Od tvůrců úspěšného účetního programu

Podnikání / Zpravodajství/[Březen 2020] Ruční výběr klíčových událostí pro malé a střední firmy

[Březen 2020] Ruční výběr klíčových událostí pro malé a střední firmy

[Březen 2020] Ruční výběr klíčových událostí pro malé a střední firmy
[Březen 2020] Ruční výběr klíčových událostí pro malé a střední firmy

V březnu české podnikatele ochromilo vyhlášení pandemie COVID-19 a opatření, která mají vést ke snížení následků této nákazy. Podle analýzy agentury Bisnode přerušilo kvůli koronaviru od začátku března přes 10 tisíc OSVČ svou živnost. Čtěte nejzajímavější novinky a zorientujte se v situaci posledního měsíce.

 1. Stát promíjí daňové zálohy a sankce spojené s koronavirem
 2. Stát podnikatelům prominul platbu červnové zálohy na daň z příjmů. U dalších záloh na daň z příjmů mohou požádat o jejich snížení nebo o prominutí. K tomuto účelu si vytvoří vlastní žádost a předloží potřebné doklady.

  Pokud se podnikatelé kvůli koronaviru dostanou do úzkých, mohou žádat finanční úřad o posečkání úhrady daně (jakékoliv, i DPH) nebo o její rozložení na splátky. U všech žádostí podaných do 31. července 2020 nezaplatí ani správní poplatek 400 Kč. Úřad povolí posečkání v 5 různých situacích, pokud podnikatel doloží:

  • ztráty klíčových zakázek, zaměstnanců, nebo omezení provozuschopnosti,
  • že nemají dostatek peněz na zaplacení základních životních potřeb,
  • že jim hrozí zánik podnikání,
  • že nemají dostatek prostředků, aby zaplatili daň najednou,
  • nebo očekávají, že jim zanikne povinnost daň zaplatit.

  Další daňové úlevy přináší poplatníkům prominutí sankcí, které se pojí s nouzovým stavem. Více o zmírnění sankcí se dočtete v článku daňového poradce Zdeňka Zralého z 18. března 2020.

  Ministerstvo financí posunulo nejzazší termín podání daňového přiznání právnických osob, fyzických osob a vyúčtování srážkové daně na 1. červenec 2020. Prodloužení doby se nevztahuje se na oznámení o osvobozených příjmech. To je na rozdíl od přiznání nutné podat do 1. dubna. O nový termín není třeba žádat a týká se:

  • fyzických osob,
  • podnikajících fyzických osob,
  • právnických osob.

  Odloží se i termín pro vyrovnání daně z nabytí nemovitých věcí, kde by podnikatelé přiznání podávali mezi 31. březnem a 31. červencem 2020. Zde není třeba individuálně žádat o prodloužení lhůty do 31. srpna 2020.

  Vláda dále zavedla institut „Loss carryback“ – zpětné působení daňové ztráty. Fyzické i právnické osoby vykázanou ztrátu za rok 2020 zpětně uplatní ve svých základech daně v roce 2019 a 2018. V roce 2021 tak získají od státu vratku daně.

  Přečtěte si podrobnější informace, jak COVID-19 ovlivní platby daní v aktualizovaném článku >>

 3. Stát a banky pomáhají podnikatelům s propadem příjmů
 4. Do 20. března žádali podnikatelé o bezúročné úvěry od 500 tisíc do 15 milionů korun v programu COVID I. V těchto dnech Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) žádosti posuzuje a někteří podnikatelé už peníze dokonce čerpají.

  Další vlna žádostí běží od 2. dubna v programu COVID II. ČMZRB plánuje podpořit přibližně 10 tisíc zájemců o úvěry do výše 500 tisíc korun. Podpoří takto podnikatele a živnostníky formou záruk do 5 miliard korun, díky kterým se k podnikům dostane až 30 miliard korun. Žádosti o úvěr se zárukou ČMZRB z programu COVID II už přijímají:

  • Česká spořitelna,
  • Komerční banka,
  • Equa bank
  • a další banky se přidávají.

  Kromě toho bankovní i finanční instituce nabízí zřízení kontokorentu a schvalují odklady splátek hypotečních, spotřebitelských i jiných úvěrů.

  Důležitým nástrojem pro podporu podnikání v době koronaviru je i tzv. program Antivirus, který má zabránit hromadnému propouštění zaměstnanců. Rozbíhá se 6. dubna a jeho další opatření se budou po tomto datu projednávat i u podnikatelů, kteří zaměstnancům platí stále 100% mzdy, ale nouzový stav jim způsobil propad výnosů nebo produkce.

  Program Antivirus zatím platí pro 2 situace, ve kterých se firmy nejčastěji nacházejí. Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Program Antivirus zatím platí pro 2 situace, ve kterých se firmy nejčastěji nacházejí. Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

  Od poloviny dubna stát podpoří asi i živnostníky. Těm zatím vznikly úlevy jen zrušením plateb sociálního a zdravotního pojištění od března na 6 měsíců. OSVČ, které splní základní podmínky, stát podpoří jednorázovou částkou 25 000 korun.

  Vláda pomáhá i rodinám s dětmi, které kvůli nouzovému stavu nechodí do školy a rodiče s nimi zůstávají doma. Na péči o dítě pobírají tzv. „ošetřovné“. Zaměstnanci mají nárok na ošetřovné ve výši 60 % mzdy, pokud jsou doma s dítětem do 13 let věku. Finanční příspěvek 424 korun na den dostanou od státu i OSVČ, pokud pečují o dítě ve věku mezi 6 a 13 lety.

  Informace o dalších dávkách a náhradách škod najdete v aktualizovaném článku >>

 5. Jak se nouzový stav dotkl EET
 6. Ministerstvo financí pozastavilo elektronickou evidenci tržeb pro podnikatele všech vln. EET zastavilo na dobu nouzového stavu a na následující 3 měsíce. Podnikatelé z 1. a 2. vlny svou evidenci mohou přerušit a ti, kteří se měli do 3. a 4. vlny teprve zapojit, s tímto krokem mohou počkat. S evidencí se reálně začne zase v létě.

Přečtěte si, které kroky k zapojení do 3. a 4. vlny zvládnete bez nákladů i v karanténě >>

Poradíme vám jak řešit situace s koronavirem

Vytipovali jsme pro vás životní situace, které v době nákazy COVID-19 řeší zaměstnanci i OSVČ a sepsali je do článku. Dočtete se v něm, o jaké dotace žádat, jak se přihlásit na úřad práce, nebo jak platit pojistné.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank