Daně / Daň z příjmů právnických osob/Výdaje vztahující se k automobilům z hlediska daně z příjmů
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Výdaje vztahující se k automobilům z hlediska daně z příjmů

Výdaje vztahující se k automobilům z hlediska daně z příjmů
Zdeněk Zralý
29. 02. 2012
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se2
Výdaje vztahující se k automobilům z hlediska daně z příjmů

U podnikatelů – fyzických osob – je při uplatňování daňově uznatelných výdajů vztahujících se k automobilům velmi důležité zkoumat, jaký má podnikatel právní vztah k automobilu a zda je tento v obchodním majetku či nikoliv.

V článku jsou rozebrány varianty, kdy je pro podnikání používán vlastní automobil, najatý automobil, vypůjčený a automobil zaměstnance. V současné době mnoho poplatníků začíná připravovat svá daňová přiznání za zdaňovací období 2011, proto jsou v článku uváděné sazby platné pro rok 2011.

1. Vlastní automobil zahrnutý do obchodního majetku

Jak je již z názvu patrno, musí se jednat o automobil, ke kterému má podnikatel vlastnické právo. Nemůže se např. jednat o vozidlo rodičů. Není důležité, zda podnikatel automobil koupil na „IČ“ či na „rodné číslo“! U tohoto vozidla se do výdajů zahrnují veškeré prokázané výdaje – pohonné hmoty, výdaje za servis a údržbu, pojistné, odpisy, autodoplňky, daň silniční.

Pokud se poplatník rozhodne, může při splnění zákonných podmínek u tohoto automobilu uplatnit paušální výdaje na dopravu – 5.000 Kč měsíčně.

U této varianty je dobré zdůraznit, že při případném prodeji vozidla, které bylo zahrnuté do obchodního majetku, se na prodej nevztahuje osvobození od daně a to do pěti let od vyřazení z obchodního majetku.

2. Vlastní automobil nezahrnutý do obchodního majetku

a) automobil nikdy nebyl v obchodním majetku a ani nebyl předmětem leasingu

Pokud automobil není, nikdy nebyl v obchodním majetku a ani nebyl pořizován formou leasingu, lze výdaje uplatnit ve výši sazby základní náhrady a náhrady za spotřebované pohonné hmoty.

Pro rok 2011 činila sazba základní náhrady 3,70 Kč za jeden km.

Ceny pohonných hmot stanovené vyhláškou na rok 2011:

 
Special 91 O 31,40 Kč
Super 95 O 31,60 Kč
Super +98 O 33,40 Kč
Nafta 30,80 Kč

 

Příklad

Z technického průkazu vozidla vyplývá průměrná spotřeba 6,5 l/100 km, pohonná hmota Super 95 O.
Sazba za 1 km činí: 3,70 + 2,05 = 5,75 Kč.

Příjem z prodeje automobilu je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen, pokud doba od nabytí vozidla do jeho prodeje přesáhne období jednoho roku.

b) automobil byl v obchodním majetku nebo byl předmětem leasingu

Varianta, kdy automobil byl někdy v minulosti v obchodním majetku nebo byl pořízen formou leasingu a nájemné bylo zahrnuto do daňově uznatelných výdajů, je oproti předešlé variantě méně výhodná. Poplatník totiž nemůže uplatnit sazbu základní náhrady, ale pouze náhradu za spotřebované pohonné hmoty.

Příklad

Pro jednoznačné srovnání s předešlou variantou je zadání stejné jako v minulém příkladu – z technického průkazu vozidla vplývá průměrná spotřeba 6,5 l/100 km, pohonná hmoty Super 95 O.
Sazba za 1 km činí: 2,05 Kč.

Příjem z prodeje není do pěti let od vyřazení z obchodního majetku osvobozen od daně z příjmů.

3. Najatý automobil

Z pohledu daně z příjmů se jedná o relativně podobnou variantu, kdy je automobil v obchodním majetku. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že samozřejmě nelze uplatňovat odpisy a to z důvodu, že uživatel automobilu není vlastník.

Pokud se jedná o tzv. finanční leasing, nájemné musí být časově rozlišeno a to i v situaci, kdy poplatník není účetní jednotkou a nevede tedy účetnictví.

Ostatní výdaje se uplatňují v prokázané výši – pohonné hmoty, výdaje za servis a údržbu, pojistné, autodoplňky, daň silniční (pokud je jako držitel uveden v technickém průkazu).

Pokud se poplatník rozhodne, může také při splnění zákonných podmínek u tohoto automobilu uplatnit paušální výdaje na dopravu – 5.000 Kč měsíčně.

4. Vypůjčený automobil

U vypůjčeného vozidla lze výdaje uplatnit ve formě náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty, nelze uplatnit sazba základní náhrady.

Příklad

Z technického průkazu vozidla vplývá průměrná spotřeba 6,3 l/100 km, pohonná hmoty NM.
Sazba za 1 km činí: 2,13 Kč.

Paušální výdaje na dopravu nelze uplatnit.

5. Automobil zaměstnance

Pokud zaměstnanec použije při pracovní cestě jiné vozidlo než zaměstnavatele (zaměstnanec nemusí být nutně vlastník!), pak mu náleží za ujeté kilometry sazba základní náhrady a náhrada za spotřebované pohonné hmoty.

Příklad

Z technického průkazu vozidla vyplývá průměrná spotřeba 7,1 l/100 km, pohonná hmota Super 95 O.
Sazba za 1 km činí: 3,70 + 2,24 = 5,94 Kč.

Paušální výdaje na dopravu nelze uplatnit.

Aktuální informace naleznete v článku Způsoby uplatnění výdajů k automobilu u OSVČ

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Finanční leasing v podmínkách roku 2024
13. 08. 2024
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních