Účetnictví / Účetnictví/Zveřejnění účetní závěrky skrze podání přiznání k dani z příjmů
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Zveřejnění účetní závěrky skrze podání přiznání k dani z příjmů

Zveřejnění účetní závěrky skrze podání přiznání k dani z příjmů
Lucie Kořínková
07. 06. 2022
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se3
Zveřejnění účetní závěrky skrze podání přiznání k dani z příjmů

Obsah

  Od roku 2022 byla v rámci snížení administrativy zavedena pro některé subjekty možnost zveřejnit účetní výkazy prostřednictvím podání daňového přiznání k dani z příjmů. V případě, že vybrané subjekty nesplní svou povinnost a nezveřejní finanční výkazy může být subjektu udělena i pokuta až 500 000 Kč. V článku vás seznámíme s novou možností, jak zveřejnit finanční výkazy do sbírky listin.

  Kategorizace účetních jednotek a rozsah zveřejňování účetní závěrky

  Účetní jednotky, které jsou zapsané ve veřejném rejstříku jsou v souladu se zákonem o účetnictví povinny zveřejnit svou účetní závěrku ve sbírce listin, a to v rozsahu dle kategorizace účetní jednotky (dále jen “ÚJ”):

  • mikro ÚJ – jsou povinny zveřejnit rozvahu a přílohu v účetní závěrce;
  • malé ÚJ – jsou povinny zveřejnit rozvahu a přílohu v účetní závěrce;
  • střední ÚJ – jsou povinny zveřejnit rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohu v účetní závěrce, cash flow, přehled o změnách vlastního kapitálu;
  • velké ÚJ – mají stejnou povinnost jako střední ÚJ.

  Mikro a malé účetní jednotky mají povinnost zveřejnit výkaz zisků a ztrát v případě, že je jejich povinností mít ověřenou účetní závěrku auditorem. V takovém případě je povinností ÚJ sestavit účetní závěrku v plném rozsahu a zároveň zpracovat výroční zprávu.

  Pokud není výše uvedená povinnost splněna, může být účetní jednotce udělena pokuta.

  Jak na nový způsob zveřejnění účetní závěrky

  Jak už jsme v úvodu článku zmiňovali v rámci snížení administrativy platí od roku 2022 novinka, díky níž mohou některé subjekty splnit svou zákonnou povinnost zveřejnění účetní prostřednictvím správce daně v rámci podání přiznání k dani z příjmů.

  Zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím správce daně v rámci podání přiznání k dani z příjmů mohou využít subjekty, které jsou obchodními korporacemi a které nejsou účetními jednotkami, které zveřejňují účetní závěrku prostřednictvím ČNB.

  Využitím tohoto způsobu předání účetní závěrky je realizováno skrze přílohu k položce. 11 daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, která je jeho nedílnou součástí. K tomuto úkonu tedy není nutné udělit speciální plnou moc, které by opravňovala osobu podávající přiznání k tomuto úkonu. Plně dostačující je standardní plná moc pro podání daňového přiznání alternativně dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů.

  V příloze k položce 11 účetní jednotka uvádí, které konkrétní části účetní jednotky chce zveřejnit. Zároveň je možné uvést e-mailovou adresu, na kterou mu je následně zasláno potvrzení o předání účetní závěrky rejstříkovému soudu.

  Další požadavek, který musí být splněn je podání přiznání v elektronické formě včetně všech jeho příloh, a to ve formátu, struktuře a za podmínek zveřejněných podle daňového řádu správcem daně z příjmů.

  Ve vztahu k nové možnosti zveřejnění účetní závěrky pro vybrané účetní jednotky zveřejnilo Generální finanční ředitelství na webových stránkách finanční správy Informaci, kterou naleznete v odkazu zde. Zároveň na jejich stránkách můžete najít odpovědi na vybrané dotazy zde.

  Další možnosti zveřejnění účetní závěrky

  I nadále však zůstávají platné možnosti zveřejnění účetní závěrky, které byly platné před účinností novely zákona o účetnictví. Ty jsou následující:

  1. odeslání skrze datovou schránku – tyto listiny nemusí být podepsány elektronickým podpisem za předpokladu, že jsou zasílány z datové schránky osoby, která je veřejném rejstříku zapsána. V některých případech vám však může být ze strany poradce doporučeno opatřit i takto odesílané listiny elektronickým podpisem;
  2. odeslání na elektronickou adresu soudu – tj. e-mailem. V tomto případě musí být účetní závěrka podepsána uznávaným elektronickým podpisem;
  3. odeslání prostřednictvím online podání do sbírky listin – v tomto případě je opět nutné, aby byla účetní závěrka podepsána uznávaným elektronickým podpisem;
  4. odeslání skrze aplikace e-Podatelna na webových stránkách www.justice.cz – opět s elektronicky uznávaným podpisem; a poslední možností je
  5. na technických nosičích např. CD-R či DVD-R – při využití této možnosti je nutné přiložit k technickému nosiči  průvodní dopis, který je vlastnoručně podepsán statutárním orgánem.

  Doplňte si mezery v daních a účetnictví

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Shrnutí

  • zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím správce daně mohou využít účetní jednotky, které nemají povinnost zveřejňovat účetní závěrku prostřednictvím ČNB
  • prvně lze využít tuto možnost při podání přiznání za zdaňovací období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021
  • zveřejnění lze uskutečnit skrze vyplněnou žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku, která je nedílnou součástí daňového přiznání
  • k tomuto úkonu není nutné udělovat speciální zplnomocnění
  • přiznání je nutné podat elektronicky předepsanou formou
  • rozsah zveřejnění účetní závěrky si zvolí účetní jednotka sama v samotné žádosti
  • ke splnění povinnosti dochází již okamžikem podání přiznání u místně příslušného správce daně.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.