Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Archivace účetních doklad

Co je to archivace účetních doklad?

Předposlední fází oběhu účetních dokladů je archivace. Doklady je nutné uschovat (archivovat) a mít je po předem stanovenou dobu po ruce při kontrolách. Takzvané skartační lhůty jsou u většiny dokladů 5, 10 či 30 let a začínají začátkem roku, který následuje po vyřízení nebo uzavření dokladu. Přesnou délku archivace různých typů dokladů stanovují tyto zákony:

  • zákon o účetnictví,
  • zákoník práce,
  • zákon o archivnictví a spisové službě,
  • zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.