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.