Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z příjmů fyzických osob/9 nejčastějších chyb v daňovém přiznání a jak se jim vyhnout

9 nejčastějších chyb v daňovém přiznání a jak se jim vyhnout

9 nejčastějších chyb v daňovém přiznání a jak se jim vyhnout
9 nejčastějších chyb v daňovém přiznání a jak se jim vyhnout

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob bývá pro podnikatele noční můrou. Není se ale čeho bát. Pokud nevystavujete stovky nebo tisíce faktur ročně, vyplnění daňového přiznání vám zabere maximálně pár hodin. Vyvarujte se ale nejčastějších chyb, které podnikatelé při vyplňování formulářů dělají. Které to jsou?

1) Uveďte všechny zdanitelné příjmy

Máte-li povinnost odevzdat daňové přiznání, musíte do něj uvést všechny příjmy. Takže i pokud jste zaměstnanec a podnikáním si pouze přivyděláváte, nebo máte například příjmy z pronájmu, musíte uvést nejen tyto příjmy, ale i příjmy ze zaměstnání.

A to i v případě, že jste během roku z této částky odvedli zálohové platby daně z příjmu. Tyto zálohy do daňového přiznání uvedete také, sníží se o ně vypočtená daň, která vám z přiznání vyplyne. K přiznání v takovém případě potřebujete také potvrzení zaměstnavatele o zdanitelných příjmech.

2) Využijte slevu na studenta poměrně

Poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, může, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole, využít slevu na studium ve výši 4 020 Kč.

Jestli jste část roku, za který podáváte daňové přiznání, měli status studenta a poté jste zahájili samostatně výdělečnou činnost, uplatníte slevu na studenta – 335 Kč za každý měsíc. Zároveň máte nárok i na všeobecnou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč za rok. Přitom platí, že:

  • Slevu na studenta uplatníte jen za ty měsíce, ve kterých jste měli status studenta.
  • Slevu na poplatníka uplatníte vždy za celý kalendářní rok v plné výši.

Pokud například studujete od ledna do června a v červenci se z vás stane OSVČ, uplatníte za daný rok slevu na studenta ve výši 2 010 Kč (6 × 335 Kč) a slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč.

3) Správně vypočtěte slevy na dítě nebo partnera

Slevu na manželku nebo na manžela ve výši 24 840 Kč můžete uplatnit, pouze pokud její nebo jeho rozhodné příjmy v daném roce nepřesáhly 68 000 Kč (včetně nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo peněžité pomoci v mateřství, tzv. mateřské. Do těchto příjmů se nepočítá rodičovský příspěvek).

Tato sleva se vypočítává poměrně podle toho, po jaké období v roce manželství trvalo. Takže pokud jste například vstoupili do manželství 18. června, nárok na slevu vám vzniká 1. července a uplatníte tak slevu 6 × 2 070 Kč – tedy 12 420 Kč.
Slevy na dítě se liší podle celkového počtu dětí, které vyživujete.

  1. Sleva na první dítě je 13 404 Kč ročně.
  2. Na druhé 19 404
  3. a na třetí a každé další 24 204 Kč.

V případě slevy na dítě vám sleva náleží už za měsíc, kdy se dítě narodilo. takže pokud se narodí 18. června, uplatníte za daný rok slevu 7 ×1117 Kč (v případě, že se jedná o jediné dítě).

Pozor – nárok na slevu na dítě má pouze jeden z rodičů, který s ním žije ve společné domácnosti. Častou chybou je, že si slevu v přiznání nárokují oba rodiče.

4) Nezapomeňte na limit paušálních výdajů

Uplatňujete-li paušální výdaje, za rok 2018 je nově maximálním příjmem, ze kterého se paušál vypočítá, 1 milion korun. Jestli máte výrazně vyšší příjmy, vyplatí se vám uplatnit reálné výdaje. Maximální paušální výdaje, které můžete uplatnit jsou tedy:

  • 600 000 Kč pro 60% paušál (platí pro většinu živností),
  • 800 000 Kč pro 80% paušál (zemědělství a řemeslná činnost),
  • 400 000 Kč v případě 40% paušálu (autorství, podnikání dle zvláštních předpisů – například lékaři, daňoví poradci, advokáti),
  • 300 000 Kč u 30% paušálu (pronájem).

5) Nezapomeňte na daňové přílohy

Pokud v daňovém přiznání uplatňujete například odpočet úroků z úvěru na bydlení, odpočet penzijního spoření, darů nebo životního pojištění, musíte jako přílohu k daňovému přiznání přiložit doklady, které prokážou, že na ně máte nárok (například darovací smlouvu, potvrzení banky, pojišťovny nebo penzijní společnosti).

6) Uveďte žádost o vratku

V případě, že vám z daňovém přiznání vyplyne nárok na vrácení daně, musíte vyplnit žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmu fyzických osob. Najdete ji v rámečku na poslední stránce formuláře daňového přiznání.

Zároveň si na finančním úřadu registrujte účet, na který budete chtít přeplatek obdržet. S daňovým přiznáním jednoduše podejte i vyplněný registrační formulář, kterým svůj bankovní účet zaregistrujete na finančním úřadě.

7) Zdaňte zrušená pojištění

Jestli jste zrušili životní pojištění před splněním zákonných podmínek (pojištění alespoň 60 měsíců a věk alespoň 60 let), musíte v daňovém přiznání zdanit výhody, které vám z pojištění plynuly v minulých letech.

V Příloze č. 2 v části Ostatní příjmy musíte uvést zaplacené životní pojištění z minulých let, o které jste si za tato období snižovali základ daně (až 10 let zpětně). Zdanit musíte rovněž příspěvek zaměstnavatele, který jste v minulosti na životní pojistku čerpali od 1. ledna 2015.

Stejný postup musíte provést, pokud jste zrušili penzijní pojištění.

8) Vyplňte své kontaktní údaje

Na první stránce daňového přiznání vyplňte své telefonní číslo a e-mail. V případě, že úředníci ve vašem formuláři najdou chyby, mohou vás tak snadno kontaktovat a zjednat nápravu bez úředních dopisů.

9) Nezapomeňte se podepsat

Formulář musíte podepsat, jinak je neplatný. V případě, že daňové přiznání podáváte on-line, potřebujete elektronický podpis, nebo datovou schránku. Oboje nahrazuje funkci ručního podpisu.

Už jste přiznání k dani podali a objevili jste v něm chybu? Nic se neděje. Jednoduše ho podejte znovu. V případě, že tak učiníte v řádném termínu, zaškrtněte ve formuláři kolonku opravné daňové přiznání. Pokud už je po termínu, zaškrtněte dodatečné daňové přiznání.

A jestli si nevíte rady s podklady pro daňové přiznání, fakturujte v on-line a podklady získáte na pár kliknutí. Drobným podnikatelům s podklady pomůže fakturační služba iDoklad, pro ty větší a firmy je tady daňová evidence v ekonomickém systému Money S3.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Banner na svobodnaucetni.cz