Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Zmírnění podmínek pro možné osvobození příjmů z prodeje nemovitostí
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Zmírnění podmínek pro možné osvobození příjmů z prodeje nemovitostí

Zmírnění podmínek pro možné osvobození příjmů z prodeje nemovitostí
Monika Doleželová
02. 04. 2024
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se0
Zmírnění podmínek pro možné osvobození příjmů z prodeje nemovitostí

Obsah

  V rámci tzv. technické novely konsolidačního balíčku byl předložen pozměňovací návrh ke zmírnění dopadů při nesplnění oznamovací povinnosti při prodeji vybraných nemovitostí (novela zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech). Sněmovní tisk č. 570 (více: www.psp.cz).

  Plánovaná změna § 4b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

  Navrhuje se změna oznamovací podmínky pro osvobození příjmů z prodeje nemovitosti:

  • ve které měl poplatník bydliště po dobu kratší než dva roky,
  • nebo v případě, že nemovitost vlastnil dobu kratší než 10 let,
  • pokud tyto prostředky použije na obstarání vlastní bytové potřeby.

  Osvobození by již nemělo být vázáno na včasné podání oznámení příslušnému finančnímu úřadu (nejpozději do konce lhůty pro podání daňového přiznání).

  Poplatník bude sice i nadále povinen podat oznámení správci daně, nicméně nesplnění oznamovací povinnosti již nepovede k zániku nároku na osvobození. Nesplnění oznamovací povinnosti by pak mělo být pod pokutou za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, v souladu s daňovým řádem.

  Dle přechodného ustanovení by uvedená změna měla být aplikována retroaktivně, tedy se zpětnou účinností na příjmy plynoucí ode dne 1. ledna 2023.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Navrhované znění § 4b odstavce 2 a 3 ZDP znějí:

  (2) Je-li osvobození příjmu podmíněno použitím získaných prostředků na obstarání vlastní

  bytové potřeby, je tato podmínka splněna, pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob

  a) použije tyto prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby do konce zdaňovacího období

  bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal,

  nebo

  b) použil částku odpovídající získaným prostředkům na obstarání vlastní bytové potřeby před jejich

  získáním, nejdříve však ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu

  období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal.

  (3) Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob obdrží příjem, jehož osvobození je

  podmíněno použitím získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby, oznámí správci daně

  získání těchto prostředků do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve

  kterém k jejich získání došlo.

  Na nový účetní systém Money S3 můžete přejít na začátku roku, nebo v jeho průběhu. Stačí jeden rychlý import z tabulky a můžete pokračovat v účtování.

  Vyzkoušejte si zdarma účetní program Money S3
  S ním můžete snadno vést účetnictví, daňovou evidenci, vystavovat faktury a evidovat sklad pro kamenný i online prodej.
  Money S3

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních