Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Změny v uplatňování paušálních výdajů v roce 2019

Změny v uplatňování paušálních výdajů v roce 2019

Změny v uplatňování paušálních výdajů v roce 2019
Změny v uplatňování paušálních výdajů v roce 2019

Není žert, že nám na apríla – 1. dubna – nabyl účinnosti zákon č. 80/2019 Sb., tzv. daňový balíček. Taktéž není žert, že v relativně krátké době dochází u fyzických osob s příjmy ze samostatné činnosti a z nájmu opět k legislativním změnám v oblasti uplatňování paušálních výdajů, které způsobily, že co se týče jejich výše, tak jsme se vrátili zpět do roku 2016.

Hned na úvod je třeba konstatovat, že se pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti a z nájmu jedná o pozitivní změnu – dochází ke zvýšení maximální částky paušálních výdajů oproti původní právní úpravě na dvojnásobek.

Před novelizací činily maximální částky paušálních výdajů:

  • 80 % paušál (zemědělci, řemeslné živnosti) – 800 000 Kč,
  • 60 % paušál (ostatní živnosti) – 600 000 Kč,
  • 40 % paušál (advokáti, autoři) – 400 000 Kč,
  • 30 % paušál (příjmy z nájmu) – 300 000 Kč.

Po novelizaci se maximální výše paušálních výdajů změnila následovně:

  • 80 % paušál (zemědělci, řemeslné živnosti) – 1 600 000 Kč,
  • 60 % paušál (ostatní živnosti) – 1 200 000 Kč,
  • 40 % paušál (advokáti, autoři) – 800 000 Kč,
  • 30 % paušál (příjmy z nájmu) – 600 000 Kč.

Zvýšení maximální výše paušálních výdajů ocení zejména poplatníci s ročními příjmy v rozmezí mezi 1 000 000 Kč a 2 000 000 Kč. Hlavně této skupiny poplatníků se tedy budou týkat vcelku legitimní úvahy na téma, zda uplatnit paušální či prokázané výdaje.

 

Nebude na škodu, když si připomeneme legislativní vývoj v uplatňování paušálních výdajů za poslední čtyři roky.

Zdaňovací období 2019

Od letošního roku – stejně jako v roce 2016 – platí, že horní hranice příjmů, z nichž lze uplatnit paušální výdaje, je ve výši 2 000 000 Kč, ale již bez jakéhokoliv omezení u slev na manželku a daňového zvýhodnění na děti.

Zdaňovací období 2018

Ve zdaňovacím období 2018 – na rozdíl od roku 2017 – již žádná volba nebyla možná. Horní hranice příjmů pro výpočet paušálních výdajů činila 1 000 000 Kč, žádné omezení při uplatňování slevy na manželku a na děti ve vazbě na způsob uplatňování výdajů již neplatilo.

Zdaňovací období 2017

V roce 2017 měl poplatník na výběr, zda:

  • uplatní horní hranici příjmů ve výši 2 000 000 Kč, avšak bez možnosti uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění na děti nebo
  • využije horní hranici příjmů pro výpočet paušálních výdajů, která bude ve výši 1 000 000 Kč, s tím však, že žádné omezení v uplatňování slevy na manželku a daňového zvýhodnění na děti nebude.

Zdaňovací období 2016

V roce 2016 platilo, že horní hranice příjmů, z nichž lze uplatnit paušální výdaje, činila 2 000 000 Kč. Vedle toho však platilo omezení v možnosti uplatnění slevy na manželku a daňové zvýhodnění na děti v případě, že dílčí základy daně, kde jsou uplatněny paušální výdaje, přesahují 50 % celkového základu daně.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Pro další odborné informace navštivte naši skupinu

Účetnictví pro začátečníky