Účetnictví / Účetnictví/Účtování o DPH u tuzemských i přeshraničních dodávek
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Účtování o DPH u tuzemských i přeshraničních dodávek

Účtování o DPH u tuzemských i přeshraničních dodávek
Lenka Bartušková
17. 02. 2023
Doba čtení8 minut čtení
Líbilo se11
Účtování o DPH u tuzemských i přeshraničních dodávek

Obsah

  Jaký je rozdíl v účtování u neplátce a plátce DPH? Jak se liší účtování o DPH u plátce v závislosti na typu transakce? Jak účtuje o DPH identifikovaná osoba?

  Cílem tohoto článku není výklad pravidel pro uplatňování DPH nebo jiných části zákona o DPH. To bohužel není téma na článek, ale celou knihu. V článku se budeme zabývat pouze problematikou účtování DPH u vybraných transakcí.

  Rozdíl v účtování neplátce a plátce DPH

  Řada účetních jednotek se snaží vyhnout plátcovství DPH, jelikož s ním přichází kromě případného nároku na odpočet DPH i řada povinností. Jak se liší účtování u plátce a neplátce DPH si ukážeme na následujících jednoduchých příkladech.

  Příklad – účtování o nákupu a prodeji zboží u neplátce DPH

  Účetní jednotka, neplátce DPH, nakoupí v hotovosti od plátce DPH zboží za 121 000 Kč (100 000 Kč + DPH 21%). Ve stejném měsíci prodá zboží v hotovosti za 242 000 Kč. Zásoby účtuje způsobem B.

  Částka Kč Popis MD D
  121 000 Koupě zboží v hotovosti 504 211
  242 000 Prodej zboží v hotovosti 211 604

  Příklad – účtování o nákupu a prodeji zboží u plátce DPH

  Účetní jednotka, plátce DPH, nakoupí v hotovosti od jiného plátce DPH zboží za 121 000 Kč (100 000 Kč + DPH 21%). Ve stejném měsíci prodá zboží v hotovosti za 242 000 Kč (200 000 Kč + DPH 21%). Zásoby účtuje způsobem B.

  Částka Kč Popis MD D
  100 000 Koupě zboží v hotovosti 504 211
  21 000 DPH na vstupu 343.1 211
  200 000 Prodej zboží v hotovosti 211 604
  42 000 DPH na výstupu 211 343.2

  Použité účty:
  211 Peníze v pokladně
  504 Náklady na nakoupené zboží
  604 Výnosy z prodeje zboží
  343.1 DPH na vstupu
  343.2 DPH na výstupu 

  Jak účtovat tuzemské dodávky bez nároku na odpočet DPH?

  Mohou nastat situace, kdy plátce nemůže uplatnit nárok na odpočet DPH (případně může uplatnit jen částečný nárok na odpočet), přestože je DPH na daňovém dokladu správně vyčíslena. V takovém případě se DPH stane součástí ceny nakupovaných zásob, majetku nebo služby.

  Příklad – účtování nákladů na reprezentaci u plátce DPH

  Účetní jednotka, plátce DPH, nakoupila na jednání s obchodními partnery alkoholické nápoje. Ceny byla 1 210 Kč (1000 Kč + DPH 21 %). Jedná se o náklady na reprezentaci, u kterých nevzniká nárok na odpočet DPH na vstupu.

  Částka Kč Popis MD D
  1 210 Nákup alkoholu – náklady na reprezentaci 513 211

  Použité účty:
  211 Peníze v pokladně
  513 Náklady na reprezentaci

  Jak účtovat tuzemské dodávky v režimu přenesení daňové povinnosti?

  Za určitých okolností je plátce povinen při uskutečnění plnění použít režim přenesení daňové povinnosti. Tento režim byl zaveden pro vybraná plnění s cílem zabránit daňovým únikům. Při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti dodavatel svou cenu nenavýší o DPH. Povinnost přiznat DPH má totiž odběratel, který může při splnění podmínek stanovených v zákoně od DPH uplatnit také nárok na odpočet. 

  Příklad – režim přenesení daňové povinnosti u dodavatele a odběratele 

  Účetní jednotka, plátce DPH, opraví střechu na výrobní hale jiného plátce DPH. Cena byla dohodnuta na částku 100 000 Kč bez DPH. Plnění spadá do režimu přenesení daňové povinnosti.

  Účtování u dodavatele

  Částka Kč Popis MD D
  100 000 Vystavená faktura za opravu střechu 311 602

  Na faktuře bude uvedeno „daň odvede zákazník“.

   

  Účtování u odběratele

  Částka Kč Popis MD D
  100 000 Přijatá faktura za opravu střechu 511 321
  21 000 Povinnost přiznat DPH 395 343.2
  21 000 Nárok na odpočet DPH 343.1 395

  Použité účty:
  311 Pohledávky z obchodních vztahů
  321 Závazky z obchodních vztahů
  511 Náklady na opravy
  602 Výnosy z prodeje služeb
  343.1 DPH na vstupu
  343.2 DPH na výstupu
  395 Vnitřní zúčtování

  Jak účtovat dodání zboží do jiného členského státu nebo vývoz zboží?

  Splní-li plátce při dodání zboží do jiného členského státu nebo vývozu zboží podmínky uvedené v zákoně o DPH, může takové dodávky od DPH osvobodit

  Příklad – účtování dodávky zboží do jiného členského státu EU při splnění podmínek pro osvobození od DPH

  Účetní jednotka, plátce DPH, prodala zboží, které podléhá sazbě DPH ve výši 21%, polskému obchodnímu partnerovi. Při dodávce byly splněny podmínky pro osvobození od DPH. Cena bez DPH byla dohodnuta na 10 000 Kč. 

  Účtování u dodavatele

  Částka Kč Popis MD D
  10 000 Vystavená faktura za zboží 311 604

  Na faktuře bude uveden důvod osvobození od DPH s odvolávkou na příslušné ustanovení zákona o DPH (v tomto případě § 64 zákona o DPH).

  Příklad – účtování dodávky zboží do jiného členského státu EU při nesplnění podmínek pro osvobození od DPH

  Účetní jednotka, plátce DPH, prodala zboží, které podléhá sazbě DPH ve výši 21%, polskému obchodnímu partnerovi. Polský obchodní partner si vyzvedl zboží na pobočce v Ostravě. Na základě jednání s obchodním partnerem účetní jednotka došla k závěru, že nebudou naplněny podmínky pro osvobození od DPH. Cena bez DPH byla dohodnuta na 10 000 Kč. 

  Účtování u dodavatele

  Částka Kč Popis MD D
  10 000 Vystavená faktura za zboží – základ DPH 311 604
  2 100 Vystavená faktura za zboží – DPH  311 343

  Použité účty:
  311 Pohledávky z obchodních vztahů
  604 Výnosy z prodeje zboží
  343 DPH na výstupu

  Jak účtovat pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska?

  Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska není jakýkoliv nákup v jiném státě EU. Je potřeba naplnit definici uvedenou v §16 zákona DPH. Povinnost přiznat DPH má tuzemský plátce, který může při splnění podmínek stanovených v zákoně od DPH uplatnit také nárok na odpočet.

  Příklad – pořízení zboží z jiného členského státu 

  Účetní jednotka, plátce DPH, nakoupila materiál od osoby registrované k DPH na Slovensku, a nechala jej přepravit ze Slovenska do Ostravy, kde jej bude dále zpracovávat. Cena byla dohodnuta na částku 100 000 Kč bez DPH.

  Účtování u tuzemského odběratele

  Částka Kč Popis MD D
  100 000 Přijatá faktura za materiál (účtování způsobem B) 501 321
  21 000 Povinnost přiznat DPH 395 343.2
  21 000 Nárok na odpočet DPH 343.1 395

  Použité účty:
  321 Závazky z obchodních vztahů
  501 Spotřeba materiálu
  343.1 DPH na vstupu
  343.2 DPH na výstupu
  395 Vnitřní zúčtování

  Jak účtovat dovoz zboží? 

  Při splnění podmínek uvedených v zákoně o DPH vzniká plátci při dovozu povinnost přiznat daň v ČR (§ 23 zákona o DPH), a případně i nárok na odpočet. Účtování bude obdobné jako ve výše uvedeném případě pořízení zboží z jiného členského státu s tím rozdílem, že základem pro výpočet DPH nebude pouhá kupní cena. Základ DPH je potřeba vypočítat speciálním způsobem uvedeným v §38 zákona o DPH.

  Doplňte si mezery v daních a účetnictví

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Jak účtovat v případě identifikované osoby?

  Je všeobecně známo, že se neplátce může stát plátcem DPH. Málokdo však ví, že se neplátce může stát identifikovanou osobu. Za jakých okolností k tomu dojde, je definováno v § 6g a násl. zákona o DPH. Jaký je rozdíl mezi plátcem DPH a identifikovanou osobou? Identifikovaná osoba má povinnost přiznat z určitých transakcí DPH, nemá však nikdy nárok na odpočet DPH. 

  Příklad – účtování přijaté reklamní služby z EU u identifikované osoby

  Účetní jednotka, neplátce DPH, přijala 1.3.2022 reklamní službu od slovenské společnosti. Přijetím této služby se stala identifikovanou osobou. V souladu se zákonem o DPH se musí zaregistrovat jako identifikovaná osoba, podat přiznání k DPH za březen 2022 a přiznat z této transakce DPH. Cena za reklamní službu byla dohodnuta na 10 000 Kč. 

  Účtování u identifikované osoby

  Částka Kč Popis MD D
  10 000 Přijatá faktura za reklamní službu 518 321
  2 100 DPH na výstupu 518 343

  Použité účty:
  321 Závazky z obchodních vztahů
  518 Náklady na služby
  343 DPH na výstupu

  Závěr

  Vystavování faktur nebo účtování přijatých faktur je mnohdy nesprávně považováno za jednoduchou činnost. Jedná se však o oblast, ve které je možné udělat mnoho chyb, kterým můžeme předejít pouze dobrou znalostí zákona o DPH. Nesmíme zapomenout ani na to, že existují nejen plátci a neplátci DPH, ale také identifikované osoby, které mají za určitých okolností povinnost přiznat DPH, nemají však nikdy nárok na odpočet. 

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.