Mzdy a personalistika / Pracovněprávní vztahy/Změny sazeb v roce 2022 u tuzemských cestovních náhrad a stravného
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Změny sazeb v roce 2022 u tuzemských cestovních náhrad a stravného

Změny sazeb v roce 2022 u tuzemských cestovních náhrad a stravného
Monika Doleželová
31. 03. 2022
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se8
Změny sazeb v roce 2022 u tuzemských cestovních náhrad a stravného

Obsah

  Od 1. 1. 2022 se mění základní sazby tuzemského stravného a základní náhrady jízdních výdajů. Tato změna byla provedena vyhláškou č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. V tomto článku si ukážeme na praktických příkladech, jaké výhody z této změny mohou plynout zaměstnavateli či zaměstnanci.

  Změny sazeb u tuzemského stravného

  Náhradu výdajů v souvislosti s pracovní cestou zaměstnance a výši stravného zakotvuje ve svých ustanoveních zákoník práce (dále jen ZP), konkrétně §176. U podnikatelů umožňuje využít tyto sazby zákon o daních z příjmů ve svém ustanovení § 24 odst. 2 písm. k), ale pouze u pracovních cest trvajících déle než 12 hodin.

  Tuzemské stravné

  V podnikatelské (soukromé) sféře se výše stravného pro zaměstnance a podmínky jeho poskytování řídí § 163 odst. 1 ZP. Stravné je omezeno spodní hranicí, přičemž maximální výše stravného není limitována. Tzn., že zaměstnavatel v soukromé sféře může poskytovat stravné v neomezené výši. Podmínkou pro daňovou uznatelnost takového výdaje je zapracování konkrétní horní výše stravného do vnitropodnikové směrnice.

  TIP: Přečtěte si, jak se tuzemské a zahraniční stravné počítá.

  Ve státní a příspěvkové sféře nalezneme tyto podmínky v § 176 odst. 1 ZP. U těchto subjektů je stravné omezeno jak spodní hranicí, tak i horní hranicí. Nelze tedy zaměstnanci ve „státní sféře“ v žádném případě vyplatit více, než činí horní hranice stravného.

  Změny oproti roku 2021 znázorňuje tabulka.

  Stravné 2021 2022
  trvá-li pracovní cesta soukromá / státní sféra

  § 176 ZP

  soukromá / státní sféra

  § 176 ZP

  5 až 12 hodin 91 Kč  /  91 – 108 Kč 99 Kč  /  99 – 118 Kč
  déle než 12 až 18 hodin 138 Kč  /  138 – 167 Kč 151 Kč  /  151 – 182 Kč
  déle než 18 hodin 217 Kč  /  217 – 259 Kč 237 Kč  /  237 – 283 Kč
  stravenkový paušál (optimální hodnota) 75.60 Kč 82.60 Kč
  stravenky (maximální daňová část) 75.60 Kč 82.60 Kč

  Zvýšení stravného v roce 2022 bude mít rovněž dopady do daňově účinných nákladů zaměstnavatele v případě poskytování stravování jako zaměstnanecký benefit. U poskytovaných stravenek se posune směrem nahoru pouze limit pro daňově uznatelný náklad za jeden kus stravenky. Pokud se zaměstnavatel rozhodne zaměstnancům poskytovat tzv. stravenkový paušál a rozhodne se v roce 2022 peněžitý příspěvek na stravování navýšit, získá zaměstnanec výhodnější benefit, který nemusí zdaňovat. Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů, a to až do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem (zjednodušeně dále „státní sféra“). V roce 2022 se tak bude jednat o částku 82,60 Kč (v roce 2021 činil tento limit 75,60 Kč). Do této částky nepodléhá stravenkový paušál u zaměstnance ani pojistným odvodům.

  Praktický příklad – daňový režim u poskytnutých stravenek

  Zaměstnavatel poskytuje v roce 2022 svým zaměstnancům stravenky v hodnotě 100 Kč. Nyní zvažuje, že by tento benefit navýšil na 200 Kč. Zaměstnanci nic nedoplácí. Kolik si může dát firma do nákladů za jednu takto poskytnutou stravenku? Bude zaměstnanec něco zdaňovat?

  V případě stravenky 100 Kč si vypočítáme dva zákonem dané limity:

  55 % * 100 Kč = 55 Kč

  70 % * 118 Kč = 82,60 Kč

  Daňovým nákladem firmy může být maximálně 55 Kč.

  V případě stravenky ve výši 200 Kč vypočítáme opět oba dva limity:

  55 % * 200 Kč = 110 Kč

  70 % * 118 Kč = 82,60 Kč

  Daňovým nákladem firmy může být maximálně 82,60 Kč.

  Zjednodušeně, co vyjde méně z těchto dvou výpočtů, je maximální daňový náklad zaměstnavatele.

  V případě poskytování stravování zaměstnancům nepeněžní formou, tedy i formou stravenek, zaměstnanec nic nezdaní (v souladu s § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů). Ani když po něm zaměstnavatel nebude požadovat žádnou úhradu.

  Praktický příklad – daňový režim u stravenkového paušálu

  Zaměstnavatel poskytuje v roce 2022 svým zaměstnancům příspěvek na stravování ve výši 70 Kč. Nyní zvažuje, že by tento benefit navýšil na 100 Kč. Kolik si může uplatnit firma do daňových nákladů? Bude zaměstnanec něco zdaňovat?

  Stravenkový paušál ve výši 70 Kč – maximální limit pro osvobození u zaměstnance je 82,60 Kč. Zaměstnanec tedy nic nedaní a u zaměstnavatele se jedná plně o daňový náklad (při splnění dalších zákonem daných podmínek, jako je například délka směny).

  Stravenkový paušál ve výši 100 Kč – maximální limit pro osvobození u zaměstnance činí 82,60 Kč, rozdíl ve výši 17,40 Kč bude podléhat zdanění, a to jak daní z příjmů, tak pojistným odvodům. U zaměstnavatele se bude jednat o daňový náklad ve výši 100 Kč, za jeden takto poskytnutý příspěvek. Nezbytnou podmínkou je ale, zakotvit výši tohoto příspěvku do vnitřního předpisu zaměstnavatele, popřípadě do pracovní smlouvy či kolektivní smlouvy.

  Změny sazeb základních náhrad jízdních výdajů

  Od 1. 1. 2022 se také navýšily náhrady v souvislosti s použitím vozidla pro služební účely. Pouze u elektromobilů došlo ke snížení náhrady za jednu kilowatthodinu.

  Změny oproti roku 2021 znázorňuje tabulka.

  Náhrada za PHM 2021 2022
  průměrná cena § 158 odst. 3 ZP § 158 odst. 3 ZP
  B 95 33.8 Kč (do 18. 10. 2021 cena 27.80 Kč) 37.10 Kč
  B 98 31.50 Kč 40.50 Kč
  nafta 27.20 Kč 36.10 Kč
  1 kWh elektřiny 5.00 Kč 4.10 Kč
  Náhrada za 1 km 2021 2022
  základní náhrada § 157 odst. 4 ZP § 157 odst. 4 ZP
  silniční motorové vozidlo 4.40 Kč 4.70 Kč
  při použití přívěsu nejméně + 15% nejméně + 15%
  jednostopé vozidlo nebo tříkolka 1.20 Kč 1.30 Kč
  nákladní vozidlo, autobus, traktor 8.80 Kč 9.40 Kč

  Výpočet cestovních náhrad bez uvedení spotřeby PHM ve velkém technickém průkazu

  Výpočet cestovních náhrad se provádí za pomocí údajů uvedených ve velkém technickém průkazu. Pokud však ve velkém TP není spotřeba uvedena, máme dvě možnosti. V prvé řadě se průměrná spotřeba zjišťuje u výrobce, nebo autorizovaného prodejce. Pokud by toto nebylo reálně proveditelné, může poplatník využít tabulku z Pokynu GFŘ D-22 (k zákonu o daních z příjmů). Tyto údaje lze využít pouze u osobních automobilů a nákladních automobilů typu N1.

  Doplňte si mezery ve mzdách a personalistice

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Praktický příklad – výpočet cestovních náhrad bez poskytnutých údajů z velkého technického průkazu

  Zaměstnavatel vyslal v lednu 2022 pana Nováčka na pracovní cestu z Brna do Prahy a zpět. Jako dopravní prostředek odsouhlasil zaměstnavatel osobní vozidlo „zaměstnance“. Pan Nováček však žádné auto nevlastní a tak si zapůjčil na tuto služební cestu vozidlo svého tchána. Při vyúčtování pracovní cesty uvedl SPZ vozidla, 550 ujetých kilometrů, palivo benzín 95 a dobu strávenou na pracovní cestě 8 hodin. Doklad o nákupu PHM ani velký technický průkaz zaměstnavateli nepředložil. Jak bude účetní při výpočtu cestovních náhrad postupovat? Zaměstnavatel žádný vnitřní předpis pro výši cestovních náhrad nezpracoval.

  Při výpočtu cestovních náhrad u zaměstnanců nezkoumáme vlastnictví vozidla, které bylo použito na pracovní cestu. Snad jen pro účely silniční daně, zda již nevznikla povinnost platit tuto daň jinému poplatníkovi.

  Výpočet cestovních náhrad provedeme následovně:

  Počet ujetých kilometrů: 550

  Průměrná cena PHM za 1 litr: 37,10 Kč

  Amortizace vozidla za 1km: 4,70 Kč

  Spotřeba dle Pokynu D-22 (viz tabulka výše): 6,7 l/100 km

  Náhrada PHM za 1 km: cena PHM 37,10 Kč * spotřeba 6,7 / 100 = 2,49 Kč

  Náhrada PHM za 550 km: 1 369,50 Kč

  Amortizace za 550 km: 2 585 Kč

  Náhrady za použití vozidla celkem: 3 954,50 Kč

  Tuzemské stravné (5-12hod): 99 Kč

  Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel nestanovil vnitřním předpisem výši stravného pro rok 2022, náleží zaměstnanci vždy alespoň minimální hodnota určená zákoníkem práce, v tomto případě 99 Kč.

  Pokud zašle zaměstnavatel cestovní náhrady na účet zaměstnance, bude výše náhrad činit 4053,50 Kč.

  Při výplatě v hotovosti zaokrouhlujeme celkovou náhradu ne matematicky na celé koruny nahoru, zaměstnanec tedy obdrží částku 4 054 Kč.

  V účetním systému Money S3 je připraven modul Kniha jízd a cestovní náhrady, který pomůže vyřešit plánování cest a vystavit cestovní příkazy. Vyzkoušet si můžete účetní systém bezplatně.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.