Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z příjmů právnických osob/Lhůty pro podání vyúčtování srážkové daně a daně z příjmů ze závislé činnosti se od 1. 1. 2011 liší

Lhůty pro podání vyúčtování srážkové daně a daně z příjmů ze závislé činnosti se od 1. 1. 2011 liší

Lhůty pro podání vyúčtování srážkové daně a daně z příjmů ze závislé činnosti se od 1. 1. 2011 liší

 

Od 1.1.2011 je se liší lhůta pro podání vyúčtování daně vybírané srážkou a vyúčtování daně ze závislé činnosti. Lhůta pro podání vyúčtování daně vybírané srážkou je stanovena v daňovém řádu. Termín pro podání vyúčtování daně ze závislé činnosti se řídí zákonem o daních z příjmů.

Autor: MVDr. Antonín Kozdera, CSc., daňový poradce č. 1844

Vyúčtování daně vybírané srážkou

§ 38d odst. 10 ZDP stanovuje povinnost plátce daně podat místně příslušnému správci daně vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby. Lhůta pro vyúčtování daně vybírané srážkou není od 1.1.2011 upravena žádným z ustanovení ZDP a proto platí obecné ustanovení DŘ. Tato lhůta je stanovena v § 137 odst. 2 DŘ . Vyúčtování se podává do 4 měsíců po uplynutí kalendářního roku, do konce dubna 2011. Pokud je s vyúčtováním spojena povinnost odvést daň, je daň splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání vyúčtování.

Lhůtu pro vyúčtování daně vybírané srážkou nelze prodloužit.

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

§ 38j odst. 4 ZDP stanovuje povinnost plátce daně, který ve zdaňovacím období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky, podat svému místně příslušnému správci daně vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Lhůta pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti je stanovena v § 38j odst. 5 a 6, ZDP. Je stanovena odlišně od daňového řádu do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku tedy do konce února 2011.

V případě podání vyúčtování elektronicky, je lhůta prodloužena do 20. března.

ZDP stanoví povinnost podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti elektronicky, pokud plátce daně ve zdaňovacím období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 – tzv. nerezidenti (zahraniční dělníci). Tuto povinnost nemá plátce daně, který je fyzickou osobou a u něhož počet těchto poplatníků v průběhu zdaňovacího období nepřesáhl v úhrnu 10 osob.

Lhůtu pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti nelze prodloužit.

Použité zkratky

  • ZDP – zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • DŘ – zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny