Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Změny v uplatňování paušálních výdajů v roce 2019

Změny v uplatňování paušálních výdajů v roce 2019

Změny v uplatňování paušálních výdajů v roce 2019
Změny v uplatňování paušálních výdajů v roce 2019

Není žert, že nám na apríla – 1. dubna – nabyl účinnosti zákon č. 80/2019 Sb., tzv. daňový balíček. Taktéž není žert, že v relativně krátké době dochází u fyzických osob s příjmy ze samostatné činnosti a z nájmu opět k legislativním změnám v oblasti uplatňování paušálních výdajů, které způsobily, že co se týče jejich výše, tak jsme se vrátili zpět do roku 2016.

Hned na úvod je třeba konstatovat, že se pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti a z nájmu jedná o pozitivní změnu – dochází ke zvýšení maximální částky paušálních výdajů oproti původní právní úpravě na dvojnásobek.

Před novelizací činily maximální částky paušálních výdajů:

  • 80 % paušál (zemědělci, řemeslné živnosti) – 800 000 Kč,
  • 60 % paušál (ostatní živnosti) – 600 000 Kč,
  • 40 % paušál (advokáti, autoři) – 400 000 Kč,
  • 30 % paušál (příjmy z nájmu) – 300 000 Kč.

Po novelizaci se maximální výše paušálních výdajů změnila následovně:

  • 80 % paušál (zemědělci, řemeslné živnosti) – 1 600 000 Kč,
  • 60 % paušál (ostatní živnosti) – 1 200 000 Kč,
  • 40 % paušál (advokáti, autoři) – 800 000 Kč,
  • 30 % paušál (příjmy z nájmu) – 600 000 Kč.

Zvýšení maximální výše paušálních výdajů ocení zejména poplatníci s ročními příjmy v rozmezí mezi 1 000 000 Kč a 2 000 000 Kč. Hlavně této skupiny poplatníků se tedy budou týkat vcelku legitimní úvahy na téma, zda uplatnit paušální či prokázané výdaje.

 

Nebude na škodu, když si připomeneme legislativní vývoj v uplatňování paušálních výdajů za poslední čtyři roky.

Zdaňovací období 2019

Od letošního roku – stejně jako v roce 2016 – platí, že horní hranice příjmů, z nichž lze uplatnit paušální výdaje, je ve výši 2 000 000 Kč, ale již bez jakéhokoliv omezení u slev na manželku a daňového zvýhodnění na děti.

Zdaňovací období 2018

Ve zdaňovacím období 2018 – na rozdíl od roku 2017 – již žádná volba nebyla možná. Horní hranice příjmů pro výpočet paušálních výdajů činila 1 000 000 Kč, žádné omezení při uplatňování slevy na manželku a na děti ve vazbě na způsob uplatňování výdajů již neplatilo.

Zdaňovací období 2017

V roce 2017 měl poplatník na výběr, zda:

  • uplatní horní hranici příjmů ve výši 2 000 000 Kč, avšak bez možnosti uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění na děti nebo
  • využije horní hranici příjmů pro výpočet paušálních výdajů, která bude ve výši 1 000 000 Kč, s tím však, že žádné omezení v uplatňování slevy na manželku a daňového zvýhodnění na děti nebude.

Zdaňovací období 2016

V roce 2016 platilo, že horní hranice příjmů, z nichž lze uplatnit paušální výdaje, činila 2 000 000 Kč. Vedle toho však platilo omezení v možnosti uplatnění slevy na manželku a daňové zvýhodnění na děti v případě, že dílčí základy daně, kde jsou uplatněny paušální výdaje, přesahují 50 % celkového základu daně.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank