Covid-19: OSVČ, zaměstnanec, zaměstnavatel a postup v různých životních situacích

Solitea Česká republika, a.s. | 22. 06. 2020

Karanténa, ošetřovné nebo dočasně uzavřené firmy. Vládní opatření v boji proti koronaviru ochromila českou ekonomiku a postavila řadu z nás do situací, se kterými nemáme zkušenosti. Podívali jsme se na různé životní situace z pohledu živnostníka, zaměstnavatele a zaměstnance. Přečtěte si, jak postupovat.

Témata, která v článku najdete:

Informace jsou aktuální k 29. červnu 9:00.
Životní situace postupně doplňujeme.

Nouzový stav skončil, k normálu je však stále daleko

17. května skončilo období nouzového stavu. Po 66 dnech restrikcí, které měly za cíl snížit tempo šíření koronaviru, se opět probouzí ekonomický život země. K obvyklému fungování máme ovšem pořád daleko – ještě pár dnů budeme nakupovat s rouškou nebo nenavštívíme velké akce s několika tisíci diváky.

 • Seznam aktuálně platných opatření najdete na webu vlády.

Hlavní slovo mají epidemiologové a Ministerstvo zdravotnictví, které na vývoj pandemie reaguje s pomocí zákona o ochraně veřejného zdraví.

Kvůli vládním omezením, která si můžete prohlédnout na webu Zákony pro lidi, se většina z nás dostala do situací, které jsme doposud nikdy neřešili. Společně si projdeme některé z nich z pohledu živnostníka, zaměstnavatele a zaměstnance – pokud vás zajímá postup i v dalších situacích, dejte nám vědět, zpracujeme ho pro vás.

OSVČ: Jak přerušíte živnost

Pokud nemůžete podnikat, jste nemocní, v karanténě nebo se zásadně snížila poptávka po vašem zboží či službách, můžete pozastavit svou živnost.

Jako OSVČ letos ušetříte téměř 30 tisíc korun. Stát vám totiž odpustil minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění na 6 měsíců.

Pokud přesto chcete živnost přerušit, obraťte se na příslušné pracoviště Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Udělejte to elektronicky – na webu ČSSZ najdete interaktivní formulář nebo PDF dokument ke stažení, vyplňte ho a odešlete e-mailem (úředníci nyní akceptují i zprávy bez elektronického podpisu).

Přečtěte si článek o komunikaci s úřady v čase koronaviru.

Požádejte OSSZ zároveň i o potvrzení o době pojištění a posledním vyměřovacím základu. Využijete je při komunikaci s úřadem práce.

Detailní informace o přerušení živnosti najdete přímo na stránkách ČSSZ.

OSVČ: Jak se přihlásíte na úřad práce

Navazujícím krokem po přerušení živnosti bude pro většinu OSVČ přihláška na úřad práce. I tu zařídíte elektronicky – formuláře i detailní postup najdete na webu ministerstva práce a sociálních věcí.

Ve zkratce vás čeká:

 • podání žádosti o zprostředkování zaměstnání,
 • podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Úřad práce vám pomůže s hledáním práce, zprostředkuje rekvalifikaci, bude za vás platit pojistné a pokud splníte podmínky, přidělí vám podporu v nezaměstnanosti.

Nárok na podporu vám vzniká, pokud jste v posledních dvou letech před zaevidováním na úřadu práce platili alespoň 12 měsíců sociální pojištění. Případně podmínku splníte tzv. náhradní dobou zaměstnání, kam se nejčastěji řadí tyto situace:

 • péče o dítě do 4 let,
 • studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole,
 • péče o osobu závislou na pomoci jiného člověka,
 • výkon dlouhodobé dobrovolnické nebo veřejné služby,
 • pobírání invalidního důchodu ve 3. stupni invalidity.

Podpora v nezaměstnanosti se liší podle věku příjemce:

 • Lidé do 50 let ji dostávají maximálně 5 měsíců,
 • nezaměstnaní od 50 do 55 let až 8 měsíců
 • a lidé starší 55 let mají nárok na 11 měsíců.

Výše příspěvku závisí na posledním vyměřovacím základu pro sociální pojištění – částku najdete v přehledu příjmů a výdajů.

 • První 2 měsíce máte nárok na 65 % přepočteného vyměřovacího základu.
 • Následující 2 měsíce příspěvek klesne na 50 % základu.
 • Každý další měsíc získáte pouze 45 % základu.
 • Maximálně vám úřad práce v roce 2020 zaplatí 19 389 korun měsíčně.

Přerušením živnosti se ukončuje i vaše účast na dobrovolném nemocenském pojištění.

OSVČ: Jak na ošetřovné, když jste doma s dítětem

Školy uzavřené od 11. března se postupně otevírají. Stát během koronakrize upravil pravidla proplácení tzv. ošetřovného. Nyní na něj dosáhne vyšší počet rodičů.

Na ošetřovné živnostníci standardně nemají nárok – ani ti, kteří si dobrovolně platí nemocenské pojištění. Situace se však změnila. Pokud jste OSVČ a starala jste se v dubnu doma o dítě do 13 let nebo o osobu zdravotně postiženou alespoň ve stupni I, vznikl vám nárok na příspěvek 424 korun za den – za měsíc péče tak dostanete necelých 14 tisíc korun.

Od 1. dubna příspěvek vzrostl na 500 korun denně.

Stát bude příspěvek vyplácet nejdéle do konce školního roku. Vždy zpětně po skončení kalendářního měsíce.

Pokud je už škola otevřená, ale vy tam dítě nechcete posílat, máte na peníze také nárok. Musíte však uvést pádný důvod, např. obavu z nakažení dítěte nebo rizikové osoby, se kterou dítě sdílí domácnost.

Jako OSVČ si o ošetřovné za květen požádáte přes formulář na webu MPO (https://osetrovne.mpo.cz/info) do 10. července. Úředníkům doložíte, že:

 • jste a budete po celou dobu OČR OSVČ na hlavní činnost,
 • jste registrovaný jako poplatník daně na finančním úřadě,
 • jste malým nebo středním podnikatelem,
 • nemáte nedoplatky vůči zdravotní pojišťovně, ČSSZ nebo finanční správě,
 • ošetřovné nečerpá jiný člen rodiny.

Vyplněnou žádost včetně příloh pošlete na MPO – datovou schránkou nebo poštou.

Detailní informace o ošetřovném za květen najdete na webu MPO.

Pokud jste v průběhu nouzového stavu přerušili živnost a po pár dnech ji opět obnovili, máte nárok na ošetřovné pouze za dny, kdy byla živnost aktivní.

 

OSVČ: Jak zvládnete karanténu

Pokud vám to nařídil lékař či hygienik, musíte zůstat v izolaci.

 • Za lékařem nechoďte osobně. Zavolejte mu, vystaví vám eNeschopenku a bude informovat ČSSZ.

Některé živnosti umožňují práci z domu, u jiných vám kvůli karanténě reálně hrozí výpadek příjmů.

Pokud to vaše práce umožňuje, pracujte z domu. Nejen při nařízené karanténě.

Pokud to vaše práce umožňuje, pracujte z domu. Nejen při nařízené karanténě.

Přečtěte si článek o aplikacích, které usnadní práci z domu.

Výhodu mají ti živnostníci, kteří si dobrovolně platí nemocenské pojištění – a to alespoň 3 měsíce před nařízením karantény (nestačí začít s placením ve chvíli, kdy se dostanete do problémů). Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v takovém případě platí nemocenskou od 15. dne nemoci nebo karantény.

Nemocenskou není možné vyplácet ve dnech, kdy pracujete. Nelze ji tedy kombinovat s tzv. home officem.

OSVČ: Jak platíte pojistné

Od března do srpna nemusíte platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Stát totiž na půl roku odpustil minimální platby, tj.

 • sociální 2 544 korun,
 • zdravotní 2 352 korun.

V praxi to znamená, že od března do srpna ušetříte přibližně 30 tisíc korun. Pokud jste v březnu už platili, částka se přiřadí k záloze za září.

Odpuštění záloh se týká i OSVČ na vedlejší činnost.

Přemýšlíte, jak se toto období zohlední, až půjdete do důchodu? Jedná se o tzv. vyloučenou dobu, půlroční neplacení pojištění nebude mít na výši vašeho důchodu vliv.

Lidé, kteří platí vyšší než minimální pojistné, si mohou od svých pravidelných záloh odečíst 2 544 korun, respektive 2 352 korun. Případné přeplatky nebo nedoplatky vyřešíte v ročním vyúčtování.

Přečtěte si samostatný článek o pojistném v době koronaviru.

OSVČ: Jak platíte daně

Stát prodloužil termín podání přiznání k dani z příjmu za rok 2019. Odklad na 18. srpna je automatický, nemusíte o něj žádat. Ke stejnému datu musíte daň i zaplatit.

Dejte si však pozor. Jestliže propásnete termín 18. srpna, úroky z prodlení se vám budou počítat už od 1. dubna.

S cashflow živnostníkům pomůže i odpuštění červnové zálohy na daň z příjmů fyzických i právnických osob – záloha se tedy platit nebude, ale v příštím roce částku doplatíte.

Pokud během roku 2020 vykážete ztrátu, můžete ji formou dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů uplatnit zpětně za roky 2019 a 2018. Díky zpětnému vykázání ztráty se vám sníží daňový základ.

O změnách v daních jsme sepsali samostatný článek. Přečtěte si ho.

 

OSVČ: Jak je to s EET

Elektronická evidence tržeb je do konce letošního roku odložená. Rozhodnutí se vztahuje na podnikatele ze všech vln EET.

Během přerušení vám za neevidování tržeb nehrozí žádné pokuty. Detaily o odkladu se dočtete v aktualizovaném článku na našem blogu.

 

OSVČ: Jak získáte státní záruku na úvěr

Pokud potřebujete pomoc s cashflow, můžete se obrátit na banky. Aby stát rozptýlil obavy komerčních bank z rizikových úvěrů, připravil spolu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) program COVID.

Podpora je formou tzv. záruk. ČMZRB bankám poskytne záruky a soukromé finanční instituce by měly českým podnikatelům půjčit až stovky miliard korun.

 • Poskytovaná záruka pokryje až 90 % komerčního úvěru.
 • Zaručovaný komerční úvěr bude možné využít výhradně na provozní náklady (mzdy, nájem, dodavatelsko–odběratelské faktury, materiál, zásoby aj.).
 • masimálnívýše úvěru bude 50 milionů korun.

Příjem žádostí o záruky si řídí komerční banky. Můžete se již obrátit na svého bankéře a situaci s ním probrat

Přečtěte si samostatný článek o dotacích a úvěrech pro podnikatele.

Banky půjčí českým podnikatelům s pomocí ČMZRB stovky miliard korun.

Banky půjčí českým podnikatelům s pomocí ČMZRB stovky miliard korun.

 

OSVČ: Jak získáte jednorázový příspěvek 25 000 korun

Živnostníci, kteří mají kvůli vládním opatřením ztížené podnikání, se mohou přihlásit o finanční podporu ve výši 25 000 korun.

O opatření nazývaném Pětadvacítka byste měli vědět:

 • OSVČ podnikající na hlavní činnost (živnostníci, umělci, znalci, lékaři, poradci, samostatní zemědělci) získají jednorázovou částku 25 000 korun.
 • U vedlejší činnosti dosáhnou na podporu jen ti, kteří souběžně nejsou zaměstnaní (nejčastěji jsou na mateřské, rodičovské, pečují o postiženého, jsou v invalidním nebo starobním důchodu).
 • Pokud byli aktivní k 12. březnu 2020 (u sezónních podnikatelů byla jejich živnost přerušena kdykoli po 31. srpnu 2019).
 • OSVČ podá čestné prohlášení, kde uvede, že mu situace neumožnila vykonávat činnost jako obvykle (karanténa, uzavřený či omezený provoz, péče o dítě, omezení poptávky nebo dodávek.

Za každý den v období 12. března – 30. dubna má OSVČ nárok na 500 korun. Celkem tedy získá až 25 000 korun.

 • Příspěvek dostane za každý den, kdy nepobírala podporu v nezaměstnanosti.
 • Může získat 25 000 korun a zároveň ošetřovné na dítě.
 • Pomoc neovlivní nárok na daňové úlevy.

Program Pětadvacítka je prodloužen až do 8. června. Pokud splníte podmínky získáte za každý den od 1. května do 8. června 500 korun.

Na peníze dosáhnou i lidé pracující na dohodu o provedení práce (DPP) s odměnou do 10 tisíc korun měsíčně, pokud jsou současně aktivní OSVČ i na vedlejší činnost. U dohod o pracovní činnosti je tato hranice 3 tisíce korun.

Celé znění zákona najdete na webu ministerstva financí.

O příspěvek požádáte vyplněním formuláře na webu Finanční správy a jeho odesláním:

 • datovou schránkou,
 • přes Daňový portál,
 • e-mailem na adresu, která se liší podle spádového finančního úřadu a zjistíte ji přímo z vyplněného formuláře,
 • poštou
 • nebo osobním doručením do boxu před finančním úřadem.

Na webu ministerstva financí se dočtete odpovědi na nejčastější otázky.

OSVČ: Jaké další dávky se vás týkají

Jestli vám 25 000 korun nestačí, využijte jedné z nepojistných dávek, které ve výjimečných situacích nabízí úřad práce. Jedná se o mimořádnou okamžitou pomoc (MOP).

Uznání nároku na MOP závisí na příjmech, majetku a sociální situaci celé domácnosti. Šanci na přiznání dávky mají především živnostníci, kteří se doma starají o děti. Ministerstvo práce a sociálních věcí však uvažuje nad koncepčními změnami, aby MOP mohlo využít co nejvíc lidí – o situaci vás budeme informovat.

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc najdete na webu MPSV.

 

OSVČ: Jak odložíte splácení úvěrů

Pokud jste se dostali do problémů, obraťte se na svou banku (nebo nebankovního poskytovatele) s žádostí o odklad splátek úvěru, který jste sjednali před 26. březnem. Stát totiž schválil zákon, který vám umožní odklad buď o 3, nebo o 6 měsíců – tzv. moratorium se týká pouze splácení jistiny a nevztahuje se na úroky.

Odložit nepůjdou závazky vyplývající:

 • z kontokorentu,
 • operativního leasingu,
 • revolvingového úvěru
 • nebo kreditních karet.

Žádosti podáte nejlépe přes web banky nebo kontaktujte svého bankéře. Instituce vám odklad schválí obratem. Jako první vám odloží splátku za následující kalendářní měsíc.

Odklad splátek neznamená zápis do registru dlužníků. Využití úlevy tedy nezkomplikuje budoucí žádosti o úvěr.

OSVČ: Jak odložíte nájemné o 3 měsíce

Zákonodárci schválili tříměsíční odklad nájemného pro podnikatele, kteří mají z vládního nařízení uzavřenou provozovnu.

Dluh ale musí doplatit do konce letošního roku. Zákon dále stanovuje, že nájemce nesmí dostat do 31. 12. 2020 výpověď kvůli dlužnému nájmu, pokud doloží, že nemůže splácet kvůli epidemii koronaviru.

 • Experti doporučují nejprve jednat s pronajímatelem osobně a pokusit se o domluvu na snížení nájemného i bez využití zákona.

 

OSVČ: Jak získáte dotaci na nájemné

Od pátku 26. června můžete na webu ministerstva průmyslu a obchodu žádat o peníze na nájem za provozovnu, ve které stát alespoň na část období od 13. března do 30. června zakázal maloobchodní prodej nebo poskytování služeb.

Úředníci vám zaplatí 50 % nájemného (nebo 80 %, pokud jste v nájmu ve státním objektu). Musíte však splnit podmínky dotace:

 • Vyjednáte slevu od pronajímatele alespoň 30 % oproti původní ceně za duben, květen a červen.
 • Uhradíte alespoň polovinu původní výše nájemného pronajímateli ještě předtím, než požádáte o dotaci.
 • Nepronajímáte si objekt od tzv. spřízněné osoby.

Detailní podmínky programu COVID–Nájemné najdete na webu MPO.

Zaměstnanec: Jak získáte ošetřovné

Pokud kvůli uzavřeným školám zůstáváte doma s dítětem do 13 let, máte nárok na ošetřovné (OČR = ošetřování člena rodiny).

 • O dítě se v režimu OČR může starat rodič nebo třeba babička, pokud s dítětem žije v jedné domácnosti a stále je v systému nemocenského pojištění.
 • Během OČR se mohou ošetřující vícekrát vystřídat. Výměna ale nesmí proběhnout během jednoho dne.
 • Ošetřovné budete pobírat maximálně do konce školního roku.

Ošetřovné se vztahuje i na péči o postižené.

Výše příspěvku se od 1. dubna počítá jako 80 % z redukovaného denního vyměřovacího základu. Laicky řečeno závisí celková suma na tom, kolik normálně vyděláváte. Přesně si dávku spočítejte na kalkulačce MPSV.

Ošetřovné změnou zákona na konci dubna vzrostlo na 80 % denního vyměřovacího základu. Částka se navýší zpětně od 1. dubna.

Ošetřovné můžete pobírat i v případě otevření školy. Musíte však uvést, proč nechcete své dítě do školy posílat – například se bojíte:

 • o jeho zdraví,
 • zdraví dalších členů společné domácnosti,
 • nebo že vás omezuje kratší provozní doba či snížená kapacita školy.

Pro získání nároku na ošetřovné postupujte takto:

 • Ozvěte se škole.
 • Škola vyplní tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření zařízení.
 • Odešle vám ho e-mailem.
 • Doplníte příslušné údaje, podepíšete, naskenujete nebo vyfotíte tiskopis.
 • Zašlete ho zaměstnavateli, který zařídí administrativu s Okresní správou sociálního zabezpečení (OSSZ).

Peníze vám stát vyplatí zpětně za uplynulý kalendářní měsíc.

Přečtěte si na webu ČSSZ o nejčastějších chybách při vyplňování tiskopisu.

Zaměstnanec: Jak zvládnete karanténu

Jestliže jste nemocní, nepracujte a odpočívejte.

Pokud jste v karanténě preventivně z rozhodnutí lékaře nebo hygienika, záleží, jestli vaše povolání umožňuje práci z domu. Pokud ano, můžete se domluvit se zaměstnavatelem na tzv. home office – za práci pak dostanete mzdu v obvyklé výši a nemáte nárok na nemocenskou nebo na jinou náhradu mzdy.

 • Při nařízené karanténě vám zaměstnavatel nemůže práci z domu přikázat.

Přečtěte si článek s tipy na programy a aplikace, které vám home office usnadní.

Po nařízení karantény lékařem nebo hygienikem informujte zaměstnavatele. Nestačí tzv. eNeschopenka, kterou vám vystaví lékař. Je potřeba do práce zavolat nebo poslat e-mail o nařízení karantény.

Během karantény bez home office pro vás platí stejná pravidla jako na nemocenské.

 • Zaměstnavatel vám prvních 14 dnů vyplácí 60 % z redukované průměrné hodinové mzdy.
 • Pokud budete v izolaci déle, dostanete od 15. dne peníze přímo od státu.

Na kalkulačce MPSV si můžete spočítat, kolik dostanete.

Zaměstnanec: Kolik dostanu, když pro mě firma nemá práci

Pokud pracujete ve firmě, na kterou tvrdě dopadla omezení způsobená koronavirem, může vás zaměstnavatel nechat doma. Aby nedošlo k propouštění, připravila vláda balíček opatření, která firmám situaci ulehčí – stát zaměstnavatelům přispěje na mzdy.

Pro vás jako zaměstnance z toho vyplývá, že:

 • dostanete 100 % mzdy, pokud byl provoz uzavřen z nařízení vlády,
 • dostanete 100 % mzdy, pokud vaše firma nefunguje kvůli tomu, že 30 % zaměstnanců pečuje o děti nebo je v karanténě,
 • dostanete 80 % mzdy, pokud má firma omezený provoz kvůli nedostatku surovin a jiných vstupů nezbytných k provozu,
 • dostanete 60 % mzdy, pokud vás zaměstnavatel nechal doma kvůli nízké poptávce po službách nebo výrobcích.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na webu přehled základních práv zaměstnance. Přečtěte si je.

Pro uživatele Money S3 jsme připravili k nastavení běžných náhrad přehledné návody pro verze 20.301 a nižší a verzi 20.302.

 

Zaměstnanec: Jak se přihlásíte na úřad práce

Jestliže přijdete o práci, není to tragédie. Standardně vám běží výpovědní doba, kterou využijte k hledání nového zaměstnání, nebo se obraťte na úřad práce.

Na ÚP se registrujte nejpozději do 3 pracovních dnů od uplynutí výpovědní doby. Kvůli koronaviru fungují některé úřady ve zvláštním režimu, proto s úředníky komunikujte e-mailem nebo telefonicky.

Přečtěte si článek o fungování úřadů v nouzovém stavu.

Stáhněte si z webu Úřadu práce ČR:

 • žádost o zprostředkování zaměstnání,
 • žádost o podporu v nezaměstnanosti,
 • příslušné přílohy.

Dokumenty vyplňte, vytiskněte, podepište, vyfoťte a spolu s ostatními doklady je pošlete buď datovou zprávou nebo e-mailem místně příslušnému kontaktnímu pracovišti úřadu práce – rozhoduje adresa trvalého pobytu.

S vyplněním žádostí vám pomohou i operátoři v call centru úřadu práce: 844 844 803.

Díky evidencí na úřadě práce za vás stát bude platit zdravotní a sociální pojištění, pomůže vám s hledáním práce, rekvalifikací a bude vám vyplácet podporu v nezaměstnanosti.

 • Lidé do 50 let dostávají podporu maximálně 5 měsíců,
 • nezaměstnaní od 50 do 55 let až 8 měsíců
 • a lidé starší 55 let mají nárok na 11 měsíců.

Výše příspěvku závisí na vašem průměrném měsíčním čistém výdělku v posledních 2 letech.

 • První 2 měsíce máte nárok na 65 % průměrného čistého výdělku.
 • Následující 2 měsíce příspěvek klesne na 50 % základu.
 • Každý další měsíc získáte pouze 45 % průměru.

 

Zaměstnavatel: Jak získáte příspěvek na mzdy zaměstnanců

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo program Antivirus, kterým bude zaměstnavatelům dotčeným koronavirem kompenzovat náhrady mezd.

Česká obdoba tzv. kurzarbeitu se vztahuje na firmy, které kvůli vládním opatřením nefungují vůbec nebo jen omezeně – zaměstnanci jsou doma tzv. na překážce. Další podmínkou je, aby firma k úhradě mezd již nevyužívala peníze z veřejných rozpočtů nebo evropských dotací.

Nově byl Antivir prodloužen až do 31. srpna. Program pomáhá ve dvou liniích.

1) Firmy, kterých se dotklo nařízení karantény nebo omezily provoz kvůli nařízení vlády

Stát jim přispěje na 80 % vyplacených náhrad mezd včetně odvodů – příspěvek je však zastropovaný na 39 000 korunách superhrubé mzdy (29 000 korun hrubého).

Pokud jsou zaměstnanci v karanténě, dostanou 60 % z redukovaného denního výměru. U provozů uzavřených z nařízení vlády mají zaměstnanci nárok na 100 % mzdy.

2) Firmy, které čelí souvisejícím hospodářským potížím

Stát jim uhradí 60 % vyplacených náhrad včetně odvodů. Maximálně do výše 29 000 korun (přibližně 21 600 korun hrubého).

Kolik dostane zaměstnanec závisí na typu omezení: 

 • pokud je 30 % a více zaměstnanců v karanténě nebo se doma stará o děti, pobírají zaměstnanci 100 % průměrného výdělku,
 • pokud firma nemá vstupní materiál a suroviny nezbytné k činnosti, dostanou zaměstnanci 80 %,
 • pokud došlo k poklesu poptávky, pobírá zaměstnanec 60 %.

Náhrady mezd nejprve uhraďte zaměstnancům, teprve poté vám je proplatí úřad práce.

MPSV dále vyžaduje i tyto podmínky:

 • zaměstnavatelé musí dodržovat zákoník práce,
 • zaměstnanci nesmí být ve výpovědní lhůtě, ani jim nesmí firma dát výpověď,
 • zaměstnanci musí být v pracovním poměru a účastnit se nemocenského a důchodového pojištění,
 • firma musí vyplatit mzdy a odvést odvody.

Přesný postup podávání žádosti zveřejnilo MPSV na svém webu. Celý proces je bezkontaktní.

 1. Zaměstnavatel podá žádost o uzavření dohody o poskytnutí příspěvku přes web úřadu práce. Přidá i doklad o zřízení účtu, kam mu přijdou peníze. Návod, jak vyplníte žádost, si prohlédněte v krátkém videu na webu MPSV.
 2. Úředníci žádost projdou a odešlou elektronicky zpět žadateli (schválená žádost nemusí být fyzicky podepsaná úřadem práce).
 3. Firma vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a zaplatí státu povinné odvody.
 4. Přes web úřadu práce předloží vyúčtování se seznamem zaměstnanců (a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnce) – videonávod najdete na webu MPSV.
 5. Úřad práce údaje ověří na sociální správě a pošle peníze na účet firmy.

O uzavření dohody požádáte pouze jednou. Pokud se vaše provozní problémy protáhnou i do dalších měsíců, zažádáte o státní příspěvek na náhradu mezd vždy po skončení kalendářního měsíce.

 

Zaměstnavatel: Jak je to s pojistným

Parlament souhlasí s odkladem plateb sociálního pojištění za květen, červen a červenec. Zaměstnavatel zaplatí z hrubých mezd pouze pojistné za zaměstnance, tj. 6,5 %.

Pokud by firma chtěla této možnosti využít, peníze prostě neodvede k 20. dni daného měsíce. Penále za zpoždění bude oproti obvyklé situaci sníženo na pětinu – standardně činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, nově kleslo na 0,01 %.

Dluh na pojistném bude možné za zvýhodněných podmínek zaplatit do 20. října.

Firmy do 50 zaměstnanců mají při splnění podmínek odvody na sociálním pojištění za červen, červenec a srpen odpuštěné. O této možnosti byste měli vědět:

 • Nárok na odpuštění musí zaměstnavatel prokázat každý měsíc separátně.
 • Jedná se o odpuštění pojistného, které platí zaměstnavatel (24,8 % z vyměřovacího základu), netýká se pojistného za zaměstnance.
 • Do počtu 50 zaměstnanců se zahrnují i lidé na mateřské, rodičovské dovolené nebo tzv. na překážce.
 • Počet zaměstnanců nesmí na konci každého měsíce klesnout o více než 10 % oproti 31. březnu 2020.
 • Zaměstnavatel nesmí snížit mzdy o více než 10 % (úředníky zajímá, jestli je úhrn vyměřovacích základů na konci měsíce nižší oproti březnu 2020).

O prominutí odvodů zaměstnavatel požádá na tiskopisu Přehled o výši pojistného, který zašlete na sociální správu. Detaily najdete na webu MPSV.

 

Zaměstnavatel: Kde mohu požádat o úvěr

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) připravila společně s komerčními bankami zvýhodněné úvěry na provozní financování firem (mzdy, energie, nájem atd.)

Program COVID funguje na bázi záruk. Firma si tedy zažádá ve své bance o úvěr, které ČMZRB poskytne záruku.

 • ČMZRB ručí až za 90 % úvěru.
 • Maximální výše úvěru je 50 milionů korun.
 • Dolní hranice stanovená není.

Přečtěte si samostatný článek o dotacích a úvěrech pro podnikatele.

 

Zaměstnavatel: Jak odložíte splácení úvěrů

Moratorium na splácení jistiny úvěru se vztahuje i na zaměstnavatele. Pokud jste se dostali do problémů, obráťte se na svou banku (nebo nebankovního poskytovatele) s žádostí o odklad splátek úvěru, který jste sjednali před 26. březnem. Vyberte si, jestli chce odklad o 3, nebo o 6 měsíců.

Odložit nejdou:

 • úroky,
 • závazky vyplývající z kontokorentu,
 • operativního leasingu,
 • revolvingového úvěru
 • nebo kreditních karet.

Schválení odkladu obvykle trvá jen pár hodin. Jako první vám banka odloží splátku za následující kalendářní měsíc.

Odklad splátek neznamená zápis do registru dlužníků. Využití úlevy tedy nezkomplikuje budoucí žádosti o úvěr.

 

Zaměstnavatel: Jak odložíte nájemné o 3 měsíce

Firmy, které mají kvůli vládním opatřením uzavřenou provozovnu, mohou využít tříměsíčního odkladu nájemného. Pokud je to i váš případ, dejte to vědět pronajímateli.

Dluh musíte doplatit do konce letošního roku. Zákon stanovuje, že nájemce nesmí dostat do 31. 12. 2020 výpověď kvůli dlužnému nájmu, pokud doloží, že nemůže splácet kvůli epidemii koronaviru.

 

Zaměstnavatel: Jak získáte dotaci na nájemné

Ministerstvo průmyslu a obchodu přijímá od pátku 26. června žádosti o dotaci na nájemné za uzavřené provozovny – klíčové je období od 13. března do 30. června.

Pokud splníte podmínky uvedené ve výzvě, stát vám zaplatí 50 % nájemného (pokud jste v nájmu ve státním objektu, tak dokonce 80 %).

Musíte splnit následující podmínky:

 • Vyjednáte slevu od pronajímatele alespoň 30 % oproti původní ceně za duben, květen a červen.
 • Uhradíte alespoň polovinu původní výše nájemného pronajímateli ještě předtím, než požádáte o dotaci.
 • Nepronajímáte si objekt od tzv. spřízněné osoby.

Detailní podmínky programu COVID – Nájemné najdete na webu MPO.

Další životní situace průběžně doplňujeme. Zavolejte nám na zákaznickou linku a dejte nám vědět, co jiného vás zajímá.

Přečtete si i další články o změnách v souvislosti s Covid-19.

Jste klientem Money a máte otázku ohledně koronaviru a podnikání? Obraťte se na naši zákaznickou linku na čísle 549 522 503.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe
Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

09. 07. 2020
Splatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
14. 07. 2020
Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020
19. 07. 2020
Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img