Skrýt menu
Skrýt formulář
 • Domů » Daně » Covid-19: OSVČ, zaměstnanec, zaměstnavatel a postup v různých životních situacích

Covid-19: OSVČ, zaměstnanec, zaměstnavatel a postup v různých životních situacích

Solitea, a.s. | 20. 10. 2020

Karanténa, ošetřovné nebo dočasně uzavřené firmy. Vládní opatření v boji proti koronaviru ochromila českou ekonomiku a postavila řadu z nás do situací, se kterými nemáme zkušenosti. Podívali jsme se na různé životní situace z pohledu živnostníka, zaměstnavatele a zaměstnance. Přečtěte si, jak postupovat.

Obsah

  Informace jsou aktuální k 20. říjnu, 9:00.

  Vláda nastavuje nová opatření, k normálu je stále daleko

  Po uvolněnějším létě je Česko opět v nouzovém stavu. Vláda ho vyhlásila 5. října a platí 30 dnů, tedy do 4. listopadu.

  • seznam aktuálně platných opatření najdete na webu vlády.

  Kvůli vládním omezením se většina z nás dostala do situací, které jsme doposud nikdy neřešili. Společně si projdeme některé z nich z pohledu živnostníka, zaměstnavatele a zaměstnance – pokud vás zajímá postup i v dalších situacích, dejte nám vědět, zpracujeme ho pro vás.

  OSVČ: Jak přerušíte živnost

  Pokud nemůžete podnikat, jste nemocní, v karanténě nebo se zásadně snížila poptávka po vašem zboží či službách, můžete pozastavit svou živnost.

  Obraťte se na příslušné pracoviště Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Udělejte to osobně nebo elektronicky – na webu ČSSZ najdete interaktivní formulář nebo PDF dokument ke stažení, vyplňte ho a odešlete datovou schránkou.

  Požádejte OSSZ zároveň i o potvrzení o době pojištění a posledním vyměřovacím základu. Využijete je při komunikaci s úřadem práce.

  Detailní informace o přerušení živnosti najdete přímo na stránkách ČSSZ.

  OSVČ: Jak se přihlásíte na úřad práce

  Navazujícím krokem po přerušení živnosti bude pro většinu OSVČ přihláška na úřad práce. I tu zařídíte elektronicky – formuláře i detailní postup najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

  Ve zkratce vás čeká:

  • podání žádosti o zprostředkování zaměstnání,
  • podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

  Úřad práce vám pomůže s hledáním práce, zprostředkuje rekvalifikaci, zaplatí za vás pojistné a pokud splníte podmínky, přidělí vám i podporu v nezaměstnanosti.

  Nárok na podporu vám vzniká, pokud jste v posledních dvou letech před zaevidováním na úřadu práce platili alespoň 12 měsíců sociální pojištění. Případně podmínku splníte tzv. náhradní dobou zaměstnání, kam se nejčastěji řadí tyto situace:

  • péče o dítě do 4 let,
  • studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole,
  • péče o osobu závislou na pomoci jiného člověka,
  • výkon dlouhodobé dobrovolnické nebo veřejné služby,
  • pobírání invalidního důchodu ve 3. stupni invalidity.

  Podpora v nezaměstnanosti se liší podle věku příjemce:

  • Lidé do 50 let ji dostávají maximálně 5 měsíců,
  • nezaměstnaní od 50 do 55 let až 8 měsíců
  • a lidé starší 55 let mají nárok na 11 měsíců. 

  Výše příspěvku závisí na posledním vyměřovacím základu pro sociální pojištění – částku najdete ve formuláři Přehled o příjmech a výdajích.

  • První 2 měsíce máte nárok na 65 % přepočteného vyměřovacího základu.
  • Následující 2 měsíce příspěvek klesne na 50 % základu.
  • Každý další měsíc získáte pouze 45 % základu.
  • Maximálně vám úřad práce v roce 2020 zaplatí 19 389 korun měsíčně.

  Přerušením živnosti se ukončuje i vaše účast na dobrovolném nemocenském pojištění.

  OSVČ: Jak na ošetřovné, když jste doma s dítětem

  Vláda obnovila ošetřovné pro živnostníky. Pokud se kvůli uzavřeným školám nebo vzdělávacím zařízením staráte doma o dítě do 10 let (nebo hendikepovaného příbuzného), požádejte stát o příspěvek 400 korun za den.

  Peníze jsou určeny pouze pro OSVČ na hlavní činnost, proto na ně nemají nárok

  • lidé pobírající starobní nebo invalidní důchod.
  • ti, co jsou na mateřské nebo rodičovské.
  • lidé, kteří mají jiné zaměstnání.

  Žádost má být jednodušší než na jaře – postačí vyplnění on-line formuláře a čestného prohlášení na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

  Peníze dostanete vždy zpětně za uplynulý kalendářní měsíc.

  Úředníci ministerstva vyzývají živnostníky, aby žádosti podávali elektronicky. Pak dostanou peníze rychleji.

  Detailnější informace se tento týden objeví na webu ministerstva. Poté aktualizujeme článek.

  OSVČ: Jak zvládnete karanténu

  Pokud vám to nařídil lékař či hygienik, musíte zůstat v izolaci. 

  Některé živnosti umožňují práci z domu, u jiných vám kvůli karanténě reálně hrozí výpadek příjmů.

  Pokud to vaše práce umožňuje, pracujte z domu. Nejen při nařízené karanténě.

  Pokud to vaše práce umožňuje, pracujte z domu. Nejen při nařízené karanténě.

  Přečtěte si článek o aplikacích, které usnadní práci z domu.

  Výhodu mají ti živnostníci, kteří si dobrovolně platí nemocenské pojištění – a to alespoň 3 měsíce před nařízením karantény (nestačí tedy začít s placením ve chvíli, kdy se dostanete do problémů). Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v takovém případě platí nemocenskou od 15. dne nemoci nebo karantény

  Nemocenskou není možné vyplácet ve dnech, kdy pracujete. Nelze ji tedy kombinovat s tzv. home officem.

  OSVČ: Jak platíte pojistné

  Od března do srpna jste nemuseli platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Stát totiž na půl roku odpustil minimální platby, tj. na

  • sociálním pojištění 2 544 korun
  • a zdravotním 2 352 korun. 

  V praxi to znamená, že jste za období od března do srpna ušetřili přibližně 30 tisíc korun. Pokud jste v březnu platili, částka se přiřadí k záloze za září.

  Od září je povinnost platit odvody zpátky.

  TIP: V příštím roce pravděpodobně dostanou OSVČ s ročním příjmem do 800 tisíc korun možnost platit pojistné spolu s daněmi tzv. paušálem. Detaily se dozvíte v samostatném článku o pojistném.

  OSVČ: Jak platíte daně

  Podnikatelé, jejichž činnost byla omezena vládním nařízením, mají odložené daňové povinnosti. Úleva se týká například 

  • provozovatelů restaurací, barů, hudebních klubů,
  • majitelů posiloven, wellness a saun,
  • pořadatelů koncertů nebo veletrhů a dalších podnikatelů.

  Ministerstvo financí jim odkládá úhrady DPH, daně z příjmů a silniční daně.

  Opatření se týká úhrad splatných v období nouzového stavu, tj. od 5. října do 4. listopadu. Podnikatelé musí Finanční správě poslat oznámení, že splňují podmínky.

  Pokud během roku 2020 vykážete ztrátu, můžete požádat o vratku daně zaplacenou za rok 2019. Tomuto nástroji se říká zpětné uplatnění daňové ztráty. Poplatník si zpětně sníží daňový základ za minulý rok a finanční úřad mu při splnění podmínek zaplacenou daň vrátí. Ministryně financí navíc uvedla, že v takovém případě dostanete peníze na účet do 15 dnů od podání žádosti.  

  Stejně jako na jaře můžete individuálně požádat Finanční správu o posečkání s platbou daní nebo snížení záloh. Stále platí, že stát v takovém případě po podnikatelích nevyžaduje správní poplatky.

  Od příštího roku máte nově možnost platit daně tzv. paušálem – za předpokladu že se vejdete do ročního limitu příjmů 800 tisíc korun. Každý měsíc pak zaplatíte 5 469 korun. Částka se skládá z plateb:

  • zdravotního pojištění ve výši 2 393 korun,
  • sociálního pojištění 2 976 korun
  • a daně z příjmů v symbolické částce 100 korun, která má kompenzovat vyšší odvod na sociálním pojištění.

  O změnách v daních jsme sepsali samostatný článek. Přečtěte si ho.

  OSVČ: Jak je to s EET

  Pokud to odsouhlasí parlament, bude elektronická evidence tržeb odložená do 1. ledna 2023. Rozhodnutí se vztahuje na podnikatele ze všech vln EET.

  Během přerušení vám za neevidování tržeb nehrozí žádné pokuty. Detaily o odkladu se dočtete v aktualizovaném článku na našem blogu. 

  OSVČ: Jak získáte státní záruku na úvěr

  Pokud potřebujete pomoci s cashflow, můžete se obrátit na banky. Aby stát rozptýlil obavy komerčních bank z rizikových úvěrů, připravil spolu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) program COVID.

  Podpora je formou tzv. záruk. ČMZRB bankám poskytne záruky a soukromé finanční instituce díky tomu českým podnikatelům půjčí stovky miliard korun.

  • Poskytovaná záruka pokryje až 90 % komerčního úvěru.
  • Zaručovaný komerční úvěr bude možné využít výhradně na provozní náklady (mzdy, nájem, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby aj.).
  • Maximální výše úvěru bude 50 milionů korun.

  Příjem žádostí o záruky si řídí komerční banky. Obraťte se tedy na svého bankéře a situaci s ním proberte.

  Přečtěte si samostatný článek o dotacích a úvěrech pro podnikatele.

  Banky půjčí českým podnikatelům s pomocí ČMZRB stovky miliard korun.

  Banky půjčí českým podnikatelům s pomocí ČMZRB stovky miliard korun.

  OSVČ: Jak získáte kompenzační bonus

  O finální podobě kompenzačního bonusu (na jaře tzv. Pětadvacítce) rozhodne v tomto týdnu Parlament.

  Vláda navrhuje, aby příspěvek nebyl plošný pro všechny OSVČ nebo společníky malých s.r.o. Částku 500 korun denně dostanou pouze ti, kterým vláda opatřeními omezila provoz. Na bonus mají nárok

  • provozovatelé restaurací, barů, hudebních či herních klubů,
  • pořadatelé koncertů, divadelních a jiných představení,
  • provozovatelé muzeí, galerií, hradů, hvězdáren a podobných zařízení,
  • pořadatelé svateb nebo smutečních hostin,
  • provozovatelé cirkusů a zoologických zahrad,
  • pořadatelé poutí, kongresů a veletrhů
  • nebo provozovatelé vnitřních sportovišť, posiloven a bazénů.

  O peníze se mohou přihlásit OSVČ a pracovníci na DPP či DPČ, kteří u výše uvedených podnikatelů ztratili příjmy, např. šatnáři v hudebním klubu nebo fitness trenéři. Předpokladem je jejich účast na nemocenském pojištění.

  Časově kompenzační bonus ohraničuje délka nouzového stavu – tedy od 5. října do 4. listopadu.

  Detaily i postup pro získání příspěvku oznámí Ministerstvo financí po schválení zákona Parlamentem. Až k tomu dojde, článek aktualizujeme. 

  OSVČ: Jaké další dávky se vás týkají

  Ve výjimečných situacích se můžete obrátit na úřad práce a požádat o některou z nepojistných dávek. Jedná se zejména o mimořádnou okamžitou pomoc (MOP).

  Uznání nároku na MOP závisí na příjmech, majetku a sociální situaci celé domácnosti. Šanci na přiznání dávky mají především živnostníci, kteří se doma starají o děti. Ministerstvo práce a sociálních věcí však uvažuje nad koncepčními změnami, aby MOP mohlo využít co nejvíc lidí – o situaci vás budeme informovat.

  Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc najdete na webu MPSV.

  OSVČ: Jak odložíte splácení úvěrů

  Do konce září jste měli možnost obrátit se na svou banku (nebo nebankovního poskytovatele) s žádostí o odklad splátek úvěru.

  Díky tzv. moratoriu jste si mohli odložit splácení jistiny (nikoli úroků) o 3 měsíce, nebo o půl roku. Instituce odklady schvalovaly obratem. 

  Pokud jste možnosti využili, pohlídejte si, že po uplynutí moratoria opět začnete se splácením. Můžete se také obrátit na svého věřitele a zkusit s ním vyjednat individuální prodloužení odkladu.

  OSVČ: Když jste si odložili nájemné o 3 měsíce

  Podnikatelé, které využili zákona a odložili si nájemné o 3 měsíce, musí dluh doplatit do konce letošního roku. Do 31. prosince nemohou kvůli dlužnému nájmu dostat výpověď – pokud doloží, že nemohou kvůli koronaviru splácet.

  OSVČ: Jak získáte dotaci na nájemné

  Od 21. října 2020 do 21. ledna 2021 můžete žádat o příspěvek na nájemné za červenec, srpen a září. Podpora od státu, na rozdíl od minulých měsíců, nezávisí na příspěvku od majitele nemovitosti. Stát podnikatelům přispěje na 50 % nájemného.

  Příspěvek se však vztahuje pouze na podnikatele z vybraných odvětví (jejich detailní seznam najdete na webu ministerstva průmyslu a obchodu), tedy na:

  • restaurace, kavárny, bar, čajovny a další provozovny stravovacích služeb,
  • hudební, taneční a jiné společenské kluby,
  • kina, divadla,
  • kongresy, veletrhy, výstavy,
  • sportoviště jako tělocvičny, kluziště, kurty, herny bowlingu, fitness centra nebo bazény,
  • zoologické zahrady,
  • muzea, galerie, hrady, zámky, hvězdárny,
  • kroužky a zájmové vzdělání pro děti.

  Abyste peníze dostali, musíte pronajímateli uhradit alespoň polovinu nájemného ještě před podáním žádosti.

  Žádosti podávejte přes portál Ministerstva průmyslu a obchodu. Na webu najdete veškeré detaily i návod.

  Zaměstnanec: Jak získáte ošetřovné

  V souvislosti s uzavřením škol dojde ke změně pravidel pro ošetřovné. Příslušný návrh je momentálně v Parlamentu, až bude zákon schválen, aktualizujeme článek.

  Prozatím to vypadá, že

  • ošetřovné (OČR) bude pro rodiče, kteří jsou doma s dítětem do 10 let nebo s postiženým,
  • se vztáhne i na lidi pracující na DPP a DPČ
  • a bude vypláceno po celou dobu uzavření škol.

  Výše příspěvku se počítá jako 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu. Laicky řečeno celková suma závisí na tom, kolik normálně vyděláváte. Přesně si dávku spočítejte na kalkulačce MPSV. 

  Peníze dostanete zpětně za uplynulý kalendářní měsíc. Funguje to stejně, jako když vám zaměstnavatel posílá výplatu.

  Detailní informace o ošetřovném najdete na webu České správy sociálního zabezpečení.

  Zaměstnanec: Jak zvládnete karanténu

  Jestliže jste nemocní, nepracujte a odpočívejte. 

  Pokud jste v karanténě preventivně z rozhodnutí lékaře nebo hygienika, záleží, jestli vaše povolání umožňuje práci z domu. Pokud ano, můžete se domluvit se zaměstnavatelem na tzv. home office – za práci pak dostanete mzdu v obvyklé výši a nemáte nárok na nemocenskou nebo na jinou náhradu mzdy.

  • Při nařízené karanténě vám zaměstnavatel nemůže práci z domu přikázat.

  Přečtěte si článek s tipy na programy a aplikace, které vám home office usnadní.

  Po nařízení karantény lékařem nebo hygienikem informujte zaměstnavatele. Nestačí tedy jen eNeschopenka, kterou vám vystaví lékař. Do práce určitě zavolejte nebo pošlete e-mail o nařízení karantény.

  Pokud během karantény nepracujete z domu, platí pro vás stejná pravidla jako na nemocenské. 

  • Zaměstnavatel vám prvních 14 dnů vyplácí 60 % z redukované průměrné hodinové mzdy.
  • Pokud budete v izolaci déle, dostanete od 15. dne peníze přímo od státu.

  Na portále MPSV si na kalkulačce spočítejte, kolik dostanete.

  Zaměstnanec: Kolik dostanu, když pro mě firma nemá práci

  Pokud pracujete ve firmě, na kterou tvrdě dopadla omezení způsobená koronavirem, zaměstnavatel vás nechá pravděpodobně doma. Aby nedošlo k propouštění, připravila vláda balíček opatření, která firmám situaci ulehčí – stát zaměstnavatelům přispěje na mzdy.

  Pro vás jako zaměstnance z toho vyplývá, že:

  • dostanete 100 % mzdy, pokud byl provoz uzavřen z nařízení vlády,
  • dostanete 100 % mzdy, pokud vaše firma nefunguje kvůli tomu, že 30 % zaměstnanců pečuje o děti nebo je v karanténě,
  • dostanete 80 % mzdy, pokud má firma omezený provoz kvůli nedostatku surovin nezbytných k provozu,
  • dostanete 60 % mzdy, pokud vás zaměstnavatel nechal doma kvůli nízké poptávce po službách nebo výrobcích.

  Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na webu přehled základních práv zaměstnance. Přečtěte si je.

  Zaměstnanec: Jak se přihlásíte na úřad práce

  Jestliže přijdete o práci, využijte k hledání nového zaměstnání výpovědní dobu, nebo se obraťte na úřad práce.

  Na ÚP se registrujte nejpozději do 3 pracovních dnů od uplynutí výpovědní doby. 

  Můžete se na ÚP vydat osobně, nebo to řešit elektronicky. Stáhněte si z webu Úřadu práce ČR:

  • žádost o zprostředkování zaměstnání,
  • žádost o podporu v nezaměstnanosti,
  • příslušné přílohy. 

  Dokumenty vyplňte, vytiskněte, podepište, vyfoťte a spolu s ostatními doklady je pošlete datovou zprávou místně příslušnému kontaktnímu pracovišti úřadu práce (rozhoduje adresa trvalého pobytu).

  Na příslušný ÚP můžete zajít i osobně. S vyplněním žádostí vám pomohou i operátoři v call centru úřadu práce na telefonu: 844 844 803.

  Jakmile se na úřadě práce zaevidujete, stát za vás platí zdravotní a sociální pojištění, pomůže vám s hledáním práce, rekvalifikací a bude vám vyplácet podporu v nezaměstnanosti.

  • Lidé do 50 let dostávají podporu maximálně 5 měsíců,
  • nezaměstnaní od 50 do 55 let až 8 měsíců
  • a lidé starší 55 let mají nárok na 11 měsíců. 

  Výše příspěvku závisí na vašem průměrném měsíčním čistém výdělku v posledních 2 letech.

  • První 2 měsíce máte nárok na 65 % průměrného čistého výdělku.
  • Následující 2 měsíce příspěvek klesne na 50 % základu.
  • Každý další měsíc získáte pouze 45 % průměru.

  Zaměstnavatel: Jak získáte příspěvek na mzdy zaměstnanců

  Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo program Antivirus, kterým zaměstnavatelům dotčeným koronavirem kompenzuje náhrady mezd.

  Česká obdoba tzv. kurzarbeitu se vztahuje na firmy, které kvůli vládním opatřením nefungují vůbec nebo jen omezeně – zaměstnanci jsou doma tzv. na překážce. Další podmínkou je, aby firma k úhradě mezd již nevyužívala peníze z veřejných rozpočtů nebo evropských dotací.

  Antivirus pomáhá ve dvou liniích:

  A) Firmy, kterých se dotklo nařízení karantény nebo omezily provoz kvůli nařízení vlády

  Stát jim přispěje 100 % vyplacených náhrad mezd včetně odvodů – příspěvek je však zastropovaný na 50 000 korunách superhrubé mzdy.

  Pokud jsou zaměstnanci v karanténě, dostanou 80 % z redukovaného denního výměru. U provozů uzavřených z nařízení vlády mají zaměstnanci nárok na 100 % náhrady mzdy.

  Tuto linii programu (Antivirus A) vláda nově prodloužila až do konce roku.

  B) Firmy, které čelí souvisejícím hospodářským potížím

  Stát jim uhradí 60 % vyplacených náhrad včetně odvodů. Maximálně do výše 29 000 korun (přibližně 21 600 korun hrubého).

  Kolik dostane zaměstnanec závisí na typu omezení: 

  • pokud je 30 % a více zaměstnanců v karanténě nebo doma s dětmi, pobírají ostatní zaměstnanci 100 % průměrného výdělku,
  • pokud firma nemá vstupní materiál a suroviny nezbytné k činnosti, dostanou zaměstnanci 80 %,
  • pokud došlo k poklesu poptávky, pobírá zaměstnanec 60 %.

  Tato linie programu (Antivirus B) funguje do konce října.

  Náhrady mezd nejprve uhraďte zaměstnancům, teprve poté vám je proplatí úřad práce. 

  MPSV dále vyžaduje i tyto podmínky:

  • Zaměstnavatelé musí dodržovat zákoník práce.
  • Zaměstnanci nesmí být ve výpovědní lhůtě, ani jim nesmí firma dát výpověď.
  • Zaměstnanci musí být v pracovním poměru a účastnit se nemocenského a důchodového pojištění.
  • Firma musí vyplatit mzdy a odvést odvody.

  Přesný postup podávání žádosti zveřejnilo MPSV na svém webu. Celý proces je bezkontaktní.

  1. Zaměstnavatel podá žádost o uzavření dohody o poskytnutí příspěvku přes web úřadu práce. Přidá i doklad o zřízení účtu, kam mu přijdou peníze. Návod, jak vyplníte žádost, si prohlédněte v krátkém videu na webu MPSV
  2. Úředníci žádost prověří a odešlou zpět žadateli (schválená žádost nemusí být fyzicky podepsaná úřadem práce).
  3. Firma vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a zaplatí státu povinné odvody.
  4. Přes web úřadu práce předloží vyúčtování se seznamem zaměstnanců (a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnce) – videonávod najdete na webu MPSV.
  5. Úřad práce data ověří na sociální správě a pošle peníze na účet firmy.

  O uzavření dohody požádáte pouze jednou. Pokud se vaše provozní problémy protáhnou i do dalších měsíců, zažádáte o státní příspěvek na náhradu mezd vždy po skončení kalendářního měsíce.

  Zaměstnavatel: Od listopadu na Antivirus B naváže kurzarbeit

  Ministerstvo práce připravilo novou podobu kurzarbeitu, který by měl platit od listopadu. O konečné verzi rozhodne jednání v Parlamentu. V praxi bude kurzarbeit fungovat tak, že zaměstnanec dostane zaplaceno za čas, který skutečně odpracuje při nedostatku práce a zbytek jeho úvazku doplatí stát.

  Zaměstnanci, pro které by firmy neměly práci, by nově pobírali až 70 % čistého výdělku od státu. Podpora by se měla vyplácet nejdéle 12 měsíců a nesmí přesáhnout celostátní průměrnou mzdu (33 423 korun).

  Aby firmy na nový kurzarbeit dosáhly musí potvrdit, že pro zaměstnance nemají práci v průměru od 20 % až do 80 % jeho pracovní doby.

  Firma by přitom platila celé sociální a zdravotní pojištění z průměrné mzdy zaměstnance.

  Příspěvek stát neproplatí zaměstnancům, kteří jsou na nemocenské, mateřské, otcovské nebo na ošetřovném. Podle posledních informací by se ve volném čase, hrazeném státem, mohli zaměstnanci firem vzdělávat na úřadech práce.

  O dalším vývoji novely vás budeme informovat.

  Zaměstnavatel: Jak je to s pojistným

  Parlament souhlasil s odkladem plateb sociálního pojištění za květen, červen a červenec. Zaměstnavatel tedy zaplatil za zaměstnance pouze zdravotní pojištění, tj. 6,5 %.

  Pokud firma chtěla této možnosti využít, peníze prostě neodvedla k 20. dni daného měsíce. Penále za zpoždění bylo oproti obvyklé situaci sníženo na pětinu – standardně činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, nově kleslo na 0,01 %.

  Dluh na pojistném jste mohli za zvýhodněných podmínek zaplatit do 20. října.

  Zaměstnavatel: Kde mohu požádat o úvěr

  Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) připravila společně s komerčními bankami úvěry na provozní financování firem (mzdy, energie, nájem atd.).

  Program COVID funguje na bázi záruk. Firma si tedy zažádá ve své bance o úvěr, které ČMZRB poskytne záruku.

  • ČMZRB ručí až za 90 % úvěru.
  • Maximální výše úvěru je 50 milionů korun.
  • Dolní hranice stanovená není.

  Přečtěte si samostatný článek o dotacích a úvěrech pro podnikatele.

  Zaměstnavatel: Jak odložíte splácení úvěrů

  Do konce září jste se mohli obrátit na banku (nebo nebankovního poskytovatele) s žádostí o odklad splátek úvěru sjednaného před 26. březnem. Odklad byl možný o 3, nebo o 6 měsíců.

  Moratorium končí v říjnu a vy musíte opět hradit své závazky – pokud se s věřitelem nedomluvíte na alternativním řešení.

  Zaměstnavatel: Když jste si odložili nájemné o 3 měsíce

  Firmy, které měly kvůli vládním opatřením uzavřenou provozovnu, mohly využít tříměsíčního odkladu nájemného do 30. července 2020. 

  Dluh je nutné doplatit do konce letošního roku. Zákon stanovuje, že nájemce nesmí dostat do 31. prosince 2020 výpověď kvůli dlužnému nájmu, pokud doloží, že nemůže splácet kvůli epidemii koronaviru.

  Zaměstnavatel: Jak získáte dotaci na nájemné

  Pokud podnikáte v odvětvích, která jsou z nařízení vlády ochromená, můžete od 21. října do 21. ledna požádat o příspěvek na nájemné za červenec, srpen a září. Stát vám při splnění podmínek zaplatí 50 % nájemného bez ohledu na slevu od majitele nemovitosti..

  Abyste peníze dostali, musíte pronajímateli uhradit alespoň 50 % nájemného ještě před podáním žádosti.

  Žádosti mohou podávat pouze zaměstnavatelé, kteří podnikají v následujících oborech:

  • restaurace, kavárny, bar, čajovny a další provozovny stravovacích služeb,
  • hudební, taneční a podobné společenské kluby,
  • kina, divadla,
  • kongresy, veletrhy, výstavy,
  • sportoviště jako tělocvičny, kluziště, kurty, herny bowlingu, fitness centra nebo bazény,
  • zoologické zahrady,
  • muzea, galerie, hrady, zámky, hvězdárny,
  • kroužky a zájmové vzdělání pro děti.

  Žádosti podávejte přes portál Ministerstva průmyslu a obchodu. Na webu najdete veškeré detaily i návod.

  Další životní situace průběžně doplňujeme. Zavolejte nám na zákaznickou linku 549 522 503 a dejte nám vědět, co jiného vás zajímá.


  Přečtete si i další články o změnách v souvislosti s Covid-19.

  Jste klientem Money nebo iDokladu a máte otázku ohledně koronaviru a podnikání? Obraťte se na naši zákaznickou linku na čísle 549 522 503.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Minikurz online

  Buďte
  u toho