[Březen 2020] Ruční výběr klíčových událostí pro malé a střední firmy

Solitea, a.s. | 06. 04. 2020

V březnu české podnikatele ochromilo vyhlášení pandemie COVID-19 a opatření, která mají vést ke snížení následků této nákazy. Podle analýzy agentury Bisnode přerušilo kvůli koronaviru od začátku března přes 10 tisíc OSVČ svou živnost. Čtěte nejzajímavější novinky a zorientujte se v situaci posledního měsíce.

 1. Stát promíjí daňové zálohy a sankce spojené s koronavirem
 2. Stát podnikatelům prominul platbu červnové zálohy na daň z příjmů. U dalších záloh na daň z příjmů mohou požádat o jejich snížení nebo o prominutí. K tomuto účelu si vytvoří vlastní žádost a předloží potřebné doklady.

  Pokud se podnikatelé kvůli koronaviru dostanou do úzkých, mohou žádat finanční úřad o posečkání úhrady daně (jakékoliv, i DPH) nebo o její rozložení na splátky. U všech žádostí podaných do 31. července 2020 nezaplatí ani správní poplatek 400 Kč. Úřad povolí posečkání v 5 různých situacích, pokud podnikatel doloží:

  • ztráty klíčových zakázek, zaměstnanců, nebo omezení provozuschopnosti,
  • že nemají dostatek peněz na zaplacení základních životních potřeb,
  • že jim hrozí zánik podnikání,
  • že nemají dostatek prostředků, aby zaplatili daň najednou,
  • nebo očekávají, že jim zanikne povinnost daň zaplatit.

  Další daňové úlevy přináší poplatníkům prominutí sankcí, které se pojí s nouzovým stavem. Více o zmírnění sankcí se dočtete v článku daňového poradce Zdeňka Zralého z 18. března 2020.

  Ministerstvo financí posunulo nejzazší termín podání daňového přiznání právnických osob, fyzických osob a vyúčtování srážkové daně na 1. červenec 2020. Prodloužení doby se nevztahuje se na oznámení o osvobozených příjmech. To je na rozdíl od přiznání nutné podat do 1. dubna. O nový termín není třeba žádat a týká se:

  • fyzických osob,
  • podnikajících fyzických osob,
  • právnických osob.

  Odloží se i termín pro vyrovnání daně z nabytí nemovitých věcí, kde by podnikatelé přiznání podávali mezi 31. březnem a 31. červencem 2020. Zde není třeba individuálně žádat o prodloužení lhůty do 31. srpna 2020.

  Vláda dále zavedla institut „Loss carryback“ – zpětné působení daňové ztráty. Fyzické i právnické osoby vykázanou ztrátu za rok 2020 zpětně uplatní ve svých základech daně v roce 2019 a 2018. V roce 2021 tak získají od státu vratku daně.

  Přečtěte si podrobnější informace, jak COVID-19 ovlivní platby daní v aktualizovaném článku >>

 3. Stát a banky pomáhají podnikatelům s propadem příjmů
 4. Do 20. března žádali podnikatelé o bezúročné úvěry od 500 tisíc do 15 milionů korun v programu COVID I. V těchto dnech Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) žádosti posuzuje a někteří podnikatelé už peníze dokonce čerpají.

  Další vlna žádostí běží od 2. dubna v programu COVID II. ČMZRB plánuje podpořit přibližně 10 tisíc zájemců o úvěry do výše 500 tisíc korun. Podpoří takto podnikatele a živnostníky formou záruk do 5 miliard korun, díky kterým se k podnikům dostane až 30 miliard korun. Žádosti o úvěr se zárukou ČMZRB z programu COVID II už přijímají:

  • Česká spořitelna,
  • Komerční banka,
  • Equa bank
  • a další banky se přidávají.

  Kromě toho bankovní i finanční instituce nabízí zřízení kontokorentu a schvalují odklady splátek hypotečních, spotřebitelských i jiných úvěrů.

  Důležitým nástrojem pro podporu podnikání v době koronaviru je i tzv. program Antivirus, který má zabránit hromadnému propouštění zaměstnanců. Rozbíhá se 6. dubna a jeho další opatření se budou po tomto datu projednávat i u podnikatelů, kteří zaměstnancům platí stále 100% mzdy, ale nouzový stav jim způsobil propad výnosů nebo produkce.

  Program Antivirus zatím platí pro 2 situace, ve kterých se firmy nejčastěji nacházejí. Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

  Program Antivirus zatím platí pro 2 situace, ve kterých se firmy nejčastěji nacházejí. Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

  Od poloviny dubna stát podpoří asi i živnostníky. Těm zatím vznikly úlevy jen zrušením plateb sociálního a zdravotního pojištění od března na 6 měsíců. OSVČ, které splní základní podmínky, stát podpoří jednorázovou částkou 25 000 korun.

  Vláda pomáhá i rodinám s dětmi, které kvůli nouzovému stavu nechodí do školy a rodiče s nimi zůstávají doma. Na péči o dítě pobírají tzv. „ošetřovné“. Zaměstnanci mají nárok na ošetřovné ve výši 60 % mzdy, pokud jsou doma s dítětem do 13 let věku. Finanční příspěvek 424 korun na den dostanou od státu i OSVČ, pokud pečují o dítě ve věku mezi 6 a 13 lety.

  Informace o dalších dávkách a náhradách škod najdete v aktualizovaném článku >>

 5. Jak se nouzový stav dotkl EET
 6. Ministerstvo financí pozastavilo elektronickou evidenci tržeb pro podnikatele všech vln. EET zastavilo na dobu nouzového stavu a na následující 3 měsíce. Podnikatelé z 1. a 2. vlny svou evidenci mohou přerušit a ti, kteří se měli do 3. a 4. vlny teprve zapojit, s tímto krokem mohou počkat. S evidencí se reálně začne zase v létě.

Přečtěte si, které kroky k zapojení do 3. a 4. vlny zvládnete bez nákladů i v karanténě >>

Poradíme vám jak řešit situace s koronavirem

Vytipovali jsme pro vás životní situace, které v době nákazy COVID-19 řeší zaměstnanci i OSVČ a sepsali je do článku. Dočtete se v něm, o jaké dotace žádat, jak se přihlásit na úřad práce, nebo jak platit pojistné.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi